Etki Yolculuğundan Çıktılar: imece Öğrenimler Raporu Yayımlandı!

Sosyal inovasyon platformu imece; kurulduğu ilk günden bu yana sivil toplum, iş dünyası, akademi ve kamu iş birliğiyle gerçekleştirdiği çalışmalardan örnekleri ve etki yolculuğunda edindiği içgörüleri ortaya koyan ‘Öğrenimler Raporu’nu yayımladı!

Etki Yolculuğundan Çıktılar: imece Öğrenimler Raporu Yayımlandı!

ATÖLYE, S360 ve Zorlu Holding kurucu ortaklığında hayata geçirilen sosyal inovasyon platformu imece, kurulduğu 2016 yılından bu yana değişim yaratan bireyleri ve kurumları bir araya getirerek toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek amacıyla çalışıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ışığında, girişimciler ve gençler başta olmak üzere farklı kitlelerin dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üretip değişimi tetikleyebilmesi adına çeşitli program ve içerikler oluşturan imece, tüm bu çalışmalardan elde ettiği deneyim ve kapsamlı içgörüleri imece Öğrenimler Raporu’nda paylaştı.

imece 43 sosyal, 7 etki girişimine destek sağladı…

imece, kritik toplumsal meselelere çözüm üretecek mekanizmaların tasarlanması amacıyla, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında hayata geçirdiği destek programları ve etki girişimciliğini hızlandırmaya yönelik imece impact programı ile sosyal etki odaklı girişimleri destekledi.

2016-2020 yılları arasında Zorlu Holding’in ana partnerliğinde yürütülen “Nitelikli Eğitim”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” temalarına odaklanan Destek Programı kapsamında, 43 sosyal girişime fikir aşamasından ürün haline dönüşmesine kadarki süreçte hibe, eğitim ve mentorluk destekleri sağlandı. Bu süreçleri başarıyla tamamlayarak mezun olan girişimler Toyi, Hayal Gücü Merkezi, Mektepp, Kızlar Sahada, Maide Mutfak, ecording, Blindlook oldu.

2020 yılında, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma yolunda artan hızlanma ihtiyacı doğrultusunda imece Destek Programı, “etki hızlandırıcı” imece impact programına dönüştürüldü. Bu program kapsamında 3’ü “Döngüsel Ekonomi” , 4’ü “Nitelikli Eğitim” alanına odaklanan 7 girişime etki modelleme ve raporlamalarının yanı sıra mentorluk, iletişim, hukuk gibi alanlarda destekler sunuldu. Sürece dahil olan AnadOlive, B-PREG, Kodris, Laska, Manibux, The Academys ve Tospaa girişimlerinin, Türkiye’de henüz yaygın olmayan etki raporları hazırlanarak Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı. Girişimler hakkında detaylı bilgiye ve etki raporlarına linkten ulaşabilirsiniz: https://imece.com/impact

imeceLAB: “Gençler için değil, gençlerle birlikte”

imeceLAB açık inovasyon laboratuvarı, 2018 yılının sonunda “Gençlerin toplumsal, ekolojik ve kültürel meseleler etrafında bir araya gelip, uygulamalarla öğrenecekleri bir sosyal inovasyon laboratuvarını nasıl tasarlayabiliriz?” sorusundan yola çıkarak kuruldu. imeceLAB, gençlerin meselelere çözüm geliştirirken ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri edinmeleri için alanında uzman isimlerin deneyim aktarımlarıyla tasarlanan, “yaparak öğrendikleri” bir alan sağlıyor. imeceLAB programları, sivil toplum, akademi, özel sektör ve kamu kurumlarından birçok paydaşın kaynaklarının ve uzmanlık alanının bir araya getirildiği çok paydaşlı bir yaklaşım üzerine kurgulanıyor. Bir kurumun ana partnerliğinde ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasından belirlenen bir tema etrafında şekilleniyor. imeceLAB komünitesinde Türkiye’nin farklı bölgelerinden 4000’e yakın genç yer alıyor. Bu komüniteye dahil olan ve programlara katılan gençler, ele alınan toplumsal meselelerin çözümü için geliştirilen yenilikçi fikir ve projeleri yaparak keşfedecekleri bir deney alanında çözümün parçası oluyor. imeceLAB kapsamında bugüne dek; Hikaye Anlatıcılığı ve İçerik Akademisi, Vikimaraton Su Akademisi, E-Atık, Döngüsel Ekonomi, Aktif Vatandaşlık, Karbon Ayak İzi, Sürdürülebilir Finans, Akıllı Hayat Akademisi: Sürdürülebilir Bir Gelecek Eğitimi ve Womentum gibi nitelikli eğitim odaklı süreçler ve programlar tasarlandı.

