Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji

ENERJİ KAYNAKLARINI KORUYORUZ!

Neredeyse insanlık tarihi boyunca ekonomik ve politik pek çok sorunun kaynağı olan enerjinin, değerli bir kaynak olarak önemini biliyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için kaynaklarımızı koruyor, yenilenebilir enerjileri kullanıyoruz.

ZORLU ENERJİ
Zorlu Enerji yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği yatırımlar ve çalışmalarla gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için çalışıyor ve yeşil bir dünya için çalışmalarını her geçen gün daha da ileriye taşıyor.
  • Türkiye’deki elektrik üretiminin %100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor.
  • Alaşehir JES başta olmak üzere jeotermal ve rüzgar santrallerine güneş santralleri kurulumu yaparak güneşin gücünü arkaya almak üzere 52 MW’lık solar santral kurulumu hedefi bulunuyor.
  • 95 megavat gücündeki Kızıldere I ve II jeotermal elektrik santralleri (JES), yıllık toplam 650 milyon kWh elektrik kapasitesiyle, dünyanın sayılı büyük JES’leri arasında konumlanıyor. Yerin altından çıkarılan jeotermal suyun tamamı elektrik üretimi yapıldıktan sonra reenjeksiyon kuyularına gönderiliyor.

  • 305 MW’lık kurulu gücüyle jeotermal enerji alanında Türkiye’de lideriz.
  • Santrallerde gerçekleştirilen ağaçlandırma projeleri ile bulunduğumuz bölgelerde emisyon azaltımı yapılıyor.
  • Gold Standard sahibi Gökçedağ Rüzgar enerjisi santralinde 2009 yılından bu yana her yıl 250.000 ton karbon emisyonu azaltımı sağlanıyor.
  • Yenilenebilir enerji santrallerinde yürütülen Ar&Ge İnovasyon projeleriyle global ölçekli projelerden edinilen bilgi birikimini ekosisteme aktarılıyor.
  • Hidroelektrik santrallerinde paydaş analizlerini düzenli yapıyor ve balık geçidi gibi projeleriyle çevreye duyarlı üretim faaliyetlerine devam ediliyor.
  • Türkiye başta olmak üzere elektrifikasyon alanında yatırımları gelecek odaklı yapıyor, bugünden Avrupa’nın elektrikli araç şarj istasyonu ağına dahil oluyoruz.