TÜRKONFED'den Avrupa Yeşil Mutabakatı ve KOBİ'ler Raporu

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile başlayan değişim süreci KOBİ’ler açısından ne anlama geliyor? TÜRKONFED'in raporu bu konuda ne söylüyor?

TÜRKONFED'den Avrupa Yeşil Mutabakatı ve KOBİ'ler Raporu

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Avrupa Yeşil Mutabakatı ile başlayan değişim sürecini KOBİ’ler çerçevesinde değerlendirmek üzere ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı ve KOBİ’ler’ başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporda, Türkiye’nin AB’nin en büyük ihracat pazarı ve ithalat sağlayıcısı olduğu belirtiliyor; toplam cironun yüzde 50,4’ünü, istihdamın yüzde 72,4’ünü, toplam ihracatın ise yüzde 37’sini oluşturan KOBİ’lerin kilit rolünün olduğu vurgulanıyor. Özellikle en geç 2023 yılında yürürlüğe girmesi planlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın etkilerine de odaklanan raporda, Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecine uyum sağlandığı takdirde işletmeler için bu uygulamaların engel değil fırsat olduğunun altı çiziliyor.

KOBİ’lerin yeşil ekonomiyle kaynak verimliliği sayesinde maliyet avantajına, yeni pazarlara erişim ve eko-inovasyon fırsatlarına sahip olacakları belirtiliyor. Öte yandan Paris Anlaşması’nın onaylanmaması sebebiyle ortaya çıkan belirsizliğin sürmesinin KOBİ’lerin önünde engel teşkil ettiği ifade ediliyor.