Manifestomuz

İnsanlık tarihindeki en hızlı ve radikal dönüşümlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. İklim krizi, kısıtlı doğal kaynaklar, demografik değişimler, teknoloji, dijital dönüşüm, salgın hastalıklar gibi risk ve eğilimler, her şeyi ve herkesi değişime zorluyor. Bu değişime ayak uydurmak değil, riskleri yöneterek sorunların çözümüne katkıda bulunmak üzere iş dünyasına her zamankinden daha fazla sorumluluk düşüyor. Zira küçük bir gezegende sonsuza kadar üstel bir büyüme sağlayamayacağımız aşikar.

Zorlu Holding olarak, dünyadaki bu değişime Akıllı Hayat 2030 stratejimizle yanıt veriyoruz. Ufuk açmayı önceleyen sorumlu yatırım holdingi yaklaşımımızla Grubumuz, şirketlerimiz, paydaşlarımız, toplum ve gelecek için yatırım yaparken çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarında en yüksek değeri yaratmaya odaklanıyoruz.

İnsan kaynağı, inovasyon ve çevresel sermaye gibi finansal olmayan varlıkların yönetiminde, çoklu sermayeye dayanan entegre düşünce ve yönetim yaklaşımını benimsiyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yaşanan küresel zorluklara, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı rehber alarak yanıt veriyoruz.

Küresel amaçlara ulaşılmasında aktif bir rol üstleniyor, ÇSY alanlarında bugünün sorunlarına bulduğumuz çözümlerin toplumsal refahı sağlamak üzere eşitlikçi, kapsayıcı ve adil olması gerektiğini biliyoruz. Bu inançla insan odaklı ekosistemler ve yenileyici iş modellerine yatırım yapıyor, yaptığımız radikal işbirliklerinden güç alıyoruz.

ÇSY konusunda aktif hissedar yaklaşımını benimsiyor, şirketlerimizi risk ve fırsatların etkin yönetimi için güçlendirmeyi hedefliyoruz. Şirketlerimize şeffaf performans paylaşımı yapmaları ve benimsemiş olduğumuz ana hedeflere ulaşmaları için rehberlik yapıyoruz.

2025’e kadar İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü Durum Raporu (TCFD) çerçevesiyle tam uyumlu entegre rapor yayımlamayı taahhüt ediyoruz.

Enerjiden tekstile, beyaz eşyadan teknolojiye farklı sektörlerdeki grup şirketlerimiz aracılığıyla, paydaşlarımızın da tüm faaliyet ve karar alma süreçlerine bu farkındalık ve bilinci entegre etmesini talep ediyoruz.

Çünkü biliyoruz: Bugün attığımız her adım, daha iyi bir dünya için!