Loading
Lütfen cihazınızı ters çevirin Lütfen cihazınızı ters çevirin
video border Close
Çocuklarımızın kurduğu rengarenk hayalleri, gerçeğe dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiğimiz
“Bir Hayal Bir Oyun” yarışmamıza başvurular sona ermiştir.

Yarışma takvimini sitemizin katılım koşulları bölümünden takip edebilirsiniz.
İlginize teşekkür eder, hayallerinin peşinden giden tüm çocuklarımıza başarılar dileriz.

Bir Hayal Bir Oyun Yarışması - 2016

Zorlu Holding tarafından düzenlenen “Bir Hayal Bir Oyun” Yarışması – 2016, geleceğin yazarlarının kendilerini keşfetmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Yarışma Şartnamesi

 • Yarışmayı Düzenleyen Kurum

Zorlu Holding A.Ş.

 • Yarışmanın Konusu

“Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasına çocukların kendi hayal güçlerini kullanarak yazdıkları hikayeler ile katılması ve değerlendirme sonucunda birinci seçilen hikayenin profesyonel bir ekip tarafından  tiyatro metni haline getirilerek sahneye konulması.

 • Yarışmanın Amacı

“Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasının hedefleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Tüm çocukların hayallerine hayat vermelerinin önünü açmak, hayal güçlerini desteklemek; kurdukları hayalleri hayata geçirebilmek için bir platform sağlamak.
 • Her şeyin düşlemekle başladığını, başarının ancak hayallerinin peşinden gidip onları hayata geçirenler tarafından yakalanabildiği algısını güçlendirmek.
 • Çocuklara yazmayı sevdirmek ve çocukları sanata yönlendirmek.
 • Çocukların yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve onları cesaretlendirerek özgüvenlerini artırmak.
 • Hedef Kitle

Tüm ilkokul kurumlarının 2016-2017 eğitim-öğretim yılında üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyacak ve bunu belgeleyebilecek öğrenciler.

 • Yarışma Takvimi

Yarışma İlan Tarihi: 
22 Haziran 2016
Başvuruların Başlama Tarihi:
1 Temmuz 2016  
Başvuruların Sona Erme  Tarihi:                                  
14 Ağustos 2016 (18.00 itibariyle sona erecektir)
Raportör ve Seçici Kurulun Ön Eleme Tarihleri:
15 Ağustos Haftası
Ön Elemeyi Geçen Hikayelerin Jüri ile Paylaşımı:
15 – 22 Ağustos 2016
Jüri Değerlendirme Tarihi: 
26 Ağustos 2016
Kazananların Açıklanması:
5 Eylül Haftası (web sitesi ve basın duyurusu yoluyla açıklanması)
Birinci Seçilen Hikayenin Oyun Metnine Çevrilmesi, Oyun Hazırlıklarının Yapılması ve Oyunun Sahneye Konulması:
Eylül 2016 – 26 Mart 2017

Zorlu Holding dilediği zaman yukarıdaki yarışma takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar .

 • Katılım Şartları

 • “Bir Hayal Bir Oyun" yarışmasına, T.C. sınırlarında tüm ilkokul kurumlarının 2016-2017 eğitim-öğretim yılında üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyacak öğrenciler katılabilir.
 • Yarışma T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
 • Hikayenin dili Türkçe olmalıdır.
 • Başvurular  internet ortamında zorlu.com/birhayalbiroyun web sayfası üzerinden veya aşağıda belirtilen adrese hikaye, başvuru formu ve yarışma şartnamesinin imzalı halinin iadeli taahhütlü posta yoluyla, 14 Ağustos 2016 günü, mesai saati bitiminden önce belirtilen adreste olacak şekilde yapılmalıdır. Postadaki aksaklıklar dahil, teslimi geciken hikayeler  kabul edilmeyecektir.

Medyaevi İletişim / Bir Hayal Bir Oyun
Yeşilce Mh. Yunus Emre Cad.
Nil Ticaret Merkezi No:8 Kat 1
4.Levent, 34418 İstanbul
T: 0 212 351 91 81

 • Yarışma esaslarına internet sitesinden ulaşılabilecektir. Yarışmaya web sitesi üzerinden başvuracak katılımcıların velileri  web sayfasındaki yarışma başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalı, katılım koşullarını okuyarak onaylamalıdır. Yarışmaya posta yoluyla katılacakların ise, başvuru formunu eksiksiz doldurması, şartnamenin her sayfasının  yarışmacıların velileri  tarafından imzalanarak yarışacak eserle birlikte gönderilmesi  gerekmektedir.

