İnsan Odaklı Ekosistemler

İşin Geleceği ve Çalışan Mutluluğu

Finansal kazanımlar ve operasyonel büyümenin birer performans kriteri değil, temel sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak, yetenekleri doğru yöneterek, adil, eşitlikçi ve kapsayıcı bir çalışma kültürü ortaya koyarak, çalışanlarımızla birlikte ve onların refahını destekleyen bir kurumsal performans hedefiyle çalışıyoruz.

Çağın ve küresel eğilimlerin gereksinimlerine uygun sürekli dönüşen bir iş ortamını sağlamak üzere mevcut işgücümüzü geliştirirken, yeni kuşak genç yetenekleri bünyemize kazandıracak mekanizmaları kuruyoruz.

Çevik, yılmaz ve dinamik bir çalışma kültürünü güçlendirmek, yeni çağı destekleyen yetkinliklere sahip olmak için eğitim, gelişim ve liderlik programları tasarlıyoruz, kurumsal gönüllülük programımızla çalışan bağlılığını güçlendiriyoruz.

Kurum içi girişimcilik ve açık inovasyonu teşvik ederek, özgür ve yenilikçi kurum kültürümüzü güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Kapsayıcı Değer Zinciri

Hayal ettiğimiz akıllı geleceğe, ancak paydaşlarımızla omuz omuza çalışarak ulaşabileceğimizi biliyor, birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Bu anlayışla, değer zincirimizin tüm aktörlerini geliştirerek iyi uygulamaları ekosistemde yaygınlaştırmayı önemli bir fırsat olarak görüyoruz.

Tedarik süreçlerini, salgın döneminde edindiğimiz deneyimlerle; izlenebilirlik, etkin risk yönetimi, dayanıklılık, sorumlu kaynak kullanımı, insan hakları, çeşitlilik ve iklim kriziyle mücadeleye katkı sağlayacak şekilde yeniden tasarlıyoruz. Böylece iş ortağı ve tedarikçilerimizin de insan ve çevre odaklı dönüşümünü tetiklemeyi amaçlıyoruz.

Tedarik Zinciri Politikamızı esas alarak insan hakları, etik değerler, iklim performansı, atık yönetimi gibi farklı konuları denetimlerde ele alıyor, gelişime açık alanlarda tedarikçilerimize eğitimler sunuyoruz.

İnovasyon yetkinliklerini artırmalarına destek olarak, yeni trendlerle şekillenen iş dünyasında daha güçlü ve dayanıklı bir performans göstermeleri için çalışıyoruz.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Çeşitlilik temelli yönetim kadrolarının daha zengin, yetkin ve yenilikçi olduğuna inanıyoruz. Bu yüksek potansiyeli kucaklayacak kurum kültürünü oluşturmak ve sürekli geliştirmek için çalışıyoruz. Rolümüzü bir adım öteye taşıyor, bu alanda etkin bir kurumsal liderlikle iş dünyasına örnek olma sözü veriyoruz.

Bu stratejinin zeminini, toplumsal cinsiyet eşitliği oluşturuyor ve Grup şirketlerimizde ortak bir politika ile yönetiliyor . İnsan kaynakları süreçlerini fırsat eşitliği ilkesi ve kapsayıcı bir yaklaşımla yürütüyoruz. Paydaşlarımızın farkındalığını artırmak amacıyla bu alanda işbirliği zeminini genişletiyor, bu farkındalığı iletişimimize taşıyoruz.

Toplumsal Yatırımlar

Amaç odaklı Holding olarak sorumlu üretim ve tüketim prensiplerini sahipleniyor, ürün ve hizmetlerimizi tasarlarken toplumsal faydayı öncelikliyoruz. Grup şirketlerimizle ortak vizyonumuzu yansıtan toplumsal yatırım stratejisinin rehberliğinde, 2030’a kadar kârımızın %1’ini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlayacak çalışmalara ayırmaya söz veriyoruz.