imece PLATFORMU

                                                                         

‘Sosyal girişimcilik’ modeli ile sosyal sorunların çözümüne katkı…Disiplinlerötesi inovasyon platformu ATÖLYE ve Türkiye’nin yenilikçi holdinglerinden Zorlu Holding’in kurucu ortaklığı, sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmış S360’ın stratejik partnerliği ile hayata geçirilen sosyal inovasyon platformu imece’nin, eğitim alanındaki sorunlara odaklanan ilk mesele sürecinde, dört takım kuluçka dönemine girmeye ve 120.000 euro (500 TL) hibe almaya hak kazandı. Sosyal meselelere  projeleri ile çözüm üretecek takımların desteklendiği imece’de, “eğitim” alanındaki meseleleri odağına alan 4 proje, sağlanacak destekler ile kendi kanatları ile uçabilme imkânına kavuşacak.

Toplumsal meselelerin her geçen gün daha da karmaşık ve çok boyutlu hale geldiği günümüzde, çok yönlü ve geniş bir toplumsal tabana dayalı çözüm arayışı, farklı yetkinliklerden birey ve kurumların sosyal meseleler etrafında bir araya gelip yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreteceği platformlara olan ihtiyacı ortaya çıkardı. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak harekete geçen Zorlu Holding ve ATÖLYES360’ın stratejik partnerliği ile yeni bir sosyal inovasyon platformu imece’yi hayata geçirdi.

imece platformu,  ele alacağı toplumsal meseleleri belirlerken, öncelikli olarak Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 hedefi göz önüne aldı ve “Nitelikli Eğitim” “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması”başlıklarını kendine hedef belirledi. Platform, ilk mesele sürecini, “eğitim” alanındaki toplumsal sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler bulmak amacıyla 25 Şubat 2017 tarihinde, 100’ü aşkın katılımcının yer aldığı “Anla ve Keşfet” etkinliği ile başlattı. Eğitim alanındaki sorunlara çözüm bulmak isteyen takımlara yapılan çağrı sonucunda, 200’ü aşkın başvuru alındı ve bu başvurular sonucunda 15 takım seçildi. Ön kuluçka dönemine girme şansı kazanan 15 takım, 25 Mart 2017 tarihinden itibaren yoğun bir eğitim ve mentorluk desteği aldı. Nisan ve Mayıs ayları boyunca İnsan Odaklı Tasarım, prototipleme, hikâye anlatıcılığı ve “pitching” eğitimleri alarak proje ve iş modellerini geliştirme imkânı yakaladılar.

Yoğun, verimli ve bir o kadar da keyifli geçen ön kuluçka dönemi, 17 Haziran tarihinde sona ererken alanında uzman bir jüri desteği ile 4 takım belirlendi. imece platformu’nun bu kritik gününde ona eşlik eden jüri; Emre Temiz (PAAMCA Miren), Ayla Göksel (AÇEV), Batuhan Aydagül (ERG), Kerem Alper (ATÖLYE), Kerem Okumuş (S360), Emre Zorlu (Zorlu Holding), Nick Mcgirl (Ashoka), Didem Altop (Endeavor) ve Emin Çapa(Doğan Medya Grubu) ’dan oluştu.

Zorlu bir değerlendirme sürecinden sonra desteklenmeye hak kazanan takımlar, Hayal Gücü Merkezi, Minizma, Senfoni ve Toyi oldu. Seçilen takımlar projelerini hayata geçirebilmek için 120.000’er TL’nin hibenin yanı sıra yoğun bir eğitim ve mentorluk desteğinin olduğu kuluçka dönemine geçecek. Seçilen 4 takım, bu dönem boyunca, projelerinin ihtiyaçları doğrultusunda strateji, tasarım, iletişim ve teknoloji odağında farklı destekler de alacaklar.

