Yenileyici İş Modelleri

İklim Kriziyle Mücadele

İklim krizinin boyutu arttıkça, ekonomiler kırılgan hale gelirken, toplumun savunmasız kesimleri de en çok etkilenenler oluyor. Grup şirketleri ve paydaşlarımız da iklim krizinin yıkıcı etkilerini farklı şekillerde hissediyor.

Buradan hareketle; enerjiden tekstile, tüketici elektroniğinden maden ve gayrimenkule geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Zorlu Grubu şirketlerinde, yenileyici iş modeliyle yol alıyoruz İklim krizinin etkilerini, Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber alarak yönetiyoruz.

2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2’de, 2050 yılına kadar ise tüm değer zincirinde (Kapsam 1,2,3) net sıfır emisyon hedefi ile büyümeyi hedefliyoruz.

Tüm sektörlerimizde ürünlerimizi, kullanım esnasında sera gazı salımına neden olmayacak şekilde tasarlamayı taahhüt ediyoruz.

Döngüsel Ekonomi

Hızla azalan doğal kaynakların kullanımını en aza indirmeyi, atıkların ekonomik potansiyelini toplum, çevre ve işimiz için faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Grup şirketlerimizde, atıkların geri dönüşümünün yanı sıra, başta su olmak üzere kullanılan kaynakların geri kazanımı aracılığıyla doğal sermayemizi yenileyici bir modelle koruyoruz.

Kaynakların sorumlu kullanımını, grup şirketlerimizde sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmanın temeli olarak görüyoruz. Karşı karşıya olduğumuz kaynak kıtlığını, iş süreçlerimizi geri dönüşüm ve geri kazanım odağında yeniden tasarlayarak yönetiyoruz.

Yenileyici iş modelleriyle tüm operasyonlarda atıkları ortadan kaldırmayı, ürünleri döngüsel biçimde tasarlamayı, suyu adil süreçlerle elde etmeyi ve sorumlu tüketmeyi, tüm doğal kaynakları ekosistemlere ve insanlara karşı sorumlu biçimde kullanmayı taahhüt ediyoruz.

2030 yılına kadar kullanılan suyun %50’sini, 2050’ye kadar tamamının geri kazanmayı hedefliyoruz.

Atıklarımızı ise %50 azaltmayı ve 2050 yılına kadar sıfır atık noktasına ulaşmayı hedefliyoruz.

Grup şirketlerimizde inovasyon temelli bir iş modeli benimseyerek, paydaşlarımızı kapsayan, kaynak kullanımını azaltan ve ekonomiye kazandıran, iklim krizine yanıt veren uygulamalar hayata geçiriyoruz. Böylece çevresel etkimizi yönetirken, yenilikçi ürün ve hizmetlerle sürdürülebilir sistemlerin kurulmasına katkıda bulunuyoruz.

Radikal İşbirlikleri

Entegre yönetim anlayışımızla, tüm süreçlerimizde çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) açısından sektörlerimize liderlik edecek derecelendirmelere ulaşmayı kolektif bilincin gücü; Ar-Ge ve inovasyonun desteğiyle köklü değişimlerin önünü açmayı hedefliyoruz.

Küresel zorluklar karşısında çözüm üreten sorumlu bir yatırımcı ve şirketler topluluğu olarak, insan odağında ve doğayla uyum içerisinde bir iş modeli geliştirmek üzere güçlü ve işlevsel bir yapıya sahipradikal işbirlikleri kuruyoruz.

Akıllı Hayat 2030 stratejisi için kaldıraç görevi gören işbirlikleri, grup şirketlerimizin hedeflerine ulaşmaları ve tüm paydaşlarının çıkarlarını gözeten işbirliğine imza atması için çok yönlü bir ortam sunuyor. Bu işbirlikleri aracılığıyla, çok katmanlı küresel sorunlara çok paydaşlı yapılarla yanıt vermeyi amaçlıyoruz.