Kurumsal Gönüllülük

KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜĞÜ TEŞVİK EDİYORUZ

İnsan kaynağının gönüllülük yoluyla toplumsal faydaya dönüştürülmesini benimsiyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ışığında, çalışanlarımızın sorumluluk alıp toplumda olumlu etki yaratmasını teşvik ediyoruz.
Kurumsal Gönüllülük

Çalışanlarımızın gönüllü faaliyetlere katılımını destekliyoruz. İnsan kaynağının yetkinlik ve potansiyelinin gönüllülük yoluyla toplumsal faydaya dönüştürülmesini hedefleyen Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ile işbirliği yaparken, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın birçoğuna hizmet ediyoruz.

2018 yılında Dünya Gönüllüler Günü’nün kutlandığı 5 Aralık tarihinde yaktığımız kıvılcım, büyük bir ateşe dönüşerek 15 sivil toplum kuruluşunda 100'ün üzerinde gönüllülük çalışmasına ulaştı. Sivil toplum kuruluşları ile işbirilği içerisinde ve Kıvılcımlar'ın kendi geliştirdikleri gönüllülük çalışmaları kapsamında 3.100’den fazla çalışma arkadaşımız, toplam 16.000’den fazla saatini gönüllülük çalışmalarına ayırdı.

Kurumsal Gönüllülük
Kurumsal Gönüllülük
Kurumsal Gönüllülük
Kurumsal Gönüllülük
Kurumsal Gönüllülük
Kurumsal Gönüllülük
Kurumsal Gönüllülük
Kurumsal Gönüllülük
Kurumsal Gönüllülük
Kurumsal Gönüllülük
Kurumsal Gönüllülük
Kurumsal Gönüllülük
Kurumsal Gönüllülük