Birlikte Yapıyoruz

İnsan Odaklı Ekosistemler

Tüm değer zincirini kucaklayan sorumlu yatırım holdingi yaklaşımımızla, paydaşlarımızı her zaman ilk sıraya yerleştiriyoruz.

Çevik, dinamik ve inovasyon odaklı çalışma kültürümüzle yetenek gelişimini destekliyoruz.

Adil ve eşitlikçi bir yönetim anlayışı ortaya koyarken,
şeffaf ve hesap verebilir kalmak için mekanizmalar yaratmak için çalışıyoruz.

Çalışan mutluluğu, işin geleceği,
kapsayıcı değer zinciri ve toplumsal yatırım alanlarını içeren insan odaklı iş modelleri geliştiriyoruz.

Tüm paydaşlarımız için ortak değer ve ilkeler oluştururken, parçası olduğumuz ekosistemi de dönüştürmek için çalışıyoruz.Detaylı bilgi almak için tıklayın.

“Ben” değil,

“biz” diyoruz

sosyal inovasyon platformumuz imece ile sosyal girişimcilik ekosistemine
destek sağlıyoruz
Sosyal inovasyon girişimimiz imece Platformu ile, toplumsal, kültürel,
ekonomik ve çevresel sorunlara hep
birlikte yenilikçi çözümler üretmeyi;
böylece toplumsal yenileşmeyi ve
gelişmeyi hızlandırmayı hedefliyoruz.
imece’nin ‘Nitelikli Eğitim’ ve
‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’
destek programlarından sonra,
‘Eşitsizliklerin Azaltılması’na odaklı
3. destek Programı tamamlandı.
2018 yılında SIX Wayfinder ile Türkiye
ve dünyada sosyal inovasyonda
gelecek 10 yılı konuştuk. Dünya
meselelerine sosyal inovasyonla
nasıl çözümler üretilebileceğinin
tartışıldığı Wayfinder İstanbul’un
ekosistemi başarılı kılacak
yöntemlere ilişkin çıktılarını
okumak için raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.

“Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal
olarak güçlendirilmesi”, “Engelli bireylerin
temel hak ve ihtiyaçlarına erişim
sağlaması” ve “Mültecilerin temel hak
ve ihtiyaçlarına erişim sağlaması"
konularına odaklanan, girişimcilik
ekosisteminin önemli oyuncularından
ITÜ Çekirdek’in stratejik partnerliğinde
gerçekleşen  3. Destek İTÜ Çekirdek’in
stratejik partnerliğinde gerçekleşiyor.
imece’nin 3. Destek Programı
projelerine buradan ulaşabilirsiniz.
imeceLAB
imece’nin açık inovasyon laboratuvarı
imeceLAB, sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları arasından belirlenen
meselelere gençlerle birlikte
çözüm üretmeyi hedefliyor.
Zorlu Holding ana partnerliğinde
gerçekleşen ikinci mesele
sürecinde ise Türkiye genelinden
gençler bir araya gelerek,
“Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar”
teması etrafında bireylerin dayanıklı
ve iyi olma hali ile toplumsal
dayanışma ve komünite bilinci
alt başlıklarında yer alan
sorunlar için yaratıcı çözümler ürettiler.
Geçtiğimiz sene Hollanda
Konsolosluğu ana partnerliğinde
gerçekeştirilen "Kentsel Hareketlilik"
odaklı mesele sürecinde insan
odaklı tasarım bakış açısı ile
hazırlanan müfredat ve eğitimler
aracılığıyla düşük karbonlu kent
içi hareketlilik, hareketlilikte
yenilikler ve kapsayıcı hareketlilik
başlıklarına yönelik çözümler üretildi.
Projeleri incelemek için tıklayabilirsiniz.
Seçilen projeler 2 ay boyunca
kuluçka sürecine dahil olarak
online platformlardan onlar
için belirlenen eğitimlerden faydalandı
ve birebir koçluk desteği aldı.
Projeleri incelemek için tıklayabilirsiniz.
imece dialogues
imece, pandemi krizinin
getirdiği değişim ortamını
kapsamlı bir şekilde ele alan
imece dialogues etkinlik
serisini gerçekleştirdi. 3 ayrı
webinar'da uzmanlar topluma, iş
dünyasının ve öğrenmenin geleceğine
dair iç görülerini sundu. Serinin
sonunda gerçekleştirilen Birlikte
Öğrenme Ekosistem Buluşması'nda
sosyal fayda alanında çalışan
profesyoneller ve kurumlar bu
süreçteki yaklaşım ve öğrenimlerini
paylaştı. Etkinlik çıktılarına hazırlanan
rapordan ulaşabilirsiniz.
imece impact
imece 2020 yılında başladığı etki
hızlandırma programı imece
impact ile toplumsal ve ekolojik
fayda üreten büyüme aşamasındaki
girişimleri hızlandırmayı ve bu
girişimlerin ürettikleri sosyal
etkiyi görünür kılmayı amaçlıyor.
Zorlu Holding’in ana partneri
olduğu programın ilk dönem
çağrısı, "Nitelikli Eğitim" ve
"Döngüsel Ekonomi" alanında
gerçekleşti. Program Nisan 2021
tarihine kadar devam edecek.
imeceimpact programı ve girişimler
hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayabilirsiniz.