 • Yarışmacılar yarışmaya en fazla iki hikaye ile katılabilirler.

 • Yarışmaya birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış hikayeler ile katılınabilir. Bu durumda hikaye ile birlikte grupta yer alan tüm kişilere dair, başvuru formunda sorulan bilgilerin de paylaşılması gerekmektedir.

 • “Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasındaki amaç öğrencilerin hayal gücünü destekleyerek hayal ettiklerinin gerçekleşebilmesini sağlamaktır. Bu nedenle yarışmaya katılan  hikaye metinleri daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, başka bir metnin birebir aynısı (kopyası) ve/veya çağrışım yapacak kadar benzeri olmamalıdır. Yarışmaya katılan her hikaye için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayımlanmamış olması” şartı aranmaktadır.  Bu şartlara uygun olmadığı tespit edilen hikayeler hangi aşamada olursa olsun yarışma  dışı kalacak olup, bu durumun başta tespit edilememesi ve eserin  Zorlu Holding tarafından kullanılması halinde, yarışmacı velisi  Zorlu Holding  aleyhine doğmuş-doğacak olan her türlü maddi/manevi zararı doğrudan ve derhal tazmin etmeyi şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 • Yarışmacıların; raportör, seçici kurul üyeleri, jüri üyeleri ve yarışmayı açan kuruluşta ve kuruluşun reklam, tanıtım ve sosyal medya iletişim çalışmalarını yürüttüğü ajans çalışanlarının herhangi birinin birinci dereceden akrabası olmaması, yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.

 • Yarışma katılımcıları ve velileri hikaye ve kişisel fotoğraflarının yarışmayı ve düzenleyen kuruluşu tanıtmak üzere yazılı / görsel medyada ve basılı malzemelerde kullanılabileceğini ve bunun için ayrıca bir bedel talep etmeyeceklerini baştan gayrikabili rücu  kabul etmiş sayılır.
 • Teknik Şartlar

Hikaye  metinleri internet yoluyla yapılacak başvurularda internet sitesine Word dosyası veya PDF dosyası olarak yüklenmeli , posta yoluyla yapılacak başvurularda ise iadeli taahhütlü posta yolu ile aşağıda belirtilen adrese, 14 Ağustos 2016 günü mesai saati bitiminden önce adreste olacak şekilde ulaştırılmalıdır. Postadaki aksaklıklar dahil, teslimi geciken hikayeler kabul edilmeyecektir.


Medyaevi İletişim / Bir Hayal Bir Oyun
Yeşilce Mh. Yunus Emre Cad.
Nil Ticaret Merkezi No:8 Kat 1
4.Levent, 34418 İstanbul
T: 0 212 351 91 81

 • Değerlendirme Kriterleri

 • Hikaye, “yolculuk” temasına uygun olmalıdır.
 • Hikaye özgün olmalıdır.
 • Hikâye yarışmacılarının kendi hayal gücü ile dışarıdan yardım alınmadan yazılmış olmalıdır.
 • Hikaye, bir tiyatro metnine çevrilebilecek şekilde, yazara ilham verecek hayal dünyasına sahip olmalıdır.
 • Yarışmanın Kuralları ve Yarışmacılardan İstenilenler

 1. Yarışma şartnamesi ve başvuru formu, WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru WEB sayfası aracılığıyla ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.
 1. Yarışmacıların velileri web sitesinden temin edilecek “Yarışma  Şartnamesi”ni okur, ardından “Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurup internet üzerinden onaylar; yarışmaya posta yoluyla katılacak yarışmacıların velileri şartnamenin her sayfasına imzalayarak, başvuru formuyla birlikte göndermelidir.
 1. Jüri değerlendirmesi sonucu ödüle layık görülen ilk 3 hikayenin sahibi ile yedek olarak seçilen 3 hikayenin sahipleri /velileri , yarışmacıların kimlik fotokopisi , fotoğrafları, okullarından alınan öğrenim durumu belgesi ve kendilerine iletilecek Muvafakatnamenin   ıslak imzalı hallerini , yarışmayı kazananların  açıklandığı tarihten sonraki 10 gün  içinde Zorlu Holding tarafından bildirilecek adrese göndereceklerini kabul ve taahhüt ederler.
 1. Tüm başvuru belgelerinin eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenerek bilgilerin web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi verilmesi veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; değerlendirme aşamasına geçilemeyeceğinden yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. İstenen belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayan katılımcılar, katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ayrıca, uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Ayrıca, eserlerini Zorlu Holding ‘in reklam ve tanıtım mecralarında kullanmasını, herhangi bir bedel talep etmeksizin kabul ederler.
 • Yarışmacılar, yarışmaya sundukları hikayelerin kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin hikaye metni üzerinde hak iddia etmeleri ve/veya Zorlu Holding’den tazminat talep etmeleri  halinde sorumluluğun tamamen yarışmacı ve velisine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

