Zorlu Holding sosyal inovasyon ağı SIX ile işbirliği gerçekleştiriyor

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, 16 bini aşkın üyesiyle dünyanın en önde gelen ağı olan Social Innovation Exchange (SIX) platformunun yönetim kurulu üyesi olurken, ikinci “SIX Wayfinder” toplantısı da, inovasyon elçileri ve alanında uzman konuşmacıların katılımı ile 14-15 Mayıs 2018 tarihinde Zorlu Holding’in ev sahipliğinde İstanbul’da düzenleniyor.

Zorlu Holding 16 bini aşkın üyesiyle dünyanın en önde gelen ağı olan Social Innovation Exchange (SIX) ile işbirliği gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu SIX platformuna yönetim kurulu üyesi olurken, ikinci “SIX Wayfinder” toplantısı da, inovasyon elçileri ve alanında uzman konuşmacıların katılımı ile 14-15 Mayıs 2018 tarihinde Zorlu Holding’in ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, Social Innovation Exchange (SIX) CEO’su Marcello Palazzi ve Direktörü Louise Pulford’un katılımıyla düzenlenen basın buluşmasında sosyal inovasyon konusundaki düşüncelerini dile getiren Emre Zorlu, SIX yönetim kurulu üyeliği ve Türkiye’de sosyal inovasyonun gelişmesi için atılacak adımlara yönelik açıklamalarda bulundu.

 

Zorlu Holding’in toplumsal meselelere sosyal inovasyon ile çözüm üretilmesine öncü olma vizyonuyla dünyanın önde gelen sosyal inovasyon ağı Social Innovation Exchange (SIX) ile Türkiye’de önemli bir işbirliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Emre Zorlu sözlerini şöyle sürdürdü:Günümüzün karmaşık ve çok boyutlu sorunlarını, yapıları gereği, ne devletlerin ne de kurumların tek başına çözmesi mümkün değil. Üstelik bunun için ne yeterli insan kaynağı, ne de maddi kaynak var. Bu tür sorunlar ancak farklı disiplinlerden insanları ve kurumları bir araya getiren, sosyal faydası yüksek yenilikçi ve sürdürülebilir yöntem ve çözümlerin paylaşılmasına imkan veren platformlarla sağlanabilir. SIX tüm bu konularda dünyanın en önde gelen ağı olarak sosyal inovasyonun küresel olarak gelişimine ciddi katkılar sağlıyor. Geleceği şekillendirecek her fikrin toplumsal bir fayda sağlaması gerektiğine inanan ve yaptığı tüm işlerde toplum için bir ortak değer yaratma düşüncesi ile hareket Zorlu Holding’in bir parçası olarak, SIX gibi bir topluluğun üyesi olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Buradaki bilgi, tecrübe ve deneyim paylaşımının Türkiye’deki toplumsal meselelere sosyal inovasyon ile çözüm üretilmesine ve ülkemizdeki sosyal inovasyon ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

Türkiye’nin sosyal inovasyon alanında bölgesel merkez olması hedefleniyor

SIX’in Wayfinder toplantılarının ikincisinin önümüzdeki günlerde Zorlu Holding’in ev sahipliğinde Türkiye’de düzenlenecek olmasının önemli bir kazanım olacağını dile getiren Emre Zorlu; “Alanında uzman birçok konuşmacının yer alacağı SIX Wayfinder İstanbul’da; dünyada sosyal inovasyonun gelişimi başta olmak üzere bu alanda bir ekosistem oluşturmanın koşulları, Türkiye’nin bir merkez olarak nasıl konumlandırılacağı gibi birçok konuyu değerlendirme fırsatı yakalayacağız. Toplantıda; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin rehberliğinde, toplumsal meselelerin çözümünde farklı alanlardan kurumlarla işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel sosyal inovasyon ekosistemlerinin oluşturulması konusunda önemli adımlar atılacağına inanıyoruz. Türkiye’de sosyal inovasyon ekosistemini geliştirebilmek için birlikte neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. SIX Wayfinder İstanbul toplantısı sonrasında bu konuda daha fazla farkındalık oluşacağına inanıyorum. Sosyal inovasyon konusundaki temaslarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek” dedi.

SIX HAKKINDA

Social Innovation Exchange (SIX); daha fazla sosyal etki sağlamak üzere, kapasitelerini, ilişkilerini ve bilgilerini geliştirmeleri için kurumlara yardımcı olan, dünyanın sosyal inovasyona odaklanmış en önemli ağıdır.​ Farklı sektörler ve ülkelerden 16.000’den fazla bireyin oluşturduğu küresel bir katılımcı ağı bulunmaktadır. Hükümetler, ticari kuruluşlar, akademisyenler, fon sağlayıcılar, uygulayıcılar ve önde gelen sosyal inovasyon aracı kuruluşları ile çalışarak onların sosyal etkilerini artırmalarına yardımcı olmaktadır.

WAYFINDER HAKKINDA

Wayfinder, SIX tarafından, küresel ortaklarla işbirliği içerisinde oluşturulan ve yönetilen, sosyal inovasyonun geleceğini araştıran, yön belirleyici bir etkinliktir. Wayfinder toplantıları, bir ülke ya da topluluk içerisinde sosyal inovasyon ekosisteminin temellerinin atılması ya da güçlendirilmesi için kurumlara yardımcı olmaktadır. Şubat 2017’de, Londra’da düzenlenen ilk Wayfinder’da, 34 ülkeden ve farklı sektörlerden 160 lider katılmıştı.