IEA'dan Küresel Enerji Sektörü İçin 400 Maddelik Yol Haritası

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel enerji sektörü için nasıl bir yol haritası belirledi? 2050 yılında sıfır emisyon hedefine ulaşmak için neler yapılmalı?

IEA'dan Küresel Enerji Sektörü İçin 400 Maddelik Yol Haritası

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan ‘2050’de Sıfır Emisyon: Küresel Enerji Sektörü İçin Yol Haritası’ raporu küresel ölçekte 2050 yılında sıfır emisyon hedefine ulaşılabilmesi için fosil yakıt yatırımlarının bir an önce durdurulması çağrısında bulundu. Rapora göre söz konusu hedeflere ulaşabilmek için 2030’a kadar güneş ve rüzgârda devreye alınacak kapasitenin 2020’nin dört katı seviyesinde olması gerekiyor.

IEA’nın küresel enerji sektörüne sunduğu 400 maddelik yol haritasına göre, 2030’a kadar güneş enerjisinde yıllık 630 GW, rüzgârda ise 390 GW kapasitenin devreye alınmasına ihtiyaç var. Buna göre elektriğin yüzde 90’ının yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, güneş enerjisinin toplam enerji tedarikinde en büyük kaynak haline gelmesi öngörülüyor. Küresel enerji sektöründe halihazırda yıllık 2,3 trilyon dolar seviyesinde bulunan toplam yatırımların ise 2030’a kadar yaklaşık 5 trilyon dolara çıkması gerekiyor. Bu yatırımın küresel ekonomik büyümeye katkısının yıllık yüzde 0,4 olacağı hesaplanıyor. Diğer yandan 2050’de kömür talebinin bugünkü seviyesine göre yüzde 90 azalması, petrol talebinde yüzde 75 ve gaz talebinde yüzde 55 düşüş yaşanması bekleniyor.

Rapora göre, sıfır emisyon hedefine ulaşmada kilit role sahip alanlardan biri olan enerji verimliliğinde 2030’a kadar yıllık yüzde 4 iyileşme sağlanması önem arz ediyor. Bu oran, son 20 yılda enerji verimliliğinde yaşanan yıllık ortalama iyileşme rakamlarının yaklaşık üç katına karşılık geliyor.