Yön. Kur. Bşk. Mesajı | Zorlu

Kurumsal

Ahmet Zorlu

Değerli Paydaşlarımız ve Çalışanlarımız,

2018 yılına, önceki yıldan devraldığımız güçlü büyüme performansının eşlik ettiği bir atmosferde girmiş bulunuyoruz.

Geçen yılın ikinci yarısından itibaren ekonomide yaşanan büyüme yönündeki bu pozitif gelişmeyi bu yıl da devam ettirebilmemiz için her zamankinden daha çok çalışmamız, ülkemiz için değer üreten işlere imza atmamız gerekiyor.

Dünyada ve bölgemizde önemli değişimlerin yaşandığı bu dönem, önümüze çok farklı fırsatlar çıkarmaya aday. Önemli olan, bizim bu değişime hazır olup ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacak adımları atabilme cesareti ve kararlığı göstermemiz.

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen yapısal reformlar ekonomimizi daha da sağlamlaştırdı. Elde ettiğimiz kazanımlar bizi global ekonomik kriz ve sonrasındaki çalkantılı dönemde ayakta tuttu.

Dünyada ekonomik ve politik dengelerin yeniden kurulmaya çalışıldığı bu ortamda elde ettiğimiz kazanımları daha da geliştirerek dünyada hak ettiğimiz yeri alacağımıza dair hiçbir şüphemiz yok. Yeter ki Türkiye’nin gücüne ve potansiyeline inanarak hep birlikte çalışalım.

Ülkemiz için sıkıntılarla başlayan 2017 yılı, alınan tedbirler ve yapılan teşvikler ile yüzde 7’yi aşan güçlü büyüme oranlarının görüldüğü bir yıl oldu. İçinde bulunduğumuz 2018 yılında ise uluslararası piyasalarda yükselen faizler, artan borçlanma maliyeti ve jeopolitik risklerin eşlik edeceği bu ortamda ayağımızı yere çok daha sağlam basmamız gerekecek.

Bu koşullara rağmen Türkiye ekonomisi büyümesini 2018 yılında da sürdürecektir. Yeniliğe açık toplumumuz, dinamik ve genç nüfusumuz, etrafımızdaki ülkeleri de içine alan geniş coğrafyanın sağladığı pazar avantajları ve güçlü altyapımız ile bu potansiyele fazlasıyla sahibiz. Devleti, milleti ve köklü kurumları ile dünyanın en güçlü ülkelerinden biriyiz.

Tüm bu potansiyelimize rağmen önceki yılın güçlü büyüme oranlarını yakalamak için daha fazla çalışmamız, yatırımları canlandırmamız gerekecek. Ekonomiye daha fazla odaklanılması, sanayiyi, katma değerli üretimi ve ihracatı destekleyecek, verimliliği artıracak reformların hayata geçirilmesi hayati bir önem kazanacak. Küresel piyasalarda yaşanabilecek ani şoklara karşı finansal ve reel sektörün daha hazırlıklı olması gerekecek. Eğer bu konularda dikkatli olursak 2018’i gelişmekte olan ülkelerle uyumlu bir şekilde yüzde 4,5-5 aralığında bir büyüme oranı ile tamamlayabiliriz.

Zorlu Grubu olarak, dünyada ve Türkiye’deki değişken koşullara rağmen geçen yıl gerçekleştirdiğimiz güçlü büyümeyi 2018’de daha da geliştirmek ve ülkemiz için katma değer yaratmak için çalışmaya devam ediyoruz. 60’ı aşkın şirket ve 30 bini aşan çalışan ile dünyada 155 civarında ülkede insanların hayatına dokunuyor, ülkemiz ve toplumumuz için katma değer yaratıyoruz. Tüm başarılarımızın temelinde; hayal gücümüz, kurduğumuz hayalleri hayata geçirecek özgüvenimiz, yenilikçiliğimiz, araştırma ve geliştirmeye olan inancımız ve girişimci ruhumuz yer alıyor. Biliyoruz ki gelecek, dünyada yaşanan hızlı değişimi iyi okuyan, buna uyum sağlayan, geleceğe dair güçlü hayalleri olan ve bu hayalleri hayata geçirenlerin olacak.