 • Yarışmacılar ve velileri yarışmaya katıldıkları  hikayelerin FSEK (“Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”) kapsamında işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, tercüme ve kullanma hakkı başta olmak üzere tüm mali ve mülkiyet haklarını süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak kaydıyla münhasıran Zorlu Holding’e devir ve temlik etmiş,  tam ruhsat vermiş sayılır. Ayrıca ödül kazanan hikaye sahibi ve velisi ,  isminin Zorlu Holding tarafından tüm mecralarda  yayınlanmasına şimdiden muvafakat etmiştir.

 1. Yarışmacıların “Yarışma Başvuru Formu”nun üzerindeki adres, telefon ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, takım çalışmasıysa her takım elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir. 
 • Değerlendirme Aşamaları

“Bir Hayal Bir Oyun” yarışması aşağıda belirtilen oluşmaktadır.


Birinci Aşama: Başvuru yapan yarışmacıların hikayeleri raportör tarafından teknik şartlar nezdinde incelenip elemeye tabi tutulacaktır.

İkinci Aşama: Seçici Kurul Üyeleri birinci aşamadaki elemeden geçmiş hikâyeleri, değerlendirme kriterleri nezdindeön elemeye tabi tutacak, gerçekleşen eleme sonucu başarılı olan hikâyeleri Jüriye Üyelerine gönderecektir.

Üçüncü Aşama: Jüri Üyeleri, kendilerine gönderilen başarılı hikâyeler için bir toplantı gerçekleştirecek. Gerçekleştirilen toplantı sonunda seçtikleri 10 hikâyeyi ve yedek 10 hikayeyi açıklayacaklardır.

Dördüncü Aşama: Birinci seçilen hikaye tiyatro metni haline getirilip  2017 Dünya Tiyatro Günü çerçevesinde Zorlu Holding tarafından belirlenecek bir sahnede sahneye konulacaktır. Kazanan kişiye ulaşılamaması ve/veya işbu Şartname gereği kendisinden talep edilen belgeleri 20 gün içinde Zorlu Holding’e  iletmemesi durumunda yarışmayı 2.olarak kazanan hikayenin Senaryolaştırılması yapılacaktır. Böyle bir durumda taraflar ayrıca bir bedel talep etmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt etmişlerdir.

 • Raportör

Raportörün görevi hikayeleri teknik şartlara değerlendirerek ilk elemeyi gerçekleştirmektir.

 • Seçici Kurul

Seçici Kurul üyeleri, Raportör tarafından kendilerine ulaştırılan hikayeleri, değerlendirme kriterleri doğrultusunda eleyerek Jüri ile paylaşacaktır.

 • Jüri

Yarışma Jürisi, Zorlu Holding tarafından belirlenmiş 7 kişiden oluşmaktadır. Jüri üyeleri değerlendirme kriterleri paralelinde ilk 10 ve yedek 10’u belirleyecektir.

 • Ödüller

Birinci seçilen hikaye oyun metnine çevrilerek 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında, Zorlu Holding tarafından belirlenecek bir sahnede sahnelenecektir. Değerlendirme sonucunda belirlenen ilk üç hikayenin sahibi aşağıdaki ödüllerin yanısıra  bir “Yaratıcı Yazarlık Eğitimi” ile mükafatlandırılacaktır.


Birincilik ödülü: 10.000 TL
İkincilik ödülü: 5.000 TL
Üçüncülük ödülü: 3.000 TL


 • Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Hususlar

Seçilen ilk 10 ve yedek 10 arasında yer alan hikayelerin sahipleri yarışmacılar ve velileri 5846 sayılı  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında doğan; işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yaralan araçlarla umuma iletim hakkı veya diğer biçimlerde umuma dağıtımını veya sunulması başta olmak üzere tüm mali ve mülkiyet haklarını bedelsiz olarak yarışmayı düzenleyen Zorlu Holding’e süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak kaydıyla münhasıran gayrikabili rücu devir ve temlik ettiklerini, tam ruhsat verdiklerini kabul etmektedirler. Tarafların kazanmış oldukları ödül eserin FSEK kapsamında mali hak devirlerini de içerdiğinden ödül dışında ayrıca Zorlu Holding’ten mali hak devirleri, hikayenin senaryolaştırılması, seslendirilmesi, kitap haline getirilmesi veya başka kullanımlar için ayrıca bir bedel talebi olmayacaktır.


