İnsan Odaklı Ekosistemler

İnsan Odaklı Ekosistemler

Finansal kazanımlar ve operasyonel büyümenin birer performans kriteri değil, temel sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak, yetenekleri doğru yöneterek, adil, eşitlikçi ve kapsayıcı bir çalışma kültürü ortaya koyarak, çalışanlarımızla birlikte ve onların refahını destekleyen bir kurumsal performans hedefiyle çalışıyoruz.

Sürekli dönüşen bir iş ortamını sağlamak üzere mevcut işgücümüzü geliştirirken, yeni kuşak genç yetenekleri bünyemize kazandıracak mekanizmaları kuruyoruz.

Kurum içi girişimcilik ve açık inovasyonu teşvik ederek, özgür ve yenilikçi kurum kültürümüzü güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Sosyal İnovasyonSosyal İnovasyon
Sosyal İnovasyon
Gençlere ve Geleceğe YatırımGençlere ve Geleceğe Yatırım
Gençlere ve Geleceğe Yatırım
Teknoloji ve YaratıcılıkTeknoloji ve Yaratıcılık
Teknoloji ve Yaratıcılık
Kurumsal GönüllülükKurumsal Gönüllülük
Kurumsal Gönüllülük
Toplumsal Cinsiyet EşitliğiToplumsal Cinsiyet Eşitliği
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
İnovasyon ve Girişimcilikİnovasyon ve Girişimcilik
İnovasyon ve Girişimcilik
Amaç Odaklı Bir MekanAmaç Odaklı Bir Mekan
Amaç Odaklı Bir Mekan