Faaliyetlerimize bu anlayışla devam ederken yatırımlarımızı da aralıksız olarak sürdürüyoruz. Tekstil, tüketici elektroniği, beyaz eşya ve bilgi teknolojileri, enerji, gayrimenkul, maden ve metalürji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerimizle ülkemiz için katma değer yaratmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin otomobili için Ortak Girişim Grubu ile birlikte yola çıkarak Grubumuzun yerli sanayideki gücü ve ileri teknolojideki bilgi birikimini Türkiye’nin hizmetine sunuyoruz. İş ortaklarımız ile yapacağımız yatırımlar ve hayata geçireceğimiz pil üretim tesisi ile geleceğin akıllı dünyasında, en güçlü oyunculardan biri olmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Türkiye’de sanayide en çok istihdam yaratan 3 gruptan ve en büyük 4 ihracatçıdan biri olarak aldığımız sorumluluğun farkındayız. Ülkemizin daha sürdürülebilir bir büyüme yakalaması için katma değer yaratacak stratejik ürün ve hizmetler üretilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bunun için de yaptığımız işleri daha rekabetçi hale getirmek, yeni teknolojileri hayata geçirmek ve yenilikçi işlere imza atmak için çalışıyor, geleceğin dünyasını bugüne taşıyacak bir vizyonla hareket ediyoruz.

Bu vizyon doğrultusunda iş modelimizi yeniden şekillendiriyoruz. Dünyanın içinden geçtiği teknoloji ve inovasyon odaklı değişime uyum sağlayarak geleceğin şirketlerinin arasında yerimizi sağlamlaştırmak hedefiyle 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda şekillendirdiğimiz sürdürülebilirlik yaklaşımımızı iş modelimizin merkezine alıyoruz. Büyüme stratejimizi de şekillendiren bu yaklaşımın bizi, geleceğin akıllı dünyası için katma değerli servisler üreten bir global grup haline getireceğine inanıyoruz.

Grup şirketlerimiz arasında yarattığımız sinerji ile 65’inci yılımızda, sözünü ettiğimiz bu akıllı sistemler ile ilgili ilk adımları atmaya başlamış bulunuyoruz. Ulaşım, enerji, üretim, kentleşme, iş ve yaşam alanlarının etrafında gelişen sürdürülebilir fiziksel teknolojileri, sayısal ve iletişim teknolojileri ile birleştirip ürün-servis değer zincirini yeniden tanımlayacak işler üretmek için çalışıyoruz. Akıllı ürünlerden akıllı evlere, akıllı evlerden, akıllı şehirlere uzanan 360 derecilik bir vizyon ile akıllı yaşamı harekete geçirecek yatırımlar yapıyoruz. Elektrikli araç kiralamadan elektrikli araç şarj noktalarına, akıllı enerji direklerinden akıllı enerji yönetim sistemlerine kadar bir dizi akıllı sistemi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Geleceğin akıllı dünyasını şekillendirecek önemli hammaddelerden biri olan nikeli katma değerli hale getirerek elektrikli otomobillerde ve enerjinin depolanmasında da kullanılan pil yatırımına dönüştürüyoruz. Böylece Türkiye’nin özlediği ve beklediği katma değerli üretimi hayata geçirirken Zorlu Grubu’nu da geleceği belirleyecek global şirketler ligine taşıyoruz.

Başlattığımız bu dönüşüm hareketimizi sadece yaptığımız işlerde değil, toplumsal sorunların çözümüne yönelik faaliyetlerimizde de aynı yenilikçi bakış açısı ile uyguluyoruz. Mehmet Zorlu Vakfı aracılığıyla eğitime verdiğimiz desteği 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı ile geliştirirken toplumsal meselelerin sosyal girişimcilik ile çözülebilmesi için sosyal inovasyon platformu imece’nin açtığı ilk üç mesele sürecine kurucu ortak olarak destek olmaya devam ediyoruz. Zorlu Holding ve Grup Şirketleri aracılığı ile kültür, sanat, çevre ve spor alanında verdiğimiz toplumsal katkımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik politikası ve stratejisini geliştirmek, hedef ve performans takibi yapmak amacıyla kurduğumuz Sürdürülebilirlik Komitesi ile bu konudaki kurumsal yapılanmamızı daha da güçlendirerek sürdürülebilir bir gelecek hayalini hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz.

Daha yaşanabilir bir dünya hayalimizi hayata geçirecek akıllı bir geleceği inşa etme yolunda bize katkı sağlayan ve Zorlu Grubu’nu Türkiye’nin en büyük gruplarından biri yapan tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla, Ahmet ZorluYönetim Kurulu Başkanı

Kapat
Popüler Aramalar