Zorlu Holding, seçilen ilk 10 asil ve yedek hikayeler dışında yarışmaya katılanlar arasından uygun gördüğü diğer hikayeler  için de , hikaye  sahibi Yarışmacı ile bu kapsam dışında başkaca  anlaşma yapma önceliğini ve hakkını saklı tutar. 


Zorlu Holding, süre sınırlaması olmaksızın yarışmaya katılan tüm hikayeleri yayınlamak, proje ve tanıtımlarında kullanmak ve arşivlemek amacıyla kullanma hakkını saklı tutar.


Hikâye metinlerinin başkasına ait, alıntı, benzer veya kopya olmaması gerekir. Aksi takdirde Zorlu Holding’in uğrayacağı her türlü zarardan yarışmacı ve velisi sorumlu olacaktır.  

Zorlu Holding dilerse, yapılacak  elemeler sonucu jüri tarafından seçilen 10 hikâye metninin, uzman çocuk kitabı yazarları tarafından hikâyeleştirme, kitap haline getirme, seslendirme,  CD haline getirme, jürinin bu 10 hikâye içinden seçeceği en başarılı metni oyun metnine çevirerek ilgili oyunu sahneleme, veya bunun için 3.şahıslarla anlaşma yapma hakkı bulunmaktadır. Yarışmaya katılanlar ve velileri bu maddede belirtilenler için ayrıca bir bedel talep etmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt etmektedir.   


Yarışmacılar ve velileri, yarışmaya katılmakla tüm bu şartları  baştan kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmacı / Velinin beyan ettiği bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması halinde Zorlu Holding’in hiçbir sorumluluğu olmayıp, Yarışmacı /Velisi tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.


Sık Sorulan Sorular

İşte "Bir Hayal Bir Oyun"la ilgili tüm bilmek istedikleriniz...

Zorlu Holding olarak geleceğimizin mimarları olan çocukların kocaman hayallerini sığdıracakları bir dünya tasarladık. Şimdi de onlara "Haydi gelin, hayallerinizin hikayesini yazın" diyoruz. Zorlu Çocuk Tiyatrosu aracılığıyla bugüne kadar 1000’in üzerinde oyun ile700 bin çocuğa dokunan Zorlu Holding; gerek çocukların tiyatronun web sitesine bıraktığı notlar gerekse de farklı kanallardan birçok geri dönüş almaya devam ediyor. Bu geri dönüşlerin ortak noktası ise; çocukların zengin ve rengârenk hayal dünyası.Nasıl başvurabilirim?

Başvurunuz sizi temsilen bir ebeveyniniz tarafından ve onun adıyla yapılmalı. Başvuru formunda size ait bilgiler de yer alacak.Yarışmaya daha önce başka bir yarışmada ödül almış bir eserimle katılabilir miyim?

Amacı çocukların hayal gücünü ortaya çıkarmak olan bu yarışmaya sadece özgün, daha önce bir yerde yayınlanmamış eserler katılabilir. Bu kurala uymayan eserler değerlendirme dışı olacak.Yarışmaya birden fazla eserle başvurabilir miyim?

Yarışmaya en fazla iki eserle başvurabilirsiniz.Değerlendirmeyi kim yapacak?

Değerlendirme; tecrübeli oyuncu, tiyatrocu ve sanatçılardan oluşan 7 kişilik bir jüri tarafından yapılacak. Jürimiz hakkında detaylı bilgileri Jüri sayfasında bulabilirsiniz.Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Kazananlar 29 Ağustos 2016 tarihinde açıklanacak.Yarışmayı kazananın ödülü ne olacak?

Yarışmada birinci seçilen hikayenin sahibi, hayallerini sahnede izleme fırsatını bulacak. Ayrıca, bir “Yaratıcı Yazarlık Eğitimi”ne katılabilecek. Birinci seçilen hikayenin sahibi 10.000 TL, ikinci seçilen hikayenin sahibi 5.000 TL ve üçüncü hikayenin sahibi de 3.000 TL para ödülüne hak kazanacak.Hikayeyi yalnız başıma mı yazmalıyım?

