Sürdürülebilir Çözümler İşimizin Bir Parçası: Bizden Hikâyeler

Dünyamızı, toplumumuzu ve geleceğimizi tehdit eden problemlere karşı geliştirdiğimiz sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleri okumak için tıklayın!

Sürdürülebilir Çözümler İşimizin Bir Parçası: Bizden Hikâyeler

Daha iyi bir gelecek inşa etmenin sürdürülebilir çözümler üretmekten geçtiğine inanıyoruz ve çalışanlarımıza bu konuda ilham vermenin önemli olduğunu düşünüyoruz. ‘Bizden Hikâyeler’ de kurum olarak sürdürülebilirlik yolculuğumuzu anlatıyor.

Bizden Hikâyeler, grup şirketlerimizin sürdürülebilirliği nasıl iş modellerinin bir parçası haline getirmeyi başardıklarını anlatıyor. Dünyamızı, toplumumuzu ve geleceğimizi tehdit eden problemlere nasıl yenilikçi çözümler geliştirdiklerini gösteren Bizden Hikâyeler, Akıllı Hayat 2030 vizyonumuzun heyecan verici örneklerini oluşturuyor. 

Bu ve benzeri projeler, şirketimiz, paydaşlarımız, toplumumuz ve çevre için daha fazla değer yaratmamızın yolunu açarak, daha iyi bir gelecek ve daha yaşanabilir bir dünya hayalimize hizmet ediyor. Gelin bunlardan iki tanesine bakalım…

Su verimliliği projesi: Yaklaşık 5 bin haneye denk su tüketimi engellendi

Yaşam kaynağımız olan suyu daha verimli kullanarak hem sürdürülebilir bir geleceğe katkı yapmayı hem de maliyetleri düşürerek Korteks’in rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Su Verimliliği Projesi, yüksek fiyatlı birinci kalite baraj suyu yerine, sanayi bölgesinin arıtma tesisinden gelen ikinci kalite arıtılmış suyun kullanılmasını amaçlıyordu. Yapılan ön çalışmalar, atıksuların proseste kullanılabileceğini, hatta baraj suyu kullanımına göre daha verimli olabileceğini gösterdi. Bunun üzerine uygun otomasyon ve yazılıma sahip, beş aşamadan oluşan ve kullanım yerlerine göre istenilen su kalitelerinin alınabildiği, ileri su arıtma teknik ve teknolojilerinin kullanıldığı bir tesis dizayn edildi.

Proje sayesinde yumuşak su üretim maliyetinde yüzde 50, demineralize su üretim maliyetinde ise yüzde 70 tasarruf sağlanırken, yatırım bedeline göre proje kendini 9 ayda geri ödedi. Ayrıca yaklaşık 4 bin 500 hanenin yıllık kullanımına karşılık gelen su tüketimi engellenerek çevreye önemli katkıda bulunuldu. Kurulan ileri su arıtma tesisinden çıkan suyun kalitesi sayesinde spesifik su tüketimi yüzde 7, tuz kullanımı yüzde 99, asit kullanımı yüzde 92, kostik kullanımı da yüzde 92 azaldı. Buhar kazanına beslenen suyun kalitesinin artması nedeniyle yüzde 2 doğalgaz tasarrufu elde edilirken, tam otomasyon sayesinde su üretim süreçlerindeki işçilik süreleri de yüzde 95 azaldı.

Proje, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2018 Verimlilik Projeleri yarışmasının Büyük İşletmeler Sürdürülebilir Üretim kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

İkizdere HES Rehabilitasyon Projesi: Verim, diyalogla geldi

Dağlardan süzülen yağmur suyunu kullanmanın sadece bizim değil, ormandan gökyüzüne yükselen kuşların, çevresine evini kurmuş, bahçesini ekmiş tüm insanların da hakkı olduğunu biliyoruz. Doğaya karşı ‘haklı’ olunmayacağını biliyor, ‘adaletli’ olmayı önceliklerimiz arasında ilk sıraya koyuyoruz. 
Türkiye’nin ilk hidroelektrik santrallerinden biri olarak 1961 yılından bu yana faaliyet gösteren, 18,6 Megavat (MW) kurulu güce sahip Rize İkizdere Hidroelektrik Santrali’nin (HES) 30 yıllık işletme hakkı, 2008 yılında Zorlu Enerji tarafından devralındı. Özelleştirme sonrasında, mevcut santralin daha verimli ve daha etkin kullanılması için kapasite artışına yönelik bir araştırma çalışması başlatıldı. Yapılan teknik incelemeler ve güncel teknolojiler ışığında, bölgede bulunan su kaynaklarını ekolojik ve ekonomik olarak optimumda değerlendirecek ve santral verimliliğini artıracak bir proje geliştirildi.

Proje ile İkizdere Hidroelektrik Santrali'nin mevcut kapasitesinin 18,6 MW’tan 78 MW’a yükseltilmesinin mümkün olduğu tespit edilince, öncelikle bu amaca giden yolda nelerin feda edilmesi gerektiği konusunda bir çalışma yapılmasına karar verildi. Türkiye’de, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yoğunlaşan HES’lerin bölge insanının günlük yaşamındaki izdüşümüne bakılması ve bu miktarda suyu yukarıda tutmanın bölge insanına yapacağı etkinin tespit edilmesi gerektiğine karar verildi. Düşünülen kapasite artırımı projesinin sosyal açıdan değerlendirilmesi için geniş bir paydaş katılım planı geliştirildi ve bu kapsamda yerel halk, yerel yönetimler ve bilim insanlarıyla görüş alışverişinde bulunulan bir toplumsal diyalog süreci başlatıldı.

İkizdere Hidroelektrik Santrali Rehabilitasyon Projesi

Halka danışılan ilk ve tek proje

Bölgede yaşayan halka ve ihtiyaçlarına kulan verilen süreç sonucunda, yerel halkın santralin ek su kaynakları kullanacak şekilde kapasite artırımına karşı çıktığı, ancak ek bir kaynak kullanmadan mevcut santralin teknoloji güncellemesiyle kapasitesinin artırılmasını desteklediği tespit edildi. Yapılan değerlendirmeler ve yerel düzeyde yapılan mini referandumla bu tespit kesinleşince, 78 MW’lık kapasite artışından vazgeçilerek kurulu gücün 24,94 MW’a yükseltilmesine karar verildi ve 2018 yılında yenilenen santral hizmete açıldı.

Türkiye’de bir enerji firmasının, yatırım bölgesindeki kapasite artırım çalışmalarını ‘birlikte karar vermek’ yaklaşımıyla halka danışarak kapasitesini belirlediği ilk ve tek projeyi başarıyla tamamlamış olmaktan gurur duyuyoruz.

Çevresel ve sosyal performansımız hakkında daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız 2019 Sürdürülebilirlik Raporumuza göz atabilirsiniz.