Gençleri

geleceğe hazırlıyoruz

Mehmet Zorlu Vakfı aracılığıyla başarılı ancak
maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini sürdürmekte zorlanan
gençlere destek oluyoruz.
Yılda 2000 gence burs veriyor, bazı özel projeler aracılığıyla da bu
desteğimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar 20 bini aşkın gence destek olmanın yanı
sıra, 2016 yılından bu yana da paydaşı olduğumuz “21. Yüzyıl Yetkinlikleri” temalı
farkındalık programı ile gençlerin sadece akademik, teknik ve profesyonel bilgi ile
değil, aynı zamanda 21. yüzyılın gerektirdiği beceri ve yetkinlikle ile de
donatılmasını sağlıyoruz.
Detaylı bilgi 

Teknoloji ve yaratıcılık platformu:

Digilogue

Disiplinler üstü bir yaratıcılık ve teknoloji platform olan Digilogue,
farklı düşünme biçimlerini bir araya getirdiği çok sesli
yapısıyla, yeni deneyimlere açık bir ekosistem sunuyor.
Dijitalleşmenin hayatımızdaki etkilerini gözlemlemek ve deneyimlemek için farklı mecraları, disiplinleri, insanları, teknolojileri, sanatçıları ve firikleri birleştiren Digilogue platformunu kurduk. Detaylı bilgi
Bu platform çerçevesinde teknoloji, sanat ve bilimin kesişim noktalarında deneyimler tasarlamak ve
Akıllı Hayat’a giden yolda yeni teknolojiler üzerine
düşünmeyi desteklemek için sergi, zirve, panel,
söyleşi ve atölyeler gerçekleştiriyoruz.
Küçük bi’mola ile her ay düzenli olarak online buluşmalarla ilham veriyoruz.
Çalışanlarımızın yaratıcılığını, verimliliğini, katılımcılığını, kişisel gelişimini destekleyen; farklı konulara yönelik bilinçlenme sağlayan Küçük Bi’Mola etkinliği ile her ay tüm sektörlerden 300’e yakın çalışma arkadaşlarımızın katılımı ile ilham dolu sohbetler gerçekleştiriyoruz.
Video için tıklayınız

Diyalog Konferansı ile

vizyonumuzu geliştiriyoruz

2015’ten bu yana her ay
alanının uzman isimleriyle

ekonomik- politik- sosyal başlıklarda gündeme paralel çalışma arkadaşlarımızı buluşturuyoruz. Çalışanlarımızın bilgi, farkındalık ve farklı bakış açıları kazanmaları, sürekli öğrenen bir organizasyon içinde yol alabilmeleri için, CEO’muz Ömer Yüngül’ün ev sahipliğinde duayen konuşmacılar ile tüm sektörlerimizden çalışma arkadaşlarımızın katılımı ile her ay düzenli olarak online “Diyalog Konferansı” gerçekleştiriyoruz.

“PARLAK Bİ’FİKİR”

Kurum içi girişimcilik yolculuğumuzda, kurum kültürümüzdeki girişimcilik ve inovasyon ruhunu destekliyoruz.

  • Daha iyi bir dünya ve gelecek için bugünün ve yarının sorunlarını dert ediniyoruz ve grubumuzun stratejik olarak odaklandığı yatırım alanlarına paralel inovatif fikirlerin gelişmesini destekliyoruz.
  • Çalışma arkadaşlarımızın stratejik odak alanlarına yönelik özgün ve yaratıcı fikirlerinin hayat bulmasına zemin açıyoruz.
  • Yenilikçi ve parlak fikirleri, yarattığımız girişimcilik ekosisteminde destekliyor; ortak akıl ve dönüşümü tetikleyen bir iş ortamı yaratıyoruz.
Video için tıklayınız
Girişimcilere destek oluyoruz
Vestel Ventures ile "Fikirlere Hayat,
Girişimcilere Destek oluyoruz".