Hikayelerinizi, dışarıdan yardım almamak koşuluyla, arkadaşlarınızla oluşturacağınız bir grup olarak da yazabilirsiniz.Jüri Üyeleri

Asya Çağlar
Dr. Asya Çağlar - Kelime Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Dr. Asya Çağlar, 1972 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Anabilim Dalı Radyo – Televizyon Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Kültür - Sanat’ın çeşitli alanlarında çalıştıktan sonra Mart 2006’da öncelikli olarak çocuk ve gençlik kitapları yayımlamak üzere Kelime Yayınları’nı kurdu. 2013 yılından beri çocuk edebiyatından tiyatroya bakış açısıyla Kelime Yayınları bünyesinde yayımlanan kitapları senaryolaştırıp sahnelemek üzere “Kelime Çocuk Oyunları Atölyesi” isimli tiyatro grubunun da yöneticliğini yapıyor.
Lale İlalan
Lale İlalan - Zorlu Tekstil Grubu Kurumsal İletişim Grup Müdürü Lale İlalan 1966 yılında Erdek’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Çalışma hayatına Otosan, Anadolu Sigorta, Vestel’den sonra Kurumsal İletişim grup müdürü olduğu Zorlu Tekstil Grubu’nda devam etmektedir. Ayrıca Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun kuruluşundan bugüne, 13 yıldır her aşamasında görev yapmıştır.
Leman Yılmaz
Leman Yılmaz - İKSV İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz 1965 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversite’nde eğitimi devam ederken Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’na katıldı. 2003 yılında Lozan Vidy Tiyatrosu’nda staj 2004’te ise prodüksiyonunu Heiner Goebbels’in üstlendiği ‘Eraritjaritjaka’ oyunu için yönetmen asistanlığı yaptı. 2005’te İstanbul Tiyatro Festivali’nde Direktör Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2013 yılından bu yana İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Tiyatro Festivali direktörlüğü görevini yürütmektedir.
Murat Abbas
Murat Abbas - Zorlu Performans Sanatları Merkezi Genel Müdürü Murat Abbas 1969’da İstanbul’da doğdu. Tüm eğitim hayatını İstanbul’da geçirdi. 2002’den itibaren müzik ve kültür-sanat alanına yöneldi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın “İstanbul Dostları” isimli müzik portalının editörlüğünü de yapan Murat Abbas; Aktüel, Trendsetter, Zip İstanbul gibi dergilerin müzik sayfalarını hazırladı. İstanbul’un köklü müzik “venue”sü Babylon’da 5 sene boyunca “Talent Buying & Booking” departmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı sıfatıyla çalıştı. 2014 Ekim ayında Zorlu Gayrimenkul’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak işe başladı. 2015 Şubat ayı itibariyle ise Zorlu PSM’nin Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.
Prof. Dr. Özdemir Nutku
Prof. Dr. Özdemir Nutku - DEÜ GSF Sahne Sanatları Bölümü Kurucu Başkanı 12 Ocak 1931'de Istanbul'da doğdu. İlkokuldan sonra 1942'de Robert Kolej'e girdi ve hazırlık sınıflarıyla birlikte sekiz yıllık orta ve lise eğitimden sonra 1950'de B.A. derecesi ile mezun oldu. Nutku'nun tiyatroya olan ilgisi kolej yıllarında başladı. Okulun temsil kolunda, amatör olarak İgilizce ve Türkçe çeşitli roller oynayan yazar, 1946/1947 döneminde, Kadıköy Süreyya Sineması'nda sahnelenen Franz Lehar'ın Tarla Kuşu operetinde ilk profesyonel rolünü oynadı. 1952'de Ankara Üniversitesi’nin DTCF İngiliz Dili ve Edebiyatı Kürsüsü'ne yazıldı. Bir yandan da, Kolej yıllarında başlayan şiir yazma merakı ile 1950'de ilk şiir kitabı yayımlandı. 1956'da Ankara Üniversitesi'nden mezun olan yazar-sanatçı, aynı yıl bir bursla Almanya'ya gitti ve Göttingen kentindeki Georg-August Üniversitesi, Tiyatro Bölümü'ne alındı ve oradaki öğrenimini 1959 yazında tamamladı. Almanya'daki çeşitli özel tiyatrolarda oyun sahneledi. Müziğe olan ilgisi devam ettiğinden, ayrıca iki yıl Prof. Boetticher'in üst düzeydeki müzik seminerlerine devam etti. 1959'da yurda döndü ve bir yıl önce kurulan Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Enstitüsü'ne asistan olarak girdi. 1961'de doktor, 1967'de Doçent ve 1974'te de profesör oldu. 1976 güzünde İzmir'e yerleşen Nutku, Ege Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucuları arasında yer aldı. Aynı fakültede Sahne Sanatları Bölümü’nü kurdu. Nutku, bugüne kadar basılmış ve basılmamış 149 kitap yazdı ve yayımladı. 