İnovasyon Yönetimi Nedir?

Yaratıcı fikirlerinin oluşturulmasından uygulanmasına kadar geçen süreç hakkında merak ettikleriniz…

İnovasyon Yönetimi Nedir?

Parlak bir fikir nasıl doğar, onun uygulamaya değer olduğunu nasıl ölçeriz, bu fikri hayata geçirmek için nasıl bir planlama yaparız? Günümüzde uygulanabilen, kendi kulvarında fark yaratan, geniş çerçevede dönüşüm gerçekleştiren ve uzun vadeli etki sağlayan fikirler öne çıkıyor. Üstelik bu sadece iş dünyasındaki temel motivasyonumuz değil. İnsanlığın karşı karşıya bulunduğu iklim krizi, eşitsizlik, sosyal adaletsizlik, eğitime erişim gibi pek çok sürdürülebilirlik sorununda çözümün anahtarı. Bir yandan da dijitalleşen dünyaya ayak uydurmamızı kolaylaştırıyor. Ancak bunların hepsi bir süreç. İşte düşünce aşamasından uygulamaya kadar giden bu süreci özetleyen de ‘inovasyon yönetimi’ oluyor.

İnovasyon nedir? İnovasyon yönetimi ne demek?

Öncelikle ‘inovasyon nedir’ ile başlayalım. Kısaca ‘yenilik’ diyebiliriz ancak inovasyon bundan çok daha fazlası. Yeni fikirlerin ekonomik, sosyal ve toplumsal fayda yaratan çıktılara (ürün, yöntem, hizmet) dönüşmesi demek. Bazen de mevcut uygulamaları, süreçleri kökten değiştirecek yeni yaklaşımların yaratılması. Elbette bu yaratıcı sürecin de etkili ve doğru yönetilmesi gerekiyor.

İnovasyon yönetimi veya yenilik yönetimi, kurumlarda yeniliklerin sistematik olarak desteklenmesidir. Planlama, organizasyon, yönetim ve kontrol görevlerini içerir. Bir kurumda sürdürülebilir inovasyon sürecini veya kültürünü yerleştirmeyi amaçlar, yaratıcılığa teşvik eder.

Sürecin aşamalarını şöyle sıralayabiliriz: Fikir oluşturma, faydalı ve uygulanabilir fikirleri tespit etme, tasarlama/projelendirme, prototip yaratma ve onu test etme, en nihayetinde de tam uygulama. Bu aşamaların tümünde fikir kadar teknoloji de önem kazanır. Dahası inovasyon ‘sürekli öğrenme’ sürecidir. Tüm bileşenlerin ortak amaç etrafında toplanması, pazar ve piyasa koşullarının iyi incelenmesi gerekir.

Başarılı inovasyon yönetimi nasıl olur?

İnovasyon yönetimi çok yönlüdür ve kurumsal kültürle, stratejiyle, vizyonla bütünleştiği oranda başarılıdır. Bu süreci başarılı kılan faktörlerse şöyle özetlenebilir:

Trendleri, gelecekteki fırsatları ve riskleri belirlemek. Üstlenilecek rollerin dağılımını yapmak, organizasyon şemasını oluşturmak. Cevap verilecek ihtiyaçları doğru saptamak, hedef kitleyi ve rakipleri iyi analiz etmek. Kullanılacak teknolojiye hâkim olmak, yeni teknolojilere hızla ayak uydurmak. Deneyimleri paylaşmak, başarısızlık halinde denetim mekanizmaları oluşturmak. Kaynakları, insan gücünü, zamanı ve network’ü doğru kullanmak. Tüm süreci raporlamak…

Ne gibi avantajlar sağlar?

  • Bir organizasyonun gelişen bir fırsatı yakalamasına, yeni süreçler veya ürünler yaratmak için bu fikri kullanmasına yardımcı olur.

  • Yeni iş modelleri oluşturmayı kolaylaştırır, değişen pazarlara adaptasyonu sağlar.

  • Rekabet gücünü yükseltir.

  • Verim ve kârlılık artarken maliyetler düşer.

  • Doğru inovasyon yönetimi, müşteri memnuniyetini ve çalışan bağlılığını artırır.

  • Yarattığı sosyal ve ekonomik faydayla sürdürülebilir kalkınmayı destekler.

  • Kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar.

  • Bilimsel gelişmeleri, girişimciliği tetikler.

İnovasyon ve sosyal sorumluluğu birleştiren projelerimizden biri olan akıllı beyaz baston WeWALK’un ilham veren hikâyesini okumak için tıklayın!