Toplumsal dönüşümün anahtarı: Nitelikli eğitim ve umutla daha eşit bir dünya mümkün

Zorlu Holding olarak desteklediğimiz, bu yıl 8’incisini düzenlenen MZV-MEF YetGen Zirvesi Cumhuriyetimizin 100. yılına referansla “Geçmişten ilham geleceğe umut” mottosuyla gerçekleşti.

Toplumsal dönüşümün anahtarı: Nitelikli eğitim ve umutla daha eşit bir dünya mümkün

Zorlu Holding olarak “nitelikli eğitim”i desteklemek hedefiyle  Mehmet Zorlu Vakfı çatısı altında paydaşı olduğumuz MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’nın kapanış buluşması olarak gerçekleştirilen MZV-MEF YetGen Zirvesi’nin 8’incisinde bu yıl da gençlerle buluştuk.

Toplumsal dönüşüm önce bireysel olarak dönüşmekten mi başlıyor? Sadece öğrencilik yıllarımızda değil, hayatımızın geri kalanında da öğrenmeye devam etmek, toplumsal fayda için ne kadar önemli? Yaşamımız boyunca bireysel olarak karşılaştığımız bu gibi soruları düşünmekle birlikte günümüzde insanlık olarak karşı karşıya kaldığımız yoksulluk, açlık, sağlık gibi büyük problemlerin çözümü için de doğru adımları atmamız önemli.

Zorlu Holding olarak, bu sorunların ve daha birçok küresel meselenin çözümünü hedefleyen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber alıyoruz. Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında daha sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle üzerimize düşeni yapmak ve SKA’lara katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi desteklemeyi ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmeyi  önceliklendiriyoruz. Bireysel ve toplumsal olarak dönüşümün hayat boyu öğrenme ve nitelikli eğitimle mümkün olabileceğine inanıyor, bu alanda katma değer yaratabilmek için ilk günden bu yana desteklediğimiz YetGen eğitim programı ile öğrencilere yaşam boyu eğitimin, soru sormaya ve keşfetmeye devam etmenin önemini aşılamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede eğitim programımızı başarıyla sürdürüyor,  gençleri alanında yetkin isimlerle buluşturmaya devam ediyoruz.

Nitelikli eğitim odağında gençlerin  yanında olmak amacıyla 2016’dan bu yana Mehmet Zorlu Vakfı çatısı altında desteklediğimiz YetGen eğitim programının kapanış buluşması olan, MZV-MEF YetGen Zirvesi’ni bu yıl 8’inci kez gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılına referansla “Geçmişten ilham geleceğe umut” mottosu ile yola çıkan Zirve’nin moderasyonunu YetGen Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut ve Evrim Kuran üstlendi. Bu yılın konuşmacıları ise Tarihçi Emrah Safa Gürkan, Danışman İdil Türkmenoğlu, iyzico Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Barbaros Özbugutu, Psikolog Dr. Gizem Sürenkök, Profesyonel Basketbolcu ve Girişimci Sinan Güler, Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Evren Balta, SosyalBen Vakfı Kurucusu ve Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Ece Çiftçi oldu.

Bireysel dönüşümün en önemli anahtarı: Kendine inanmak

MZV-MEF YetGen Zirvesi bu sene; bireysel dönüşüm, Cumhuriyetin 100. yılı ve toplumsal dönüşüm başlıkları çerçevesinde şekillendi.

Bireysel dönüşüm başlığı altında konuşma yapan iyzico kurucu ortağı Barbaros Özbugutu; iş hayatında inisiyatif almanın öneminin altını çizerek kişinin kendi hikâyesini yazmasının değerini paylaştı. Özbugutu; iş hayatında hangi alanda olursa olsun adil olunması gerektiğini, bireysel dönüşümün en önemli unsurunun adaletli davranmakla başladığını belirtti.   

RelateApp ve Yakın İlişkiler’in kurucusu Psikolog Dr. Gizem Sürenkök, kolektif yalnızlığın günümüzün en büyük sorunu olduğundan ve YetGen çatısı altındaki eğitimlerin bu sorunu ortadan kaldırabilecek, birlik ve dayanışma ruhunu besleyebilecek çalışmalar olduğundan söz etti. Sürenkök aynı zamanda kişinin kendisine inanmasının, pozitif etki yaratabilmenin önemine de değindi. Bireysel dönüşüm için kişinin ihtiyacı olan dinamikleri ise şöyle sıraladı: “Farkındalık, incelik, amaç, inanç, umut, sınırlar, esneklik ve dayanıklılık.”

Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan: “Atatürk’ü anlamak ancak akılcı bir yaklaşımla olur”

Zirve’nin ikinci oturumununda “Cumhuriyetin 100. Yılı”na odaklanıldı. Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Evren Balta, nitelikli eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinirken, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne kadar kritik olduğunu vurguladı. Balta, Cumhuriyetin özellikle kadınlara sunduğu fırsat eşitliğinden yola çıkarak geçmişte var olan bazı zorlukların bugün de yaşandığını, ancak gençlerin bildikleri yoldan sapmayarak çalışmalarının, umutlarını hiç yitirmeden dirayetle yola devam etmelerinin büyük önem taşıdığını belirterek, Cumhuriyet ruhunun tam anlamıyla bunu anlamak olduğunu ifade etti.  

