Yenileyici İş Modelleri

Yenileyici İş Modelleri

Kısıtlı doğal kaynakları da dikkate alarak mevcut ekonomi modellerinin uzun vadede sürdürülebilir olmadığının farkındalığıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda iklim krizi ve döngüsel ekonomi alanlarında sorumluluk üstleniyoruz. Çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) temelli yenileyici iş modeli yaklaşımıyla geleceğe hazırlanırken, tüm paydaşlarımızı kapsayan ve onlar için ortak değer yaratarak toplumu ve ekosistemimizi de dönüştürüyoruz. Zorlu Grubu şirketlerinde yaygınlaştırdığımız bu anlayışı, tüm yatırım kararlarımızda temel ilke olarak konumlandırıyoruz.