ENERJİ

ZORLU ENERJİ GRUBU

Zorlu Enerji Grubu, dokunduğumuz herkes ve her şeye ait değerlere saygı gösteren, çevre ve toplum yaşamının sürdürülebilirliği ile ülke kalkınmasını gözeten sorumlu bir kuruluş olarak enerji sektöründeki yerimizi sağlamlaştırıyor. Grup, çevresel etkenlerin üretim ve tüketim faaliyetlerindeki vazgeçilmezliğini göz önünde tutarak, sürdürülebilir enerjiyi, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olarak değerlendiriyor.

Dünyanın en dinamik enerji piyasalarından birine sahip olan Türkiye’de her geçen yıl artmakta olan enerji ve elektrik talebinin hangi kaynaklardan karşılanacağına dair bugün verilecek kararlar, ekonomik, çevresel ve sosyal etkileriyle geleceğimizi şekillendirecek. Zorlu Enerji Grubu, yatırım kararlarını ülkemizin enerji politikalarının ana hedefleriyle uyumlu olarak hayata geçiriyor. Enerjinin yerli, yeterli, kaliteli, sürekli ve çevreyle uyumlu bir şekilde kullanıma sunulmasına imkan veriyor.

Zorlu Enerji Grubu, faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda ekonomik, çevresel ve sosyal değerleri korumayı ve geliştirmeyi ilke edinerek, ulusal ve uluslararası arenada enerji alanındaki fırsatları değerlendiriyor; sektörün güçlü bir oyuncusu olarak kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Kaynakta ve Hizmette Çeşitlilik 

Zorlu Enerji Grubu bugün:

  • Elektrik üretimi ve satışı,
  • Doğal gaz ticareti ve dağıtımı,
  • Enerji santrallerinin projelendirme aşamasını da kapsayacak şekilde "anahtar teslimi" olarak inşası,
  • Enerji santrallerinin uzun süreli bakım-işletim hizmetlerinin sunulması alanlarında yurt içi ve yurt dışında hizmet veren şirketlerden oluşuyor.

3 doğal gaz santrali, 7 hidroelektrik santrali, 3 jeotermal santrali ve 4 rüzgâr santralinden oluşan üretim portföyüyle Türkiye’de toplam 644 MW, Pakistan ve İsrail’deki yatırımlarıyla birlikte ise toplamda 991 MW’lık kurulu gücü olan Zorlu Enerji, sektörünün öncü kurumlarındandır.

Doğal gaz alanında ise dağıtım ve ticaret olarak iki ayrı lisansa sahip olan grup, doğal gaz sektöründeki dağıtım faaliyetlerini yürütüyor. Ayrıca bugün Gaziantep ve Trakya bölgesinde toplam 20 yerleşim biriminde doğal gaz dağıtımı gerçekleştiriyor.

Sektörün halka açılan ilk şirketi

2000 yılında hisselerinin yüzde 20’si halka arz edilen grup şirketi Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin bugün yüzde 32 oranındaki hissesi Borsa İstanbul’da işlem görüyor; sektörün halka açılan ilk şirketi unvanını da taşıyor.

Yerli ve yenilenebilir enerjide öncü

2017'nin ikinci çeyreği itibariyle Türkiye’deki santrallerinin toplam kurulu gücünün yüzde 73’ü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan Zorlu Enerji, enerji sektörünün farklı alanlarında hizmet sunan küresel ölçekte bir şirketler topluluğudur.

Jeotermal enerjide Türkiye’nin en büyük yatırımcısı

Stratejik bir öneme sahip olan jeotermal enerjide Türkiye’deki toplam kurulu gücün yüzde 22’sini tek başına karşılayan şirket, 15 MW’lik Kızıldere I Jeotermal Santrali ile başladığı jeotermal enerji yatırımlarını geliştirmeye devam ediyor.

