Dört Disiplinli Bir Eğitim Felsefesi: STEM Nedir?

STEM eğitimi, öğrencilere hayat boyu başarı sağlamayı amaçlıyor. Peki STEM nedir?

Dört Disiplinli Bir Eğitim Felsefesi: STEM Nedir?

Nitelikli eğitim, günümüzün hızla gelişen dünyasında hem bireysel gelişim hem de geleceğe pek çok yönden hazır olabilmek için önemli bir anahtar. Herkes için kapsayıcı, eşit ve nitelikli eğitim anlayışının sağlanmasıyla yaşam boyu öğrenmenin desteklenmesi, işsizliğin azalması ve daha sağlıklı, sürdürülebilir bir yaşam sürmek mümkün.

Şimdilerde adını sık sık duymaya başladığımız STEM eğitimi de bu yaklaşımlardan biri. Bu eğitim modeli, öğrencilere analitik beceriler kazandırarak onların çözüm odaklı düşünmelerini teşvik ediyor.

Peki STEM nedir? Neden önemlidir? Gelin bu eğitim felsefesine yakından bakalım.

STEM nedir?

STEM, İngilizce "science" (bilim), "technology" (teknoloji), "engineering" (mühendislik) ve "mathematics" (matematik) kelimelerinin baş harflerini temsil ediyor. Bu dört disiplini bütünleştirerek öğretmeyi amaçlıyor. Öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurken düşünme ve üretme becerilerini de destekliyor.

STEM eğitiminde öğrencilere özellikle iş hayatında karşılaşabilecekleri problemlerle ilgili deneyim kazandırılması hedefleniyor. Proje tabanlı bir öğrenme sistemi olan bu eğitim felsefesi, gerçek zamanlı uygulamalarla çevresel etkileşimi artırıyor. Ayrıca okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsıyor.

STEM eğitimi neden önemli?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelinen noktada birçok meslekte yenilikçi çözümler ortaya çıkıyor. Bazı meslekler ortadan kalkarken yepyeni meslek ve becerilere ihtiyaç duyuluyor.  STEM eğitimi sayesinde öğrenciler analitik düşünme becerisi kazanarak kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanıyor.

STEM’de, öğrenciler olaylara karşı yeni bakış açıları ve çözüm odaklı yaklaşımlar kazanıyorlar.

İşte STEM eğitiminin sağladığı bazı faydalar:

Eleştirel düşünme yeteneği

STEM eğitimi öğrencilere eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri kazandırıyor. Bilgiyi sorgulayıp farklı bakış açılarını değerlendirme fırsatı veriyor. Bu da hem günlük yaşamda hem de mesleki kariyerlerinde yeni başarılara yol açıyor.

İstihdam fırsatları

STEM ile bir anlamda başarının çıtası da yükseliyor. Çünkü birçok sektör, STEM becerilerine sahip olan insanlara ihtiyaç duyuyor. Bilim insanları, mühendisler, programcılar ve matematikçilere olan talep, gelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün artıyor. Bu nedenle STEM yetkinlikleri geliştiren kişiler, iş dünyasında çok daha avantajlı hale geliyor.

İnovasyon ve teknoloji gelişimi

STEM, eleştirel yönü güçlü kişilerin yetişmesini teşvik ediyor. Aslında STEM yalnızca bu eğitimi alanlar için değil, tüm toplum için faydalı, çünkü STEM becerilerine sahip olan kişiler yeni fikir ve teknolojilerin yaratılmasına zemin hazırlıyor. Dolayısıyla hayatımızı çok daha kolaylaştıracak inovasyonlar ve yeni nesil teknolojiler hızla yaygınlaşıyor.

Geleceğin meslekleri

Gelecekteki iş dünyası büyük ölçüde teknolojiye dayalı olacak. Dijital beceriler, veri analizi, yapay zekâ ve çevre bilimleri gibi alanlar giderek popülerleşiyor. Robotik, yapay zekâ, biyoteknoloji gibi alanlar geleceğin meslekleri arasında yer alıyor. STEM eğitimi sayesinde de gençler bu yeni dünyanın profesyonelleri olmaya hazırlanıyor.

Toplumsal sorunların çözümü

STEM, birçok toplumsal sorunun çözümünde kritik  rol oynayabilir. Bu eğitimi alan bireyler çevresel sorunlar, sağlık sorunları ve diğer toplumsal zorluklarla başa çıkmak için yenilikçi çözümler sunabilirler. Örneğin karbon ayak izini azaltmak için temiz enerji teknolojileri geliştirerek çevresel sorunları hafifletebilirler. Ayrıca sağlık sektöründe ileri teknolojileri kullanarak hastalıkların tedavisine katkı sağlayabilirler. STEM eğitimi, toplumların daha sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelecek inşa etmesine yardımcı olabilir.

Kodla(Ma)nisa Projesi’yle genç beyinlere burs imkânı

STEM yaklaşımıyla ülkemizde de pek çok genç, daha çocukluk sürecinde beceri kazanmaya başlıyor. Teknoloji çağında özellikle dijital dönüşüm alanındaki hızlı gelişmeleri göz önüne alacak olursak, bu alandaki insan kaynağına duyulan ihtiyacın karşılanması öncelik haline geliyor. Zorlu Holding Grup şirketlerinden Vestel'in Manisa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 4 yıldır sürdürdüğü Kodla(Ma)nisa Projesi bu anlamda öğrencilerin yaratıcılıklarını sergilemelerine olanak tanıyan bir proje. Manisa başta olmak üzere 20 ilden 300 öğrencinin katıldığı Kodla(Ma)nisa Projesi'nde öğrenciler üretim maharetlerini, inovatif düşüncelerini ve tasarılarını üretime dönüştürme becerisi kazanıyor. Yapılan yarışmalar sonucunda da dereceye giren öğrencilerin gelecekteki çalışmalarını teşvik etmek amacıyla eğitim süreleri boyunca Mehmet Zorlu Vakfı tarafından burs imkânı sağlanıyor.

Dijital dönüşümün Türkiye’deki ilk fabrikası: Vestel City

Vestel'in uzun vadedeki gelecek vizyonunda yer alan "mobilite" ve "bağlanabilirlik" teknolojileri, Ar-Ge çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturuyor. Kodla(Ma)Nisa Projesi’nin yanı sıra Akıllı Evler, Akıllı Şehirler ve Nesnelerin İnterneti (IoT) konsepti çatısı altında sunulan hizmetler bu dönüşümün parçaları olarak hayata geçiyor. Robotlar, yapay zekâ yazılımları ve 3 boyutlu yazıcı gibi pek çok alanda çalışmalarını sürdüren Vestel, Kodla(Ma)nisa Projesi'ne de ev sahipliği yapan Vestel City'nin dijital dönüşümü Türkiye'de ilk gerçekleştiren fabrika olması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Yeniliklere öncülük eden ve trendleri belirleyen bir teknoloji şirketi olan Vestel, bugünün çocukları, yarının genç beyinlerine de çeşitli olanaklar tanıyarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) çerçevesinde Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynuyor.