MADEN VE METALÜRJİ

 

Meta Nikel Kobalt Madencilik

2000 yılında kurulan Meta Madencilik, faaliyetlerini 2007 yılından bu yana Zorlu Holding’in bir parçası olarak Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adıyla sürdürüyor.  Zorlu Holding’in beş ana faaliyet alanı arasında yer alan Maden ve Metalürji Grubu altında konumlanan Şirket; nikel-kobaltın farklı formlarında bölgesel bir tedarikçi olma hedefi ile ülkemizin nikel potansiyelini ekonomimize kazandırmak üzere arama, işletme, ihracat, Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerinde bulunuyor.

Şirket, yer üstündeki topraktan aldığı cevheri işleyen modern, kapalı sistem çalışan ve çevreyle dost üretim tesisleri ile Türkiye’de yeni nesil bir madencilik anlayışının temsilcisi olarak faaliyet gösteriyor.

Şirketin Gördes, Eskişehir ve Uşak’ta nikel rezervlerinin yanı sıra farklı bölgelerde de arama çalışmaları bulunuyor. Gördes’teki yatırımın ilk fazı tamamlanarak operasyon dönemine geçilirken Eskişehir’de rezerv geliştirme ve cevher üretim, Uşak’ta ise jeolojik etüt çalışmaları sürüyor.

Şirket, lisansına sahip olduğu sahalarda bulunan başta demir olmak üzere farklı toprak elementlerini değerlendirmek üzere yaptığı fizibilite çalışmalarına devam ederken skandiyum gibi nadir toprak elementleri alanındaki Ar-Ge çalışmalarını da sürdürüyor.

Meta Nikel Kobalt A.Ş. sahip olduğu yetkinlikler ve bilgi birikiminin avantajlarını kullanıp, daha katma değerli nikel formları üreterek birkaç yıl içinde Avrupa’nın doğusundaki en büyük nikel-kobalt üreticisi olmayı hedefliyor.

Yeni nesil madencilik ile Avrupa’nın doğusundaki en büyük nikel üreticisi olacak

Teknolojisi ve proses yönetimi ile dünyadaki ilk 10 tesis içinde yer alan, Kuzey Yarım Küre’de tek olan Gördes’teki Meta Nikel tesisi; Türkiye’de nikel-kobalt kaynaklarını geliştirmek üzere kurulan ilk ihtisas işletmesi olarak dikkat çekiyor.

Meta Nikel Tesisi’nde üretilen nikel; paslanmaz çelik sektörü, kimya, porselen, cam, otomotiv, gemi ve uçak sanayi gibi yaygın bir kullanım alanına sahip bulunuyor. Oksitlenme direnci göstermesinden dolayı günümüzde alaşımların üretiminde de (özellikle süper alaşımlar) yaygın olarak kullanılan nikelin katma değeri her geçen gün daha da yükseliyor.

860 milyon dolarlık yatırım

300 bin ton (nikel metal içeriği) kanıtlanmış rezerve sahip olan Gördes’te yapılan jeolojik çalışmalara göre 400 bin ton nikel metal eşdeğeri potansiyel kaynak olduğu öngörülüyor.

Gördes’te 2016 yılında ticari üretime geçerek ilk ihracatı gerçekleştiren Meta Nikel tesisinde, ortaya çıkarılan ürünlerin katma değeri daha da artırılarak Türkiye’de nikel madenciliğini, yüksek katma değer yaratan, yenilikçi bir iş alanı haline getirmek için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Zorlu Holding’in girişimci ruhu ve sanayici kimliği ile ilk fazı için 360 milyon dolarlık yatırım yaptığı Gördes’te, 2015-2023 yılları arasını kapsayan ikinci faz ile birlikte toplam 860 milyon dolar değerinde bir yatırım hayata geçirilerek 20 bin ton nikel metal kapasitesine ulaşılacak.

Ar-Ge ve teknolojiye dayalı yeni nesil madencilik

Meta Nikel’in Gördes’teki tesisi Türkiye’de Ar-Ge ve teknolojiye dayalı yeni nesil bir madencilik anlayışının öncülüğünü yapıyor. Tesiste; katma değer yaratan bir madencilik endüstrisi oluşturabilmek için Ar-Ge ve inovasyona dayalı bir iş modeli ile çalışılıyor

Topraktan çıkarılan nikel cevheri, kullanılabilir hale getirilmek için çeşitli proseslerden geçirilerek işleniyor. Bu süreçte ciddi bir know-how ve teknoloji kullanılıyor. Ülke olarak bu konuda yeterli bilgi birikimimiz olmadığı için uzun yıllar yurt dışından ithal edilmek durumunda olan nikel ve kobalt, Meta Nikel’in ürettiği know-how ve ileri teknoloji ile gerekli bütün proseslerin tesis içerisinde gerçekleştirildiği bir katma değerli üretim haline dönüşüyor. Bu vizyon ile ülkemizin kaynakları yine ülkemizde kalıyor, büyük bir ekonomik sorun olan cari açığın daraltılmasına katkı sağlanıyor.

