Nitelikli Eğitimin Vazgeçilmezi: Hayat Boyu Öğrenme Nedir?

Gelişen dünyada ilerlemek için sürekli öğrenmek gerekiyor. Peki hayat boyu öğrenme ne demek? Okumak için tıklayın.

Nitelikli Eğitimin Vazgeçilmezi: Hayat Boyu Öğrenme Nedir?

Donanımlı Bireyler Olma Yolunda: Hayat Boyu Öğrenme Nedir?

Gelişen dünyamızda öğrenme modeli de hayat boyu öğrenme yaklaşımına evrildi. Çünkü değişimin hızına ayak uydurmak ancak öğrenmekle mümkün. Yaşam içerisinde edindiğimiz bilgilerin ardı arkası kesilmiyor ve yeteneklerimizi geliştirmek için yeni fırsatlar yakalıyoruz. Bu fırsatları değerlendirmek, öğrenmeyi sürekli kılmaktan geçiyor. Hem bireysel hem de toplumsal olarak ilerlememiz buna bağlı.

Peki hayat boyu öğrenme kavramı tam olarak ne anlama geliyor? Bize sağladığı faydalar neler? Gelin bu soruların yanıtlarına kısaca göz atalım.

Hayat boyu öğrenme nedir?

Hayat boyu öğrenme, kişilerin yetkinliklerini gönüllülüğe dayalı olarak sürekli geliştirmelerine dayalı bir eğitim yaklaşımıdır. Okullarla sınırlı kalmayan; işte, evde yaşamın her alanında karşımıza çıkan ve ömür boyu devam eden eğitim faaliyetlerini kapsar. Örneğin yeni bir dil öğrenme amacıyla işten sonra çevrimiçi eğitim alan bir çalışan yaşam boyu öğrenme yaklaşımına sahiptir.

Okullar hayatımızın bir dönemine kadar bize eşlik ediyor. Oysa yaşam devam ediyor ve karşılaştığımız yeniliklerle yeteneklerimizin sınırlarını zorlamamıza olanak tanıyor. Bu noktada unvanların yerini bilgi ve becerilerin alması pek de şaşırtıcı değil. Hem iş dünyasında hem de kişisel yaşamımızda başarılı olmanın sırrı sürekli yeni yetenekler geliştirmekten geçiyor. Durmadan genişleyen toplumlar içerisinde kendi farkını ortaya koymanın koşulu bu.

Geçmişte, herhangi bir alanda genç olanın yaş olarak daha deneyimli olandan öğrenmesi gerektiğine yönelik yaygın bir kanı vardı. Ancak bugün her an elimizin altında olan teknolojinin olanaklarıyla sınırsız bir bilgi kaynağına sahibiz. Yeteneklerimizi çok daha kısa sürede yukarıya taşıyabiliyoruz. Dolayısıyla genç profesyonellerin sayısı artık azımsanmayacak kadar fazla. Öyle ki, yaşı büyük olanların gençlerden de birçok şey öğrendiği bir bilgi toplumu içerisinde yaşıyoruz.

Hayat boyu öğrenme, örgün eğitimi de içine alan kapsayıcı bir öğrenme modeli. Okul yaşamında keşfedilmeyen yeni yeteneklerin keşfi ve okuldan öğrenilen bilgilerin geliştirilmesine dayanıyor. Ayrıca yaş, sosyoekonomik durum, eğitim seviyesi gibi faktörlere bakılmaksızın herkesin kendini geliştirmesine olanak sağlıyor. Bunun için öncelikli olarak göz önünde bulundurulması gereken şey gönüllülük. Şirketler yetenek gelişim programlarıyla hayat boyu öğrenme modeline katkı sağlıyor olsa da temelde öğrenmeyi sürekli kılacak olan şey bireysel öğrenme çabası.

Teknolojinin öğrenme üzerindeki etkisine de kısaca değinmekte fayda var. Hayatımıza giren araçlar, platformlar ve ürünlerin sayısı her geçen gün artıyor. Yani yaşam karmaşıklaştıkça onu kolaylaştırmak için yeni yetenekler kazanmamız şart oluyor. Bu da yaşam boyu eğitimi kaçınılmaz kılıyor.

