206 Ülkeden Sadece 25’i Kadınları Sosyoekonomik Açıdan Koruyor

Hangi dünya ülkeleri kadınları sosyal ve ekonomik etkilere karşı koruyacak tedbirler alıyor? Okumak için tıklayın!

206 Ülkeden Sadece 25’i Kadınları Sosyoekonomik Açıdan Koruyor

Küresel pandemi süreci, holding olarak hayatın her alanında sağlamaya çalıştığımız toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Ev içi şiddeti önlemekten istihdama kadar pek çok ülkenin kadınları koruma konusunda ne kadar az tedbir aldığı Birleşmiş Milletler (BM) verileriyle ortaya konuluyor.

UN Women (BM Kadın Birimi) ve UNDP (BM Kalkınma Programı) tarafından açıklanan yeni COVID-19 Küresel Toplumsal Cinsiyet Müdahalesi İzleme Aracı verileri, dünya ülkelerinin sadece sekizde birinin kadınları sosyal ve ekonomik etkilere karşı koruyacak tedbirler aldığını tespit ediyor. 206 ülkede ve bölgede, 2 bin 500’ün üzerinde önlemi kapsayan izleme aracı, devletlerin aldığı tedbirleri toplumsal cinsiyet çerçevesinde üç farklı alanda analiz ediyor. Bunlar; kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele, ücretsiz bakım desteği ve kadınların ekonomik güvenliğinin güçlenmesi alanlarından oluşuyor.

Yalnızca 48 ülke şiddeti pandemiyle mücadele planına alıyor

Sonuçlar, 42 ülkenin, diğer bir deyişle analiz edilen ülkelerin beşte birinin, COVID-19 müdahalelerinde toplumsal cinsiyete duyarlı hiçbir tedbire yer vermediğini gösteriyor. Yalnızca 25 ülkenin, yani dünyanın yüzde 12’sinin bu üç alanı da kapsayan tedbirleri hayata geçirdiği görülüyor.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önleme tedbirleri, tüm tedbirlerin yüzde 71’ine tekabül ediyor. Bunun yüzde 63’ü de barınma imkanları, destek hatları ve diğer bildirim mekanizmaları gibi temel hizmetlerin güçlendirilmesine odaklanıyor. Öte yandan yalnızca 48 ülke, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle bağlantılı hizmetleri ulusal ve yerel COVID-19 müdahale planlarının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Genel olarak çok az sayıda ülke bu tedbirlere yeterli finansman sağlayabiliyor.

Ekonomik güvenlik tedbirleri ancak yüzde 10’a denk geliyor

Bunu yanı sıra sosyal koruma, bakım krizi ve istihdam müdahalelerinde çoğunlukla kadınların ihtiyaçları göz ardı ediliyor. 85 ülkede yalnızca 177 tedbirde (toplamın yüzde 10’u) doğrudan kadınların ekonomik güvenliğinin artırılması hedeflenirken, ülkelerin üçte birinden daha azı (tüm ülkeler arasında 60 ülke) ücretsiz bakıma yönelik teşvikleri desteklemek ve çocuklar, yaşlılar veya engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerini güçlendirmek için çalışıyor.

Avrupa, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önlemek ve ücretsiz bakım sorununa müdahale etme konusundaki çalışmalara liderlik ediyor. Tüm şiddet tedbirlerinin yaklaşık yüzde 32’si ve tüm ücretsiz bakım tedbirlerinin yüzde 49’u Avrupa’da alınıyor.

Eşit bir hayat için bize düşen sorumluluğun farkındayız. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Manifestomuzu okumak için tıklayın.