Hayal Gücü Merkezi

Hayal Gücü Merkezi, sorup keşfeden ve üreten bir eğitim kültürü yaratmayı amaçlıyor. Odağında ise, öğrenmeye hevesli çocuklar var. Ekip, çocukların ortak ilgi alanlarına sahip akranlarıyla buluşmasını kolaylaştıran, sorma keşfetme ve üretmeye imkan veren bir mobil uygulama oluşturmayı hedefliyor. Sor-üret-keşfet adlı mobil uygulama, çocukların meraklarını ve becerilerini topluyor, bu doğrultuda çocuklara içerik ve sosyalleşme olanakları sağlıyor ve çocukları ortak ilgi alanlarına sahip akranlarıyla buluşturuyor.

 

 

 

Minizma

Minizma, öğretmenlerin alternatif ders içerik ve materyallerine erişimini kolaylaştırarak öğrencilerin ilgisini çeken ve etkili öğrenmesini sağlayan bir öğrenme deneyimi yaratmayı hedefliyor. Ekip, öğretmenlerin derslerinde uyguladıkları çeşitli içerik ve materyalleri paylaştıkları ve görüntüledikleri ücretsiz bir dijital platform geliştirmeyi amaçlıyor. Platform, öğretmenlerin alternatif ders içeriklerine hızlı bir şekilde erişebilmesinin yanı sıra birbirleri ve konu uzmanları ile etkili iletişim kurmasına imkan sağlıyor.

 

 

Senfoni

Senfoni ekibi ebeveynler ve çocukları arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Projenin odağında, kentli, doğadan kopuk 3-10 yaş arası çocuklar ve ebeveynleri var. Ekip, interaktif, çocuk dostu haritalar içeren bir web sitesi ve mobil uygulama tasarlıyor. Bu mobil uygulama ile aile ve çocukların kendi mahallelerinde kaliteli vakit geçirebilmesini ve mahalleden kopuk olmamalarını sağlıyor.

 

 

 

Toyi

Toyi, hazırladıkları oyuncaklarla çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlıyor. Odağında ise içinde bulundukları durum (mülteci kamplarındaki çocuklar vb.) nedeniyle yaratıcı materyallere ulaşamayan 6-12 yaş arası çocuklar var. Ekip, hazırladıkları oyuncak kiti ile, çocukların etraflarını keşfetmelerini ve buldukları cisimleri hayal güçleri ile kendilerine ait oyuncaklara dönüştürmelerini sağlıyor. Bu oyuncak kiti, çocukların yaşadıkları olumsuzlukları oyunla iyileştirmesinin ve hayal güçlerini üretime geçirmesinin önünü açıyor.

 

 

17 Haziran’daki jüri değerlendirmesinin ardından düzenlenen imece basın toplantısında platformun kurucu ortakları, imece’nin geldiği noktayı değindiler:

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, imece platformunun herkese açık olduğunu, Türkiye’deki diğer şirket ve kurumları da toplumsal meselelere çözüm üretilmesine öncülük etmeleri için bu platforma beklediklerini söyledi. Ömer Yüngül sözlerine şöyle devam etti: “Zorlu Holding olarak kurucu ortak olmanın getirdiği sorumluluk anlayışı ile projenin her aşamasında yer aldık, vizyon ve deneyimimiz ışığında katkı sağladık. Zorlu Holding olarak bu platforma can suyu vermiş olduk. Bilinmesini isterim ki bu platform bize değil tüm Türkiye’ye ait… Bizler öncü olduk ve bir yol açtık. Diğer şirket ve kurumlar da kendi mesele süreçlerini açıp toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlayabilirler.” dedi.