Staj yapmak, yabancı dil öğrenmek, kişisel gelişim için podcast dinlemek, çevrimiçi kurs programlarına katılmak, spora başlamak, mesleki deneyim kazanmak için bir iş yerinde gönüllü olarak çalışmak… Tüm bunlar hayat boyu öğrenme yaklaşımı altındaki eğitsel faaliyetlere örnek gösterilebilir.

Hayat boyu öğrenme neden önemli?

Sürekli öğrenme anlayışının hem bireyler hem de toplumlar için birçok faydası bulunuyor. Toplumlarda artık kol gücüne dayalı bir ekonomi yerine bilgiye dayalı bir ekonomi hâkim. Dolayısıyla iş dünyası da büyüyebilmek için nitelikli ve üretken iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Bunun için işletmelerin yaşam boyu öğrenme yaklaşımıyla çalışan gelişimini sürekli desteklemesi gerekiyor. Çalışanlar da böylece öğrenme fırsatlarını takip ederek bilgi ve becerilerini tazeleyebilir, profesyonel yaşam içerisinde kendilerine güvenli bir gelecek inşa edebilirler.

Birleşmiş Milletler’in 2016 yılında duyurduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da sürdürülebilir bir gelecek için yaşam boyu öğrenmenin önemini vurguluyor. Dört numaralı amaç olan Nitelikli Eğitim, “kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek" olarak tanımlanıyor.

Zorlu Grubu olarak biz de kapsayıcı ve nitelikli eğitimi sağlamak, herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek için çalışıyoruz. Akıllı Hayat 2030 stratejimiz çerçevesinde insan odaklı ekosistemler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Eşit, kapsayıcı, adil, çalışanların yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen, çalışanlarımızla birlikte ve onların refahını destekleyen bir çalışma kültürü sağlamak için çalışıyoruz. Kurum içinde ve dışında eğitim programları ve projeler geliştirerek, toplumsal faydayı gözeten inovasyonlara destek oluyoruz.

Ülkemizin ve insanlığın geleceği için, gençlerin donanımlı, eğitimli, birçok yetkinliğe sahip bir şekilde yetişmesinin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle gençlerin önünü açmak için nitelikli projeler ve kapsayıcı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projelerden biri de 2015 yılında Mehmet Zorlu Vakfı (MZV) bünyesinde ve MEF Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen “21. Yüzyıl Yetkinlikleri” temalı MZV YetGen (Yetkin Gençler) eğitim programı. Eğitimde fırsat eşitliğini gözeten YetGen ile gençlerin akademik, teknik ve profesyonel bilginin yanı sıra 21. yüzyılın gerektirdiği beceri ve yetkinliklere de sahip olmalarına katkıda bulunuyoruz.

YetGen takım çalışması ve sunum teknikleri gibi temel becerilerin yanında, algoritmik düşünme ve Excel ile modelleme gibi teknik becerilere de odaklanıyor. Teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak ilgi alanlarına göre değişiklik gösteren çok sayıda çevrimiçi ders programı içeriyor. Eğitimler, bugüne kadar 9 bini aşkın üniversite ve lise öğrencisine ulaştı. Programın kapanışı niteliğinde gerçekleştirilen Zirve’ye ise bugüne dek 13 bine yakın öğrenci katılım sağladı.

Gençleri geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin, öğrencilerine daha iyi önderlik ve rehberlik edebilmesi için 2022 yılında 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı öğretmenlerin de katılımına açıldı ve ilk yılında programa katılım gösteren öğretmen sayısı 1000’i aştı. Öğretmen Programı’nın kapanışı olarak düzenlenen Öğretmen Zirvesi’ne ise 700’e yakın öğretmen katıldı.

İş dünyasının nitelikli insan kaynağına kavuşması için önümüzdeki dönemde de kurum içinde ve dışında hayat boyu öğrenme yaklaşımına dayalı projeleri desteklemeye devam edeceğiz.