imece

"imece ile birlikte, sosyal meselelere girişimcilik yaklaşımıyla yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler yaratılmasını destekliyoruz."

imece

Sosyal meseleler etrafında bir araya gelen birey ve kurumları, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretebilmesi için çeşitli kaynaklarla buluşturan sosyal inovasyon platformu imece, girişimci ruh ile kalıcı çözümler geliştirmek isteyen sosyal girişimleri Destek Programı’na dahil ediyor.

Zorlu Holding olarak, kurucu ortağı olduğumuz “imece” ile birlikte sosyal inovasyon ekosisteminin gelişimine katkı sağlarken; Destek Programı’na dahil olup fonlama yapan kurumlar arasında yerimizi alıyor; sosyal meselelere çözüm üretmek isteyen sosyal girişimcileri destekliyoruz.

Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda belirlenen ilk üç destek programı “Nitelikli eğitim”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Eşitsizliklerin Azaltılması” meselelerini Zorlu Holding olarak sahipleniyoruz.

imece ile yola çıkışımızla beraber bugüne kadar kapsayıcı ve eşitlikçi nitelikli eğitimin güvence altına alınması ile herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi içi geiştirilen sosyal girişim fikirlerine destek olduk. 2. Destek Programı’nda ise Türkiye’nin önemli sosyal meselelerinden biri olan toplumsal cinsiyet alanında kız çocuklarının ve kadınların önündeki engelleri kaldırmaya yönelik üretilen fikirlerin sosyal girişimlere dönüşebilmesi için destek sürecine devam ediyoruz.

3. meselemiz olan “Eşitsizliklerin Azaltılması” başlığında ise çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Destek Programı süreci 2018 yılı içinde başlayacak.

Çözüm üreten ortamlar yaratmanın ilk koşulu, birden fazla paydaşın katıldığı ortak değer yaratan, sürdürülebilir sistemler kurmak. Biz de Zorlu Holding olarak toplumsal sorunların çözümü için herkesin sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve ülkemizi yakından ilgilendiren sosyal meselelere çözüm üretmek ve destek olmak isteyen herkesi bu çatı altına davet ediyoruz.

"imece ile birlikte, sosyal meselelere girişimcilik yaklaşımıyla yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler yaratılmasını destekliyoruz."

Kapat
Popüler Aramalar