Eski Milli Basketbolcu Sinan Güler, Erkek Basketbol A Milli Takım Genel Menajeri Muratcan Güler ve Eski Milli Basketbolcu Necati Güler’in katıldığı panel de gençlerden büyük ilgi gördü. Hayattaki zorlukları tıpkı bir basketbol maçına benzeten Necati Güler, bu oyunun kendisine zamanı doğru planlama, mücadeleyi bırakmama ve dayanma gücü öğrettiğini söyledi. Muratcan Güler’in ise “Basketbol bize kaybetmeyi öğretti. Kazandığımda mutlu oluyorum ama kaybettiğim zaman onun bana daha çok şey kazandırdığını hissediyorum. Benim için kaybetmek yeniden ayağa kalmak, mücadeleye devam etmek demek.” sözleriyle kaybetmekten korkmamak gerektiğine vurgu yaptı. Sinan Güler de maçta hata yapmanın kişiye çok şey öğrettiğini, hatalarından öğrendikleriyle kendini geliştirmek için daha çok çalıştığını paylaştı.

Oturumun son konuşmacısı olan tarihçi, yazar Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Cumhuriyetimizin bizlere sağladığı en önemli yaklaşımın akılcı düşünmek, yeni sorunlara karşı cevaplar aramak olduğunu, Atatürk’ü anlamanın bu mirasa sahip çıkmakla eşdeğer olduğunu belirtti. Gürkan, gençlerde yaygın olarak görülen umutsuzluk ve yılgınlığın zihinsel ideolojileri beslemekle; yani çok okumak, çalışmak ve akılcı bir yaklaşım geliştirmekle çözülebileceğini ifade etti.

Çiftçi: “Toplumsal dönüşüm önce kendi hikâyenizin kahramanı olmakla başlar”

Zirve’nin son başlığı olan toplumsal dönüşümde ise “İnsanlar neden yaşar ve çalışır?” sorusuna yanıtlar arandı. Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi, yazar İdil Türkmenoğlu büyüme cesaretimizin önündeki en büyük engelin negatif düşünceler olduğunu söyledi. Türkmenoğlu, toplumsal gelişimin kişinin kendisinin değiştirebileceği etki alanını genişleterek gerçekleşebileceğini anlattı ve ekledi: “Ne istediğimizi değil ne istemediğimizi bilmek çok önemli.”

SosyalBen Vakfı Kurucusu ve Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Ece Çiftçi ise bireylerin kendi “parmak izlerine”, yani kişisel yetenek ve yetkinliklerine inanmaları gerektiğinin altını çizdi. “Mutlu bir kariyer planının toplumda fayda edemeyeceği hiçbir ekonomik ve sosyal sermaye yok” diyen Çiftçi, herkesin kendi hikâyesinin kahramanı olabileceğini, inat ve inançla dünyayı değiştirebilecek güce sahip olduğunu söyledi. Ancak bir kişinin tek başına dünyayı dönüştüremeyeceğini belirten Çiftçi, gittikçe zorlaşan öğrenci hayatına rağmen gençlerin gönüllü çalışmalarla birlik olduğunu ve toplumsal değişimin böyle başladığını anlattı.  

“Sosyal ve ekonomik refahın temel koşulu nitelikli eğitim”

Zirve’de gençlerle buluşan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olgun Zorlu, YetGen’in amacını şu sözlerle ifade etti: “Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında, tüm canlılar için daha sürdürülebilir bir yaşamı sağlamak adına var gücümüzle çalışıyoruz. 70 yıldır faaliyet gösteren bir kurum olarak, ülkemizde sosyal ve ekonomik refahın temel koşulunu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın da 4. maddesi olan ‘nitelikli eğitim’ olarak görüyoruz. Bu doğrultuda Mehmet Zorlu Vakfı (MZV) olarak; yaratıcı, hayal gücünden beslenen, özgüvenli bireylerin yetişmesine destek olmayı amaçlıyoruz. 21. yüzyılın yetkinliklerine sahip, geleceğe umutla bakan sağlıklı nesiller yetişmesi için çalışmalar yürütüyoruz. YetGen ile olan yolculuğumuzu etkimizin daha kalıcı olması adına paydaşı olduğumuz eğitim odaklı programlar arasında en anlamlı desteklerimizden biri olarak görüyoruz. YetGen eğitim programının yanı sıra her yıl gençlerin alanında yetkin isimlerle buluşarak ilham almaları ve birbirleriyle diyalog geliştirmeleri için değerli bir platform sağlayan MZV-MEF YetGen Zirvesi’ni de destekliyoruz. Bundan sonra da daha iyi bir gelecek hayalimizi gerçekleştirmek adına nitelikli eğitim alanında çalışmaya, gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Zorlu Holding olarak gençlerin ufuklarını açan ve onların “yetkin” birer birey olarak yetişmeleri için farkındalık, beceri ve yetkinliklerini geliştiren YetGen eğitim programı ile gençlerin birer dünya vatandaşı olarak dünyanın geleceğinde söz sahibi olabilmesi için geleceğin yetkinlikleriyle donanmalarını, potansiyellerini keşfetmelerini, iş hayatına hazırlanmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz.  Daha iyi, adil ve eşit bir gelecek için ulaşılabilir ve nitelikli eğitimi önceliklendiriyor, YetGen ile geleceğimizi şekillendirecek, ülkemizi ve dünyayı daha iyi noktaya taşıyacak gençlerin hayatlarına dokunabilmeyi umut ediyoruz.