SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

 

Zorlu Holding ve Grup Şirketleri sürdürülebilirlik yaklaşımını oluştururken, faaliyette bulunduğu sektörlerin farklı ihtiyaçlarını, ilgili sektöre göre değişkenlik gösteren sürdürülebilirlik önceliklerini ve risklerini ayrıntılı biçimde analiz ederek kapsamlı ve uzun vadeli düşünen bir yaklaşım benimser.

Zorlu Holding, ana faaliyet alanları olan tüketici elektroniği, beyaz eşya, ev tekstili, gayrimenkul yönetimi, enerji üretimi ve satışında, içerisinde bulunduğu sektörlerin devamlılığını ve başarısını, ancak kapsamlı bir sürdürülebilirlik anlayışı geliştirerek ileriye taşıyabileceğinin farkında olarak çalışır. Bu farkındalık doğrultusunda, Zorlu Holding faaliyetlerini etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan küresel risk eğilimlerini haritalandırır ve bu riskleri Holding’den şirketlere yayılan ancak, şirketlerin özgün birikim ve tecrübelerini de dikkate alan bütüncül bir yaklaşımla yönetir.

Ürettiği değeri paylaşarak uzun dönemli karlı büyüme sağlamak, ilk günden beri kurum kültürünün bir parçası olan girişimcilik anlayışıyla kalıcı ve pozitif etki yaratan yatırımları hayata geçirmek için çalışır. Daha iyi bir dünya hayaline insan kaynakları, geliştirdiği teknoloji ve ürünleriyle hayat verir.

Zorlu Holding, paydaşlarının da katılımıyla belirlediği öncelikler doğrultusunda sürdürülebilirlik stratejisini 5 ana başlık altında yönetmeye gayret gösterir.