Zorlu Holding'in sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030'un adını taşıyan, imeceLAB ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen Akıllı Hayat Akademisi Sürdürülebilir Bir Gelecek Eğitimi programında ise sürdürülebilirlik odaklı meseleleri kendine dert edinen ve bu alanda bilgi birikimini artırmak isteyen gençlerle bir araya gelindi. Program kapsamında gençlere, sürdürülebilirlik liderliğinden sistem düşüncesine, iklimden suya, yaşam döngüsünden çeşitlilik ve kapsayıcılığa, etki ölçümünden tasarım odaklı düşünmeye, belirsizlikte yön bulmaktan hikâye anlatıcılığına uzanan geniş kapsamlı bir müfredat sunuldu. Alanında uzman isimler ve fikir önderleri ile ilham sohbetleri gerçekleştirildi. Programın iki dönemine yaklaşık 400 genç katılım sağladı.

imece, etki ekosisteminin gelişmesi için çalışıyor…

imece, kurulduğu günden bu yana Türkiye ve dünyada sosyal inovasyon ekosisteminin gelişmesi adına, farklı iş birlikleri çerçevesinde etki alanı yüksek etkinlikleri hayata geçirdi.

2018 yılında, Social Innovation Exchange (SIX) ile iş birliği içerisinde Wayfinder Istanbul etkinliği gerçekleştirildi. SIX’in küratörlüğünde ve Zorlu Holding’in ev sahipliğinde düzenlenen Wayfinder Istanbul; imece yürütücülüğü, ATÖLYE ve S360’ın içerik ortaklığı, Brookings Doha Center ve UNDP İstanbul Bölge Merkezi katkılarıyla 30 ülkeden 500’ü aşkın fiziksel ve 1000’den fazla çevrimiçi katılımcıyı bir araya getirdi. Buluşmada iki gün boyunca ortak bir küresel öğrenme deneyimi oluşturularak, sosyal inovasyona ilişkin engel ve zorlukları aşmanın yolları tartışıldı.

Bir diğer önemli etkinlik ise Mart 2021’de Zorlu Holding’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen imece summit “Geleceğe Etki Zirvesi” oldu. Türkiye ve dünyadan farklı alanlara odaklanan 3000’in üzerinde bireyi bir araya getiren Zirve, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dönüşüm ihtiyacının altını çizdi. Zorlu Holding’in ev sahipliğinde, imece’nin yürütücülüğünde, ATÖLYE, BMW Foundation, B Lab Europe, S360 ve SIX’in içerik ve ağ partnerliğinde gerçekleştirilen imece summit kapsamında, “etki yaratan topluluklar”, “etki yaratan finans”, “etki yaratan iş dünyası”, “etki yaratan liderlik” ve “etki yaratan organizasyonlar” temaları etrafında, 135 dönüşüm öncüsünün katılımıyla 40’a yakın oturum gerçekleştirildi. Zirvede mevcut sistemi insanlara, çevreye ve gezegene hizmet edecek şekilde dönüştürmenin artık bir zorunluluk olduğu öne çıkarken, daha inovatif ve sürdürülebilir bir dönüşüme ihtiyaç olduğu, bu dönüşümün kurumlardan bireylere, iş dünyasından sivil topluma kadar topyekûn bir iş birliğinden geçtiği vurgulandı.

Zirvenin kapsamlı çıktılarından oluşan raporu linkten inceleyebilirsiniz.

imece’nin geleceğinde proaktif, progresif ve anlam odaklı yaklaşımlar var…

imece Öğrenimler Raporu’nda geleceğe yönelik yaklaşımlar da yer alıyor. Raporda imece’nin önümüzdeki dönemde toplumsal kaygıların, belirsizliklerin, iklim krizinin ve artan eşitsizliklerin yoğun bir şekilde gündemde yer aldığı 2020'li yıllarda daha proaktif, progresif ve anlam odaklı bir yaklaşımın nasıl yaratılabileceğini keşfetmeye odaklanacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda topluluklar, gençler ve girişimcilerle etkiyi odağına alan programlar üzerinden ilişkiler kurmak ve bu ilişkilerden çıkan deneyimleri paylaşılabilir hale getirmek, imece’nin temel yol haritası olacak.

imece Öğrenimler Raporu’nun tamamına ulaşmak için tıklayın.