2013 yılında 250 milyon dolarlık bir yatırım ile faaliyete geçirilen 80 MW’lık kurulu gücüyle Kızıldere II Santrali, Türkiye’nin tek santralde en büyük, dünyanın ise sayılı jeotermal santralleri arasında yer almaktadır. Son olarak 45 MW kapasite ve 153 Milyon Dolarlık yatırımla hayata geçen Manisa Alaşehir I Jeotermal Enerjisi Santrali ile birlikte Zorlu Enerji’nin jeotermal alanındaki gücü 140 MW’a ulaştı. Kızıldere III (165 MW) ve Alaşehir II (50 MW) jeotermal santralleri de devam eden projeler arasında yer alıyor.

Zorlu Enerji, Denizli ve Manisa’daki jeotermal sahalarda ulaştığı kapasite ile bu alanda ülkenin en büyük yatırımcısı konumunda bulunuyor. Aynı zamanda şirket, ülkemizin 2023 yılına kadar, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi içindeki payını yüzde 30’lara çıkarma hedefinin de en önemli destekleyicilerinden de biri.

Rüzgarda ilkler Zorlu Enerji'den

Zorlu Enerji Türkiye ve Pakistan’da toplam 271.7 MW’lık 4 rüzgar santraline sahiptir. Gökçedağ Rüzgar Santrali 135 MW Kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük rüzgar santrallerinden biridir. Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde 100 Milyon Euro yatırım ile toplam 80,3 MW kapasiteli Sarıtepe-Demirciler Rüzgar Enerjisi Santralleri de 2016 yılının ikinci yarısında devreye girmiştir.

Pakistan’ın ilk rüzgar enerjisi yatırımı: Zorlu Enerji Pakistan 

Zorlu Enerji Pakistan, 2006 yılında Pakistan’da rüzgar enerji santrali kurmak üzere Pakistan Alternatif Enerji Geliştirme Kurulu (AEDB) ile imzalanan anlaşmayla kuruldu. Zorlu Enerji Pakistan’ın dünyanın en iyi rüzgar koridorlarından biri olan Pakistan Jhimpir’de kurduğu 56,4 megavatlık rüzgar enerji santrali, 20 yıl boyunca elektrik üretiyor olacak.

İsrail’in enerjisi Zorlu’dan

İsrail’de faaliyet gösteren az sayıdaki özel sektör enerji şirketinden biri olan Zorlu Enerji’nin bu ülkede üç santral yatırımı vardır. Şirket’in yüzde 25 oranında ortaklığı bulunan, Ashkelon bölgesindeki Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, 2014 yılında devreye alınmıştır. 840 MW’lik kurulu güce sahip santral, ülkenin en büyük özel sektör enerji santrali olma özelliği taşıyor. Santralin ürettiği elektrik, İsrail’deki resmi ve özel kurumlarla ülkenin ana müşterilerine satılmaktadır.

Zorlu Enerji’nin yüzde 42,15 oranında ortak olduğu 126,4 MW’lik Ramat Negev ve 64,5 MW’lik Ashdod Doğal Gaz Kojenerasyon Santralleri de 2016 yılı ile birlikte devreye alınmıştır. Zorlu Enerji Grubu’nun İsrail’de ortağı olduğu 1.031 MW kurulu güce sahip üç doğal gaz santralinin ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 7’sini 25 yıl boyunca karşılayacak duruma gelmiş olması Zorlu Enerji’nin yurt dışındaki gücünü daha artırmıştır.

Zorlu Solar

Zorlu Enerji, ülkemizin yüksek potansiyele sahip olduğu alanlardan biri olan güneş enerjisi alanında araştırma ve yatırım planları sürdürülmektedir. Bu doğrultuda, 2016’nın ilk çeyreğinde yurt içinde ve yurt dışında güneş enerjisinden elektrik üretmek, solar fotovoltatik (PV) panelleri kiralamak, satmak, satın almak, ihraç etmek, çatılara yerleştirmek ve buna ilişkin her türlü kurulum hizmeti ve danışmanlık hizmeti vermek ile yurt içinde elektrik enerjisi ve/veya kapasite toptan alım ve satım faaliyetlerinde bulunmak üzere Zorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ şirketini kurmuştur.

Zorlu Enerji, bu çerçevede 2017’de güneş enerjisi alanında yenilikçi çözümler sunmak üzere First Solar şirketi ile özel bir iş birliği gerçekleştirerek First Solar'ın performansı yüksek ince film fotovoltaik (PV) güneş panellerinin Doğu Avrupa, Avrasya ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yer alan 26 ülkedeki satışında beş yıl boyunca tek yetkili distribütör olmuştur.