1953 yılından beri çeşitli sanat ve edebiyat dergilerinde 1,800'ün üstünde araştırma, inceleme, eleştiri ve deneme yazdı. Ayrıca, Uluslararası platformda İngilizce ve Almanca kaleme aldığı incelemeleriyle tanındı. 1965 yılında, A.B.D.'de Yale, Washington (Seattle), Chicago, Southern California, UCLA, Carnegie Techn., gibi daha birçok üniversitede dersler, konferanslar verdi, seminerler düzenledi; stüdyo ve atölye çalışmaları yönetti. 1966 yılının Ocak ayı başından Haziran sonuna kadar, iki sömestir Viyana Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde ders verdi. 1991'de Batı Sidney Üniversitesi'nde uluslararasi bir uzmanlar topluluğuna oyunculuk üst semineri düzenledi. 1997'de Hartt School of Music and Performing Arts, Connecticut'ta, Amerikalı ve İsveçli öğrencilere, iki hafta süreyle, rol yapımı üzerine 'workshop' yaptı. Birçok uluslararası kongrede ülkemizi temsil eden ve aynı zamanda oyun sahneleme hocası ve tiyatro yönetmeni olan Nutku, bugüne kadar yetmişin üstünde oyun sahneledi. Çeşitli uluslararası tiyatro şenliklerinde yönetmen olarak birincilik ve ikincilik ödülleri aldı. Nutku’nun 1965’tin bu yana 36 ödülü vardır. 1990 yılının Ekim ayında, Viyana'daki Tiyatro Zirvesi’nde «Dünya Tiyatro Eğitimi Enstitüsü»nün kurucularından biri ve isim babası olarak bu Enstitü'nün Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 1990'da kurduğu İzmir «Şehir Tiyatroları»na 1991'de Genel Sanat Yönetmeni olarak atandı. 1991 yılında, Türkiye'nin ilk "Kamyon Tiyatro"yu yaptı ve gezici çocuk tiyatrosunu kurdu. Böylece, tiyatroyu, tiyatroya hiç gitmemiş çocukların ayağına götürdü. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü ve aynı fakültenin Sahne Sanatları Bölümü Başkanı'yken 12 Ocak 1998 tarihinde yaş haddinden emekli oldu. Aynı fakültede iki yıl ders verdikten sonta, 2000 yılı başında, davet üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Yakın Doğu Üniversitesi'nde Sahne Sanatları Fakültesi'ni kurdu; bu fakültenin kurucu dekanı olarak görev yaptı. 2002 Ekim ayından bu yana, İzmir’de kurduğu bölümde lisans, yüksek lisans ve doktora derslerini sürdürmekte ve yeni kitaplar üzerinde çalışmaktadır.
Özen Yula
Özen Yula - Yazar ve Yönetmen Eskişehir’de dünyaya geldi. Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep’te geçen çocukluğundan sonra lise son sınıfı ABD’de Oregon’da West Albany High School’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. Doktorasını tez aşamasında bırakıp İstanbul’a yerleşti. Edebiyat, tiyatro alanında eserler verdi. Editörlük, reklam metni yazarlığı, kreatif direktörlük, TV dizi senaristliği, tiyatro alanında yazarlık ve rejisörlük yaptı. Oyunları on dört dile çevrildi. ABD, Almanya, Avusturya, İtalya, İsveç, İsviçre, Fransa, Bosna, Belarus, Finlandiya, Polonya gibi ülkelerde oyunlarının prodüksiyonları ya da okumaları yapıldı. Çeşitli Avrupalı yazarlarla ortak projelerde görev aldı. ABD, İngiltere, Fransa, Macaristan, Polonya, Ukrayna ve Bulgaristan’da çeşitli antolojilerde oyunları ve hikâyeleri yayımlandı. 2010 yılında ABD’de Cleveland’da “Creative Fusion” programına seçilen ilk sanatçı olarak Cleveland State University’de ders verip üniversitede ve Cleveland Public Theatre’da yazdığı oyunları sahneledi. 2014-2015 arasında Besteci-piyanist Fazıl Say’la “Hermias-Yunus Sırtındaki Çocuk” ve “Stelyanos Hrisopulos Gemisi” eserlerinde yazar ve yönetmen olarak çalıştı. Haldun Taner Öykü Ödülü, Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, Afife Ödülleri Cevat Fehmi Başkut En Başarılı Yazar Ödülü, İsmet Küntay En İyi Oyun Yazarı, Sevda Şener Tiyatro Yazarlığı Ödülü gibi ödülleri vardır.
Süleyman Bulut
Süleyman Bulut - Yazar 1954 yılında, Konya, Beyşehir’in Tolca Köyü’nde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okurken, rakamlardan çok harfleri sevdiğini fark ederek yazmaya başladı. İlk çalışmaları olan radyo oyunları İstanbul Radyosu’nda yayınlandı; oyunlar, televizyon için masallar yazdı. Çocuklar için yazdığı, yayımlanmış kırka yakın kitabı bulunmaktadır.

