21. YÜZYIL YETKİNLİKLERİ EĞİTİM PROGRAMI

Gençleri 21. yüzyıla hazırlıyor

Hayal eden, kendine inanan ve güvenen nesiller yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Mehmet Zorlu Vakfı (MZV); bir yandan bursiyerlerine aldıkları bursun yanında profesyonel gelişim desteği verirken diğer yandan da onların kariyerlerine 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip olarak başlamalarını sağlayacak eğitimler de düzenlemeye başlamış bulunuyor.  

Bu amaç doğrultusunda 2016 yılında düzenlenmeye başlanan olan “21. Yüzyıl Yetkinlikleri” temalı eğitim programı, gençlerin kariyerlerine başlamalarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Program ile gençlerin, sadece akademik, teknik ve profesyonel bilgi ile değil aynı zamanda 21. yüzyılın gerektirdiği beceri ve yetkinlikler ile de donanmaları için destek veriliyor.

İçerik odaklı üniversite sisteminin, değişimin ve gelişimin neredeyse ışık hızına ulaştığı günümüz dünyasında başarılı bir kariyer için yeterli olmadığı gerçeğinden yola çıkılarak hazırlanan bu eğitim ile gençler; akademik, teknik ve profesyonel bilginin dışında yaşam becerileri ve adaptasyon yetkinliklerini de geliştirme imkânı yakalıyor.

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut tarafından yürütülen eğitim programına, İstanbul’daki üniversitelerin ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfına devam eden MZV bursiyerlerinin yanı sıra Zorlu Grubu çalışanlarının çocukları da katılabiliyor. Kapsamı ve içeriği ile Türkiye’de bir ilk olan “21 Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı” konvansiyel eğitim programını sunduğu online içerik ile de çok sayıda öğrenciye ulaşabiliyor.

Program; ders ortamında eğitim, online destek, bitirme projesi, yaz dönemi stajı, staj sonrası deneyim paylaşımı gibi aşamalardan oluşuyor. Program; “Kariyer Planlama”, “Yetkinlikler”, “Excel ile Modelleme” ve “Girişimcilik” gibi konuları içeriyor. Eğitim, özellikle yetkinliklerin geliştirilmesi için bireysel projeler ve grup projeleri gibi birçok uygulamaya da yer veriyor.

Dersin verimli geçmesi için öğrencilerden dersten önce bir video izlemeleri ve bir makale okumaları isteniyor. Derslerden sonra ise konularla ilgili dijital doküman paylaşımının yanı sıra öğrenilen konuların tartışılacağı bir dijital öğrenme ortamı, iki ders arasında eğitmenin bir saatlik canlı video yayını ve ayrıca öğrencilerin iki ders arasında bireysel ve grup projeleri üzerinde çalışacakları bir ortam sunuluyor. MZV web sitesi üzerinde oluşturulan bursiyer girişi ile öğrenciler eğitimlerin online bölümlerini gerçekleştirebiliyor ve ödev paylaşımı yapabiliyorlar. 

Programda, bitirme projeleri sonrasında yapılacak değerlendirmelerde tespit edilecek en başarılı öğrencilere yaz dönemi boyunca staj olanağı sunuluyor. Eğitim programı sonunda tüm Türkiye’deki MZV bursiyerlerine açık olacak bir zirve de düzenleniyor. Özel konukların konuşmacı olarak katıldığı bu zirveye MZV bursiyerleri dışındaki öğrenciler de katılabiliyor.