Zorlu Enerji, ayrıca 2017’de Pakistan’da 100 MW’lık solar park güneş enerjisi yatırımına imza atarken 200 MW’lık ikinci proje için imzaladığı niyet anlaşması ile bu ülkedeki güneş enerjisi yatırımlarının kurulu gücünü 300 MW’a ulaştırma hedefi koymuştur.

Zorlu Elektrik Ticaret Faaliyetleri

Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ (Zorlu Elektrik), elektrik enerjisinin yurt içinden ve serbest bölgelerden alınarak, yurt içinde toptan ve doğrudan satışı ya da yurt dışı ülkelere ihraç edilmesi amacıyla 2000 yılında kurulmuş bir Zorlu Enerji Grubu şirketidir. Şirket, Enerji Piyasası Kurumu (EPDK) tarafından verilen “Tedarik Lisansı” ile enerji sektöründe başarıyla faaliyet göstermektedir.

Zorlu Elektrik, söz konusu temel faaliyetleri kapsamında, talep ve fiyat tahminleri, üretim planlaması, fiyatlandırma, satış, risk ve portföy yönetimi ile uzlaştırma ve faturalandırma işlemlerini gerçekleştirmektedir. Şirket, tüketicilere ikili anlaşmalarla saatlik, dönemli ve piyasa fiyatlarına uyarlanmış, tüketicilerin tüketim hacim ve alışkanlıklarına uygun, yüksek tasarruflu tarife paketleri oluşturmakta ve maliyetlerini minimize edici çözümler sunmaktadır.

Zorlu Elektrik Dağıtım Faaliyetleri

Enerji sektöründe 25 yıla yaklaşan deneyim ve uzmanlığa sahip Zorlu Enerji Grubu, 2 Şubat 2017 tarihinde Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş. şirketlerinin yönetimini devraldı. Zorlu Enerji Grubu; Eskişehir, Bilecik, Uşak, Afyon ve Kütahya’yı içine alan ve Türkiye elektrik tüketiminin yaklaşık %4’ünü gerçekleştiren Osmangazi dağıtım bölgesinde 1,5 milyonu aşkın aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunmaktadır. Zorlu Enerji Grubu, bu bölgedeki faaliyetlerini, elektrik üretimi, satışı ve ticaretindeki yenilikçi hizmetleriyle zenginleştirerek tüm yatırımlarında olduğu gibi sektöre en iyi çalışmayı sunma hedefi ile ilerlemektedir.

Doğal Gaz Dağıtım ve Ticareti Faaliyetleri

Zorlu Enerji Grubu, GAZDAŞ Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Trakya Doğal Gaz Dağıtım AŞ şirketleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 2006 yılında düzenlenen dağıtım lisansı ile doğal gaz dağıtım sektöründeki faaliyetlerine başlamıştır.

Grup, her iki bölgede toplam 27 yerleşim bölgesinde doğal gaz dağıtım kapsamında şehir şebekesinin projelendirilmesi, altyapı yatırımları, şebekenin devreye alınarak doğal gazın sanayi ve konutların kullanımına sunulması ile müşterilerin kesintisiz ve güvenli doğal gaz kullanımlarının sağlanması çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

GAZDAŞ, söz konusu iki şirket ile çalışmaları kapsamında Trakya ve Gaziantep'te yerin altına 5745 kilometrelik, başka bir deyişle Türkiye'yi bir uçtan diğerine üç defa kat edecek uzunlukta boru hattı kurmuştur. 523 bini aşkın toplam abone sayısıyla doğal gazı milyonlarca vatandaşa ulaştıran GAZDAŞ, 2035'e dek toplamda 523 milyon dolarlık yatırımla 9000 kilometrelik boru hattını oluşturmak ve 1,5 milyon aboneye 5 milyar metreküplük doğal gazın dağıtımını sağlamak hedefi ile çalışmalarına devam etmektedir.