Hakkında

Miniklerin dev hayalleri “perde” diyor!

Zorlu Holding olarak geleceğimizin mimarları olan çocukların kocaman hayallerini sığdıracakları bir dünya tasarladık. Şimdi de onlara "Haydi gelin, hayallerinizin hikayesini yazın" diyoruz.

Zorlu Çocuk Tiyatrosu aracılığıyla bugüne kadar 1000’in üzerinde oyun ile 700 bin çocuğa dokunan Zorlu Holding; gerek çocukların tiyatronun web sitesine bıraktığı notlar gerekse de farklı kanallardan birçok geri dönüş almaya devam ediyor. Bu geri dönüşlerin ortak noktası ise; çocukların zengin ve rengârenk hayal dünyası.

Düşün düşün düşün düşle düşle düşle
Bir Hayal Bir Oyun Play Image
About Image

Bu düşünce ile yola çıkan Zorlu Holding; çocukların hayal dünyası ile zenginleşen bir oyun sahneleme fikrini geliştirdi. Bunun bir yansıması olarak 9 yaşındaki bir çocuğun hayalleri ile zenginleşen özel bir tiyatro oyunu olan Lunapark Gezegeni 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelendi.


About Image

Şimdi de çocukların uçsuz bucaksız hayal dünyasında hayat bulan bu hikayelerle gerçek bir şölen yapıyoruz. Adını da "Bir Hayal Bir Oyun" koyduk. "Bir Hayal Bir Oyun"da 2016-2017 yılında üçüncü veya dördüncü sınıfta okuyacak öğrencilere ait, “yolculuk” temalı özgün hikayeler yarışacak. Tiyatro oyuncuları, yazarları ve profesyonellerinden oluşan dev jüri, en iyi  hikayeleri seçecek. Birinci seçilen hikaye, profesyoneller tarafından senaryolaştırılarak sahnede hayat bulacak. Böylece, hayallerinizdeki kahramanlar gerçek yaşamda sizinle buluşacak.

Play Image Play Image

Zorlu Holding olarak geleceğimizin mimarları olan çocukların kocaman hayallerini sığdıracakları bir dünya tasarladık. Şimdi de onlara "Haydi gelin, hayallerinizin hikayesini yazın" diyoruz. Çocukların uçsuz bucaksız hayal dünyasında hayat bulan bu hikayelerle gerçek bir şölen yapıyoruz. Adını da "Bir Hayal Bir Oyun" koyduk. "Bir Hayal Bir Oyun"da 2016-2017 yılında üçüncü veya dördüncü sınıfta okuyacak öğrencilere ait, “yolculuk” temalı özgün hikayeler yarışacak. Tiyatro oyuncuları, yazarları ve profesyonellerinden oluşan dev jüri, en iyi hikayeleri seçecek. Birinci seçilen hikaye, profesyoneller tarafından senaryolaştırılarak sahnede hayat bulacak. Böylece, hayallerinizdeki kahramanlar gerçek yaşamda sizinle buluşacak.

Hayallerinize sınır koymayın

About Image Pablo Picasso'nun dediği gibi "Hayal ettiğiniz her şey gerçektir". Bu nedenle Bir Hayal Bir Oyun'da kuralları sınırlamadık. Yarışmanın en önemli kuralı, hikayenizin tamamen size ait olması. Sizin hayal dünyanızdan çıkmalı bu öykü. Bu hayali ne kadar iyi anlatabilirseniz ödüle o kadar yaklaşacaksınız. Hayallerinizi sahnede görmeyi diliyorsanız hikayenizi 31 Temmuz 2016 tarihine kadar bize gönderin. Yarışmayla ilgili tüm detaylara katılım koşulları sayfasından ulaşabilirsiniz. Web sitemizdeki başvuruformunu ebeveyninizle birlikte eksiksiz doldurarak hemen hayallerinizin yarışmasına katılın. Yedi kişilik jürinin yapacağı değerlendirmenin sonunda kazananlar, 31 Ağustos 2016'da açıklanacak.

Dünya sizinle güzel

About Image Daha güzel bir dünya için çocukların büyük ve renkli hayallerine ihtiyacımız var. Bugün etrafımızda gördüğümüz her şeyin, birilerinin hayallerinin peşinden gitmesi, ona inanması sayesinde elde edildiğini biliyoruz. Neden sizin hayalleriniz de yarının dünyasını güzelleştirmesin?

