DEĞERLERİMİZ

Zorlu Holding olarak DNA’mızda yer alan yüksek hayal gücü sayesinde bugün 60’ı aşkın şirket ve 27 bini aşkın çalışanımız ile 150’yi aşan ülkede milyonlarca insanın hayatına dokunuyoruz. Bu vizyon ışığında;

Hayaller kuruyor, bu hayalleri hayata geçirmek için çalışıyoruz

DNA’mızda yer alan en önemli varlığımız olan hayal gücü ve bu hayallere hayat veren yüksek özgüvenimiz ile Türkiye için çalışıyor, katma değer üretiyor, global bir şirket olma hedefiyle ilerliyoruz.

Hayalleri hayata geçirmek için yüksek bir özgüvene sahip olmamız, verimli, disiplinli ve planlı çalışmamız gerektiğine inanıyoruz.

Yenilikçi, girişimci ve öncüyüz

Genlerimizdeki girişimcilikle, tüm iş süreçlerimizde dinamizme, yenilikçiliğe ve yaratıcılığa değer veriyoruz. Araştırma-geliştirmeye yatırım yapıp, ülkemizde değişimin öncüsü, ilklerin adresi olmayı sürdürüyoruz.

İnsan kaynağı, en önemli sermayemiz

Hedeflerimize ulaşmamızın, ürün ve hizmet kalitemizin en büyük teminatının çalışanlarımız olduğunun farkındayız. Bu nedenle, yetkinliği en yüksek ve yenilikçiliği bir yaşam biçimi haline getirmiş insan kaynağını istihdam etmek birincil hedefimiz.

Huzurlu bir çalışma ortamı yaratmanın, takım ruhunun, ortak sinerjinin ve iletişimin gücüne inanıyoruz. Çalışanlarımıza değer katmak için mesleki eğitim ve gelişime olanak tanıyor, başarıyı ödüllendiriyoruz.

Katılımcı, adil, şeffaf, hesap verebilen ve sorumluluk sahibi bir yönetime; kurumsallaşmanın gerekliliğini kavramış, öğrenen ve eleştiriye açık bir organizasyona sahibiz.

Müşterimizin her günü daha da güzel geçsin diye çalışıyoruz

Faaliyet alanlarımızın merkezinde müşterimiz var. Tüm ürün ve hizmetlerimizi, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak, uzun vadeli bir ilişki oluşturmak temelinde şekillendiriyoruz.

Kaliteli ürün ve hizmetlerimizle müşterimize değer yaratırken, ilişkilerimizi de güvenilirlik ve çözüm ortaklığı üzerine kuruyoruz. Değişen gereksinimleri önceden görüp, proaktif bir yaklaşımla hızla çözüm üretmeye çalışıyoruz.

Hayallerine hayat vermek isteyenlere ilham veriyoruz

Kendimizi sadece faaliyette bulunduğumuz iş alanları ile sınırlamıyoruz. İçinde bulunduğumuz toplum için de hayaller kuruyor, hayallerine hayat vermek isteyenlere ilham veriyoruz. Tüm sosyal paydaşlarımıza maddi ve manevi değer katmak için çalışıyoruz.

İnsana değer veriyor, insan odaklı düşünme biçimine ve takımlar halinde çalışmanın gücüne inanıyor, yaptığımız her iş ve projenin toplum için bir ortak değer yaratması gerektiğini düşünüyoruz.

Eğitimli genç bir nesle olan ihtiyaca katkı sunmak amacıyla, toplumun eğitim ve kültür seviyesini yükseltmek için çalışmalara öncelik veriyor, destek sağlıyoruz.

Ekonomik, sosyal, çevresel ve etik unsurları ciddiyetle yönetmemizi sağlayan bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışına sahibiz.

Yaşamın devamlılığı için çevresel sürdürülebilirliğin korunmasının gerekliliğine inanıyoruz ve tüm faaliyetlerimizi bu doğrultuda yürütüyoruz. Bu konuda sadece kurumsal olarak katkı sağlamakla kalmayıp, çalışanlarımızı da sosyal sorumluluk etkinliklerine katılmaları için teşvik ediyoruz.