Sürdürülebilirlik Çalışmalarında Öncü

Grup, sürdürülebilirlikle ilgili yönetilecek etki alanlarını belirlerken, doğal kaynakların korunması ve enerjide arz güvenliği gibi yaşamsal konular kadar toplumsal ve çevresel etki analizine de azami önem vermektedir. Bu kapsamda emisyon ölçüm ve azaltım çalışmalarını etkin olarak sürdüren Grup, sera gazı emisyonlarının ölçülmesi ve raporlanması ilkelerini kapsayan ISO 14064-1 belgesini 2011 yılında almıştır. Ayrıca Grup, 2009 yılında Türkiye’de karbon ayak izini hesaplayan ilk enerji şirketidir. Türkiye’de enerji sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamıştır. Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali’nde uygulamaya geçirilen proje ile Türkiye’de “Karbon Emisyon Satış Sözleşmesi” imzalayan ilk enerji şirketidir.

Zorlu Enerji’nin yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı olan Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ (“Zorlu Rüzgar”) Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali (“Rotor I RES”), 2016’nın ikinci yarısında devreye alınan Sarıtepe ve Demirciler Rüzgar Enerji Santralleri (“Rotor II RES”) ve Pakistan’daki rüzgar enerjisi santrali “Gold Standard” Sertifikası almıştır.

Yenilenebilir enerji alanında örnek projeler hayata geçiren Zorlu Enerji’nin rüzgar enerjisi projeleri toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıları ile karbon piyasasında işlem gören enerji projelerini derecelendiren standartlar arasında en itibarlısı olan bu sertifikaya sahiptir. Böylece santrallerin yılda 100 bin tona yakın CO₂ salınımının önüne geçen projenin çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe sunduğu katkı teyit edilmiştir. Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) 2010 yılında katılan Grup, halka açık şirketlerin sera gazı salım miktarlarını ve iklim değişikliğiyle ilgili risk yönetim politikalarını şeffaf bir şekilde duyuran ilk enerji şirketlerinden olmuştur. Bunun yanı sıra Zorlu Enerji, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında CDP kapsamında “Türkiye Karbon Saydamlık Liderliği” ödülünü almıştır. Zorlu Enerji 2013 yılında BİST 100 endeksine dahil olan ve raporlama yapan 4 enerji şirketinden en yüksek performans skorunu alan şirket olmuştur.

Enerji sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan Grup, bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini aktaran raporun üçüncüsünü 2014’te yayınladı. Grubun 2012-2013 dönemi sürdürülebilirlik performansını içeren rapor, dünya çapında kabul edilmiş raporlama standardı kuruluşu Küresel Raporlama Girişimi - Global Reporting Initiative (GRI)’den en şeffaf düzeyi gösteren “A” uygulama seviyesi onayını almıştır. Grubun G4 standardına uygun olarak hazırlanan, 2014-2015 dönemini kapsayan dördüncü sürdürülebilirlik raporu 2016 yılı içerisinde yayınlanmıştır. Zorlu Enerji ayrıca Borsa İstanbul’un (BIST) Kasım 2016-Ekim 2017 dönemi için açıkladığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde gönüllü olarak yer alan sayılı şirketten biri olmuştur.

1993 yılında, Zorlu Grubu bünyesindeki fabrikaların elektrik ve buhar ihtiyacını karşılamak amacıyla bir otoprodüktör şirketi olarak kurulan Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin bünyesinde 3 doğal gaz çevrim santrali bulunuyor. En büyük santral yıllık 133.2 MW ile Lüleburgaz’da faaliyet gösteriyor. İkinci sırada 90 MW’lık üretim kapasitesiyle Bursa Santrali geliyor. Yurt içi üretim portföyünde bulunan diğer tesis ise 15.9 MW üretimiyle Yalova Doğal Gaz Kojenerasyon Santralidir.

Türkiye’nin en yüksek kapasiteli jeotermal elektrik üretimine sahip olan Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş, 2008 yılında kuruldu. Aynı yıl gerçekleştirilen Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. özelleştirme ihalesi sonucunda 7 HES, 1 jeotermal ve 1 motorin (gaz türbini) santralini devralarak, 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren işletmeye başladı.