Fikrini hayata geçirecek girişimciyi
destekliyor, yaşamı özgürleştiren
teknolojilere yatırım yapıyoruz. Fikirlerin
büyümesi, topluma yararlı projeler haline
gelebilmesi için tüm olanaklarımızı
seferber ediyoruz.

Sağlıktan, eğitime, nesnelerin internetinden, yapay zekaya farklı alanlarda akıllı geleceği inşa edecek fikirlerin iş ortağı olmaya hazırız.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini

destekliyoruz

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni
bir insan hakkı olarak
görüyoruz.
Kadınların iş gücüne daha çok ve eşit şartlarda
katılabileceği bir ekosistemin oluşması için, şeffaflık,
yönetim iradesi, kadın liderliğinin desteklenmesi,
çeşitliliğe izin veren altyapı ve kapsayıcı bir zihniyet
gerektiğini biliyoruz.
Kadının hayatın her alanında güçlenmesi için
çalışıyoruz.
Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz çerçevesinde,
çalışma arkadaşlarımızın gönüllü katılımıyla
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’nu kurduk.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği manifestosu için tıklayın.
Video için tıklayınız
%36
Ülkemizde
kadınların iş gücüne
katılım oranı
%64
OECD
ortalaması
Kadının ekonomik
açıdan güçlenmesi
için çalışıyoruz.
2015’te Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzaladık. Sadece
kadın çalışan sayımızı artırmakla kalmıyoruz, kadınların üst düzey yönetim
kademelerinde ve karar alma mekanizmalarında yer alabilmesi için gerekli koşulları
sağlamayı hedefliyoruz.
%32
Kadın çalışan
oranımız
Karar mekanizmalarında
daha fazla kadın olmasını
hedefliyoruz.
Şirketlerin karar mekanizmalarında, yönetim kurullarında ve
üst yönetiminde kadın oranının %30’a yükseltilmesini
amaçlayan, %30 Kulübü’nü destekliyoruz.
Video için tıklayınız
%20
Zorlu Holding
Yönetim Kurulu’nda
kadın oranı
Tedarik zincirinde daha fazla
kadın olması için çalışıyoruz.
Ekonomik anlamda güçlenen kadının, ailesini,
toplumu ve ülke ekonomisini güçlendireceğine
inanıyoruz. Bu nedenle KAGİDER'in “Kadından
Almalı, Memleket Kazanmalı” kampanyasını
destekliyoruz.

İşe alımlarda fırsat eşitliği
yaratmak için çalışıyoruz

Fırsat Eşitliği Modeli

İşte Fırsat Eşitliği Modeli

İşe alım, eğitim, kariyer planlama ve geliştirme gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptamak ve iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına dayalı yaklaşımlara son vermeyi hedefleyen İşte Fırsat Eşitliği Modeli (FEM)’ni destekliyoruz.

İş yaşamında, istihdamda ve kazançlarda eşitlik sağlanması için çalışıyoruz.

Vestel

Eşit Şans Projesi

Vestel’in Elektronik fabrikasında başlattığı “Eşit Şans Projesi” ile işitme ve konuşma engelli bireylerin çeşitli eğitimlerin ardından iş hayatında yerini almasını destekliyoruz. 2015 yılında 11 çalışanla başlayan proje kapsamında, bugün 170 engelli birey fabrikada engelli bireylere uygun tasarlanan üretim bantlarında çalışabiliyor.

Çalışan gönüllülüğünü

teşvik ediyoruz

Çalışanlarımızın
gönüllü faaliyetlere
katılımını teşvik
ediyoruz.

İnsan kaynağının yetkinlik ve potansiyelinin gönüllülük yoluyla toplumsal faydaya dönüştürülmesini hedefleyen Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) ile işbirliği yapıyoruz.

Çalışanlarımız, sorumluluk alıp toplumda olumlu etki yaratarak, hem kendilerine iyilik yapıyor; hem de iyiliğin yaygınlaşmasını sağlıyorlar.

Video için tıklayınız
Akıllı baston WeWALK
Vestel’in “Erişilebilirlik Projesi” kapsamında, görme
engellilerin günlük ihtiyaçlarına somut çözümler sunmak
üzere
Young Guru Academy “YGA” ile birlikte
gerçekleştirdiği Engelsiz Hackathon’dan doğan
akıllı
baston WeWALK,
şirketin Ar‑Ge, Ür‑Ge ve üretim
desteğiyle hayata geçiyor.
Video için tıklayınız