ATÖLYE Kurucu Ortağı Kerem Alper ise platformun ilk gününden itibaren çok disiplinli ve çok paydaşlı yapısının önemini vurguladı. Alper, sözlerine şöyle devam etti: 17 Haziran’da, Türkiye’de benzeri olmayan bir modele şahit olduk, henüz daha fikri bile olmayan ama meselesi konusunda tutkusu olan bir grup bireyin, bir araya gelip doğru tasarlanmış bir süreç üzerinden yönlendirilmesi ile beklenmedik sonuçlar ortaya koyabileceğini gördük. Sürecin ilerleyen kısımlarında ise girişimlerin sosyal etki yaratacağına ve eğitim ile ilgili meselelere sürdürebilir çözüm sağlayacak bir ölçeğe ulaşacağına inanıyoruz.”

imece Platformu ilgili görüşlerini dile getiren S360 Genel Müdürü Kerem Okumuş; “Bugün toplumsal meselelerin çözümünde, kamu politikası ve finansman araçları ancak kısmen etkili olabiliyor. Bu meselelerin farklı bakış açılarıyla ve inovatif iş fikirleri ile etkin bir şekilde çözülebileceğini düşünüyoruz. imece; tam da bu şekilde çözüm üretmek isteyen bir platform. Bu projeler, bir yandan öğrencilerin öğrenim deneyimlerini zenginleştirerek; eleştirel düşünceyi, sorgulamayı ve farklı bakış açıları geliştirmelerini hedeflerken aynı zamanda nitelikli insan kaynağına yatırım yapacak olan sosyal girişimcileri de ortaya çıkarıyor. Bu bizi son dönemde çok fazla konuştuğumuz orta gelir tuzağından da kurtaracak son derece önemli bir gelişmedir.” dedi.

imece nedir?

Kültürümüze işlemiş dayanışma ve birlikte üretme ruhunu yansıtan imece kavramı, bu imece platformu ile; modern, yenilikçi ve sosyal girişime olanak tanıyan yepyeni bir düşünme biçimiyle yeniden canlanıyor. Farklı disiplinlerden insanları, toplumsal bir mesele etrafında bir araya getirip birlikte çözüm üretilmesine olanak sağlıyor.

Birlikte üretme ve paylaşma esasına dayalı bir platform olan imece, girişimci adaylarına insan odaklı tasarım, saha araştırması gibi alanlarda eğitimler ve iş geliştirmeden finansal kaynak yaratmaya, gönüllü yönetiminden iletişime kadar birçok alanda mentorluk desteği sunuyor. Sosyal meselelere çözüm üreten girişimci adayları arasından seçilen takımlar; ön kuluçka ve kuluçka süreçlerinde eğitim, mentorluk, ağ gibi desteklerin yanı sıra hibe alarak, fikirlerini sürdürülebilir iş modellerine çevirme fırsatına sahip oluyor.

Platformun yönetim ve danışma kurullarında da sosyal inovasyon alanında uzman birçok değerli isim bulunuyor. Yönetim Kurulu’nda Luisa Covaria (OpenIDEO) ve Marcello Palazzi (B Corp) gibi bu konuda dünyada başarılı örnekleri yöneten kişilerin bulunduğu imece’nin Danışman Kurulu’nda ise Mehru Aygül (Girişimcilik Vakfı), Erhan Erkut (MEF Üniversitesi) gibi Türkiye’den, alanında uzman çok sayıda isim de bulunuyor. “Eğitim” mesele sürecinde takımları seçecek jüri ise Emre Temiz (PAAMCA Miren), Ayla Göksel (AÇEV), Batuhan Aydagül (ERG), Kerem Alper (ATÖLYE), Kerem Okumuş (S360), Emre Zorlu (Zorlu Holding), Nick Mcgirl (Ashoka), Didem Altop (Endeavor) ve Emin Çapa(Doğan Medya Grubu) ’dan oluşuyor. 

Türkiye’de de toplumsal meselelere, kendi gelir modelini üreten yeni bir bakış açısı getirerek sosyal girişim hikayelerinin ortaya çıkarılmasını hedefleyen imece, sosyal dönüşüm yaratmak isteyen birey ve kurumlar ile sosyal etki odaklı girişim yaratmak isteyen tüm girişimcilere, Türkiye'nin her yerinden, her meslekten, her yaştan herkese açık.

Detaylı bilgi için;

www.imece.com.tr

Facebook

Youtube

Instagram

Twitter