Kendi teknolojisi ve teçhizatını kendi üreten tesis

Meta Nikel’in gelecekte tamamen entegre bir tesise dönüşmesi, teknoloji, teçhizat ve Ar-Ge’yi tamamen kendi içerisinde çözen bir yapı haline getirilmesi hedefliyor. Bu doğrultuda mevcut Ar-Ge laboratuarının bir Ar-Ge merkezine dönüştürülerek Türkiye’de yeni nesil madencilik alanında bir Ar-Ge üssü oluşturulması amaçlanıyor. Ar-Ge merkezi ile işbirliği içerisinde çalışan teknoloji atölyesinin de; tüm makine, ekipman ve sistemlerin üretimi ve bakımı ile ek tesislerin sıfırdan kurulumunun Meta Nikel’in kendi insan kaynağı ve teknolojisi ile yapıldığı, bir yapıya dönüştürülmesi planlanıyor.

Ar-Ge ve teknolojiye dayalı yeni nesil madencilik

Meta Nikel’in Gördes’teki tesisi Türkiye’de Ar-Ge ve teknolojiye dayalı yeni nesil bir madencilik anlayışının öncülüğünü yapıyor. Tesiste; katma değer yaratan bir madencilik endüstrisi oluşturabilmek için Ar-Ge ve inovasyona dayalı bir iş modeli üretilmiş durumda.

Direkt olarak topraktan çıkarılarak kullanılabilecek bir ürün olmaması nedeniyle nikel cevherinin çeşitli proseslerden geçirilerek işlenmesi gerekiyor.

Bunun için de ciddi bir know-how ve teknolojiye ihtiyaç duyuluyor. Uzun yıllar yurt dışından ithal edilmek durumunda kalınan nikel ve kobalt, Zorlu Holding’in Gördes’teki yatırımı ile artık ithal edilmeyecek. Şirket; ürettiği know-how ve ileri teknoloji ile gerekli bütün prosesleri tesis içerisinde gerçekleştirerek Türkiye için katma değer yaratacak ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak.

Dünyadaki 25 otoklav kazanından biri bu tesiste

Tesiste; yerin üst tabakasından alınan cevher; tamamen kapalı devre bir sistemle yüksek basınç altında sülfürik asit ile işleme sokularak birçok adımdan sonra konsantre nikel haline getiriliyor.

Bu sebeple tesiste; yepyeni bir madencilik anlayışının yansıması olan, dünyadaki 25 otoklav kazanından biri kullanılıyor. Dünyada, uluslararası madencilik ve nikel yatırımlarında 'çevreci kazan' olarak bilinen Otoklav, içerisinde yüksek basınçlı asit ile liçleme yöntemi ile yüksek verim oranında çevreye zarar vermeden kapalı sistem çalışıyor.

Çevre, doğa ve insan ile dost teknoloji

Yepyeni bir madencilik anlayışının kalbi olmak üzere dünyadaki 25 otoklav kazanından birinin kullanıldığı, modern ve ileri teknolojinin kullanıldığı tesis, üst düzey yetkinliğe sahip, 100’ü mühendis olan 550 çalışanı ile sürdürülebilir bir gelecek hayaline hayat veriyor.

Tamamen tehlikesiz atıkları için 25 milyon m3 atık depolama tesisine sahip olan tesis, 3.834 hektar ile kendi alanında verilen en büyük ÇED iznine sahip bulunuyor. Gördes’de doğal yaşamın devamlılığı için DSİ ile birlikte yürütülen proje ile dev bir baraj gölü inşa eden Meta Nikel; tesisin su ihtiyacını da bu kaynaktan karşılıyor.

Çevresel sürdürebilirlik hedefi ile 90 dönümlük bir ağaçlandırma sahasına 250.000 fidan diken Meta Nikel; çalışmalarını; çevreye, ekonomi ve insana değer katma hedefi ile devam ettiriyor. Tesiste; otoklav kazanı içerisinde yüksek basınçlı asit ile liçleme yöntemi ile yüksek verim oranında çevreye zarar vermeden kapalı sistem çalışılıyor.

Atık depolama barajına aktarılan atık su arıtılarak, tekrar üretime kazandırılıp barajdan kullanılan su miktarı azaltılıyor. Şirket; yeni başlattığı bir çalışma ile sadece katı olarak atık depolaması yapmayı planlıyor. Böylece var olan sıvı tekrar tekrar kullanılabilecek, yeni su kullanımına ihtiyaç olmayacak.

Meta Nikel Kobalt Tanıtım Filmi