İşte bu yüzden, "Bir Hayal Bir Oyun", hayallerindeki uçurtmayı hiç kimseye, hiçbir şeye bağlı kalmadan göklere salabilen çocukların buluştuğu bir platform. Uçurtmanın ipini dilediğinizce salın, gördüklerinizi hikayenizde yazın ve sonunda onu canlı canlı izlemenin zevkini yaşayın. Çünkü yarışma sonunda seçilen bir hikaye senaryolaştırılarak tiyatro oyununa dönüştürülecek. Ve bu oyun 27 Mart 2017 Dünya Tiyatro Günü’nde sahneye konulacak.Hayallerinin sahnelenmesine
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
gün kaldı!
Hayallerinin sahnelenmesine
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
gün kaldı!
Bir Hayal Bir Oyun Projesi İzleyiciyle Buluşuyor Bir Hayal Bir Oyun Projesi İzleyiciyle Buluşuyor
Yaratıcı Yazarlık Atölyesi
Prova aşaması
Yaratıcı Yazarlık Atölyesi
Hayallerin sahnelenmesine son adım!
Gökhan, hayallerini sahneleyecek oyuncularla
yönetmen Gaye Çankaya önderliğinde
Zorlu PSM’deki provalarda buluştu.
Yaratıcı Yazarlık Atölyesi
Yaratıcı Yazarlık Atölyesi
Bir Hayal Bir Oyun kapsamında çocuklarımız,
yaratıcı yazarlığın temel bilgilerini
uzman eğitmenlerle öğrendi.
Oyuncu Seçimi tamamlanıyor
Oyuncu seçimi tamamlanıyor
Dekor ve kostüm aşaması
Decoration text
Karton Şehir’i sahneye taşıyacak
yönetmenimiz Gaye Çankaya, oyunun kostüm ve
dekorlarını tasarlayan Refika Tercan ve
öğrencileri ile bir araya geldi!
Winner Meet
Meet text
Hayallerine seyirci kalma Şimdi sahne senin

Çocuklar Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ile yeteneklerini keşfedecekler.

Haziran ayında çocukların yeteneklerini fark etmelerini sağlayıp onları cesaretlendirmek ve özgüvenlerini artırmak üzere başlattığımız “Bir Hayal Bir Oyun” adlı yarışmamızda dereceye giren ilk 10 çocuğumuz için 21-22 Ocak Cumartesi ve Pazar günlerinde “Yaratıcı Yazarlık Eğitimi” düzenliyoruz. 2 gün boyunca Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz eğitimlerde, çocukların uzman eğitmenler eşliğinde yaratıcı yazarlığın temel bilgilerini edinmesini ve yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koyabilmelerini amaçlıyoruz.

Dereceye Giren İlk 10 Yarışmacı

1- Gökhan Kızıklı - “Karton Şehir”
2- Nehir Zoe Güller - "Rüyalar Alemine Yolculuk"
3- İnci Naz Yalçın - "Barış Çiçeği"
4- Kuzey Candemir - "Şapkamdan Çıkan Hayat"
5- Mina Eti - “Yağmurun Uzun Yolculuğu”
6- Ela Gök Akın - “Sihirli Ada”
7- Tolga Karakuş - “Ayağa Kalk”
8- Leyla Bayındır - “Masallar Diyarına Yolculuk”
9- Talya İris Tokbaş - “Mavi Peri ve Kahve Fincanı”
10- Ayşe Nazlı Tamini - “Masal Ormanı”
Dereceye giren ilk 10 küçük arkadaşımız hikâye yazımı konusunda yeni bir yolculuğa çıkacakları “Yaratıcı Yazarlık Eğitimi”ne katılma hakkı kazandı.
Detaylı Bilgi
Winner back Hayaller Winner boy
Karton Şehir
Bir hayal bir oyun girl
Jury back
Gaye Çankaya
Prof. Dr.
Hülya Nutku
Süleyman Bulut
Dr. Asya Çağlar
Leman Yılmaz
Özen Yula
Büyük gün Keşfetmek için tıklayın

Bir Hayal Bir Oyun’da
jüri kararını verdi!

Türkiye’nin dört bir yanından 3.ve 4. sınıf öğrencisi tam 326 küçüğümüzün hikayelerini ilettiği “Bir Hayal Bir Oyun” yarışmamızda kazanan Karton Şehir adlı hikayesi ile Gökhan Kızıklı oldu.

Hayallerini bizimle paylaşan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyor, sevgili Gökhan'ı tebrik ediyoruz.

time line girl