2010 yılında aktif 54 türbin ve 135 megavatlık tam kurulu kapasitesiyle Osmaniye’de faaliyete başlayan Gökçedağ Rüzgar Santrali, Türkiye’nin en büyük üç rüzgar enerjisi santralinden biri olarak yıllık 300 milyon kilovatsaatin üzerinde elektrik üretiyor.

Zorlu Elektrik, elektrik enerjisinin yurt içinden ve serbest bölgelerden satın alınarak yurt içinde toptan veya doğrudan satışı ve ihraç edilmesi amacıyla 2000 yılında faaliyetlerine başladı. Zorlu Enerji Grubu’nun 956 MW’lık kurulu gücünü arkasına alarak müşteri ve iş ortaklarına sürekli ve güvenli hizmet sağlayan Zorlu Elektrik, satışını gerçekleştirdiği elektrik enerjisinin yüzde 61’ini yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor.

Endüstriyel ve enerji tesisleri için proje geliştirmek ve uygulamak amacıyla 2000 yılında faaliyete geçen Zorlu Endüstriyel, Zorlu Enerji’ye ait enerji santrallerinin inşaatını yapıyor. Şirket, grup dışındaki yatırımcılara da ön fizibilite çalışmaları, mühendislik, satın alma, anahtar teslimi inşaat ve montaj hizmetlerini içeren uygun maliyetli ve çevreyle barışık çözümler üretiyor.
www.zorluendustriyel.com

Zorlu O&M, enerji santrallerinin işletme ve bakımını yapmak üzere 2000 yılında kuruldu. Şirketimiz, Enerji Grubumuzun tüm enerji santrallerinin yanı sıra üçüncü şahıslara ait projelere de imza atıyor. Grubumuz dışında Türkiye ve Yunanistan’da sekiz adet enerji santraline uzun dönemli işletme ve bakım hizmeti sağlıyor. Türkiye ve Yunanistan’ın yanı sıra Kuveyt ve Hindistan’daki enerji santrallerine de hizmet veriyor.
www.zorluom.com

Zorlu Hidroelektrik, hidroelektrik santralleri ve her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri kurmak ve bu tesislerde üretilen enerjiyi satmak amacıyla 2007 yılında kurulmuştur.

Zorlu Jeotermal, Haziran 2008 tarihinde kurulmuş olup faaliyet konusu her türlü enerji, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, fizibilite hazırlayarak her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri kurmak ve bu tesislerde üretilen enerjiyi satmaktır.

Gazdaş Trakya, 2005 yılında EPDK tarafından yapılan Trakya Bölgesi’nin doğal gaz dağıtım lisansının alınmasının ardından kuruldu. Şirket, Tekirdağ, Muratlı, Edirne, Kırklareli, Kavaklı, Babaeski, Lüleburgaz, Evrensekiz, Büyükkarıştıran, Misinli, Ulaş, Çerkezköy, Kapaklı, Kızılpınar, Karaağaç, Velimeşe, Veliköy’den oluşan bölgedeki abonelerinin güvenli ve kesintisiz doğal gaz ihtiyacını karşılıyor.
www.trakyagazdas.com

Gaziantep Doğal Gaz (GAZDAŞ), Ağustos 2005 tarihinde kazanılan ihale sonucu Gaziantep, Kilis ve Nizip’ten oluşan bölgeye 24 Şubat 2006 tarihinden itibaren 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtımı yapma lisansının alınmasıyla hayata geçti. Şirket, Gaziantep’in yanı sıra Kilis’teki abonelerine de hizmet veriyor.
www.gazdas.com

2010 yılında faaliyetlerine başlayan Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret, yurt içinden ve yurt dışından spot sıvılaştırılmış doğal gaz; kamuoyunda bilinen adıyla LNG'nin toptan alım ve satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştiriyor. Şirket, farklı ülkelerdeki tedarikçilerden aldığı LNG’yi iç pazardaki müşterilerine satıyor.

Zorlu Doğal Gaz, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yurt içinden ve yurt dışından satın alınarak yurt içinde satışı ve yurt dışı ülkelere ihraç edilmesi amacıyla 2003 yılında kurulmuştur.