www.zorlukariyer.com  

Şirketimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimi, gelişim potansiyeli yüksek, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, kuruluş ve topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişiler arasından eşit fırsat ilkesi gözetilerek yapılır.

İnsan kaynağımız rekabet üstünlüğü sağlayan temel unsurumuzdur.

Her çalışanımızın Grubumuzun ortak değerlerine sahip olmasını bekleriz.

Grubumuzun çalışmak için özellikle tercih edilen bir kurum olmasını amaçlarız.

Kurumun esas olduğu ilkesi çerçevesinde, çalışanlarımızın beklentileri ile kurum beklentilerini dengeleriz.

Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.

Başarı ve yüksek performansı değerlendirir ve teşvik ederiz.

Her çalışanımızın işinin, her yöneticimizin de işyerinin sahibi olmasını bekleriz.

İhtiyaçların karşılanmasında Grup içi insan kaynağımızdan yararlanmayı esas alırız.

İnsan kaynakları yönetiminde yenilikleri izler, Grup ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirerek uygularız.

Grubumuzu oluşturan sektörlerin ve şirketlerin farklılıklarına özen gösteririz.Bilgi Toplumu Hizmetleri

© 2014 Zorlu Holding    
Zorlu Holding A.Ş.
Levent 199
Büyükdere Caddesi, No:199
34394 Şişli / İstanbul
Tel: 0212 456 20 00