İş Yerinde Uyumun Anahtarı: Oryantasyon Nedir?

İşe yeni başlayanlar için uyum sağlamak büyük önem taşır. İş dünyasına hazırlık için de önce adaptasyonu öğrenmek gerekir. Peki bu iki kavram neyi anlatıyor?

İş Yerinde Uyumun Anahtarı: Oryantasyon Nedir?

İş dünyası, kurumların ve kişilerin uyumluluğu üzerine kurulu bir düzen. Kurumsal hedefler, iş yapış şekilleri, kurum kültürü gibi dinamikler uyum açısından büyük önem taşıyor. İşe yeni başlayan kişiler için düzenlenen oryantasyon eğitimleri de bu iş için adeta biçilmiş kaftan. Günümüzde oryantasyonun yanı sıra öğrencilerin mezun olmadan önce iş dünyasına dokunması, çalışacakları alanlar hakkında bilgi edinmeleri de büyük önem taşıyor. Gençlerin bu anlamda bilgi ve yetkinliklerini artırması, hem kişisel hem de kariyer gelişimlerini beslemeleri ve tecrübelerini bu yönde edinmeleri onlara büyük avantaj sağlıyor. Şimdi gelin, hem gençlerin iş dünyasına adaptasyonu hem de iş yerinde uyumun anahtarı olan iki akraba kavrama, adaptasyon ve oryantasyona birlikte bakalım. 

Oryantasyon nedir?

Oryantasyon, işe yeni başlayan çalışanların iş yerine ve organizasyona uyum sağlamalarına yardımcı olan bir eğitim programıdır. İş yerinin kültürünü, politikalarını, görevlerini ve iş arkadaşlarını tanıma fırsatı sunar. Sadece işe yeni başlayanın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda kurumun başarısını da destekler. İşe yeni başlayan çalışanların ilk aşamada kuruma dair bilmesi gerekenlerin aktarıldığı bu eğitim, zaman ve verimlilik açısından fayda sağlar.

Oryantasyon programının aşamaları neler?

Başarılı bir oryantasyon programı, genellikle şu aşamalardan meydana gelir:

  • Kurumun tanıtımı: Kurumun kuruluşundan bugünkü faaliyetlerine kadar tüm süreçler hakkında detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı ilk aşamadır. Burada işe yeni başlayan kişilere iş yeri kültürüne dair önemli bilgiler aktarılır.
  • Çalışan haklarına dair bilgilendirme: Bu aşamada iş yerinin çalışanlara sağladığı imkânlar ve çalışan hakları hakkında bilgilendirmeler yapılır. Ücretlerin ne zaman ve hangi yöntemle ödeneceği, izin günleri, çalışma saatleri, sigorta ve yan haklarla ilgili bilgiler açık ve net bir şekilde çalışanlara aktarılır.
  • Ekiple tanışma: Gerekli bilgilendirmelerin ardından işe yeni başlayan kişi, dahil olacağı departmanın yöneticisi ve çalışma arkadaşlarıyla tanıştırılır. Daha sonra diğer departman yöneticileri ve insan kaynakları ekibiyle bir araya getirilerek ilerleyen süreçler için bağlantı sağlanır.
  • İşe hazırlık: Bu aşamada yeni başlayan çalışanın iş ortamı hazırlanır. İş kolu ve pozisyona göre çalışana ait kurumsal kimlik kartı, e-POS'ta adresi ve telefon numarası gibi gerekli tanımlamalar yapılır. İş tanımı ve sorumluluk alanları aktarılarak oryantasyon eğitimi tamamlanır.

Adaptasyon nedir?

İş dünyasına hazırlık anlamındaki adaptasyon, bireylerin ve organizasyonların, iş ortamındaki değişen koşullara uyum sağlama yeteneğini ifade eder. Yani başka bir deyişle iş dünyasındaki dinamik değişimlere hızla tepki verebilme, gelişmeleri takip edebilme ve başarılı bir şekilde adapte olabilme becerisidir diyebiliriz. İş dünyasında adaptasyon, şu unsurları içerebilir:

  • Teknolojik gelişmelere uyum sağlama: Adaptasyon, işletmelerin ve bireylerin yeni teknolojileri benimseyerek iş süreçlerini iyileştirebilme ve verimliliği artırabilmeleri için önemlidir.
  • Rekabete ayak uydurma: Pazar koşulları sürekli değişir ve rekabet şiddetlenir. Adaptasyon, işletmelerin rekabet avantajlarını koruyabilmesi için pazar eğilimlerini anlama ve bu eğilimlere uyum sağlama sürecini içerir.
  • Esnek iş modellerini benimseme: Adaptasyon, iş modellerini esnek hale getirebilme kabiliyetini içerir. İşletmelerin değişen taleplere ve müşteri beklentilerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmesi, adaptasyonun önemli bir parçasıdır.
  • Hayat boyu eğitime açık olma: Adaptasyon, sürekli öğrenme ve gelişmeye açık olmayı gerektirir. İş dünyasında başarılı olabilmek için çalışanlar, sürekli olarak yeni beceriler kazanma ve mevcut yeteneklerini güncelleme konusunda istekli olmalıdır.

Özgür ve yenilikçi bir yaklaşım benimsiyoruz

Zorlu Holding olarak Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz çerçevesinde insan odaklı ekosistemler geliştirmeye odaklanıyoruz. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak, yetenekleri etkili bir şekilde yöneterek, adil, eşitlikçi ve kapsayıcı bir çalışma kültürü benimseyerek, çalışanlarımızın refahını destekleyen bir kurumsal performans hedefiyle çalışmayı önceliklendiriyoruz. Mevcut iş gücümüzü sürekli dönüşen iş ortamına uyum sağlamak için geliştirirken, aynı zamanda yeni nesil genç yetenekleri iş hayatına adaptasyon sağlamaları için destekliyor, bünyemize katmak için çeşitli mekanizmalar oluşturuyoruz. Kurum içi girişimciliği ve açık inovasyonu teşvik ederek, özgür ve yenilikçi kurum kültürümüzü güçlendirmeyi hedefliyoruz.

İş dünyasına adaptasyon için "Geleceğe Bi'Adım"la gençlere fırsat tanıyoruz

Geleceğe Bi'Adım staj programımızla gençlere ilham vermeyi ve gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.  Bu program, çevrim içi ve yüz yüze teorik eğitimler ve etkinliklerin yanı sıra gençlerin iş hayatını deneyimlemelerine fırsat sağlıyor. Programın içeriğinde oryantasyon programları, eğitimler, atölyeler, webinarlar, dijital yönetici buluşmaları, haftalık stajyer-staj koçu toplantıları, proje çalışmaları ve bilgi yarışmaları yer alıyor. Katılımcıların potansiyellerini ortaya koyabilmeleri üzerine tasarlanan bu eğlenceli ve öğretici staj programında, gençlerin ortaya çıkardıkları projeler ile pozitif etki yaratmaları ve böylelikle Zorlu Holding'de kalıcı ve sürdürülebilir bir iz bırakabilmeleri hedefleniyor.