imece Dialogues: Covid-19 Sonrasında Bizi Neler Bekliyor?

Farklı alanlardan uzmanların salgın sonrası toplumun, iş dünyasının ve öğrenmenin geleceğine dair içgörülerini merak ediyorsanız tıklayın!

imece Dialogues: Covid-19 Sonrasında Bizi Neler Bekliyor?

Zorlu Holding olarak sosyal meselelere girişimcilik yaklaşımıyla yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler yaratılmasını destekliyoruz. ATÖLYE ve S360 ile birlikte kurucu ortakları arasında yer aldığımız sosyal inovasyon platformu imece ile ortak değer yaratan, sürdürülebilir sistemler kurmayı hedefliyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren imece, son olarak, koronavirüs krizinin yol açtığı değişim ortamını kapsamlı bir şekilde ele almak ve içinde taşıdığı potansiyel başlangıçları keşfetmeyi sağlamak amacıyla imece dialogues adlı bir webinar serisini hayata geçirdi. Webinarlarda, küresel salgının beraberinde getirdiği; ekonomiyi, toplumu, finansı, ilişkileri, fiziksel ve zihinsel sağlığı derinden etkileyen belirsizlikler ele alındı. Farklı alanlardan uzman isimler toplumun, iş dünyasının ve öğrenmenin geleceğine dair içgörülerini paylaştılar.

“İçinde bulunduğumuz durum uzun zamandır beklenen değişim için yeni fırsat pencereleri açabilir mi?”, “Yaşam tarzımızdaki bu değişimler daha insancıl sistemlerin kurulmasını sağlar mı?”, “Mevcut durum toplumun, işin ve öğrenmenin geleceğine dair nasıl göstergeler sunuyor?” gibi sorulara kolektif bir şekilde cevap arandı.  

‘Değişimde Toplum’, ‘Değişimde İşin Geleceği’ ve ‘Değişimde Öğrenmenin Geleceği’ başlıklarıyla düzenlenen üç ayrı webinarda buluşan profesyoneller, bu başlıklara dair analiz, içgörü ve öngörülerini Zoom üzerinden ve eşzamanlı olarak YouTube’dan canlı yayınla paylaştılar.

Salgının yol açtığı hızlı değişim toplumu nasıl etkiledi?

imece dialogues’un ‘Değişimde Toplum’ başlıklı ilk webinarı 12 Mayıs 2020’de, FutureBright kurucusu Akan Abdula’nın moderatörlüğünde gerçekleşti. Salgının yol açtığı hızlı değişimin toplum üzerindeki etkilerinin ele alındığı webinara, Koronavirüs Online Destek Ruhsal Destek Programı’ndan Psk. Dr. Çiğdem Yumbul; UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Türkiye İklim Dayanıklılığı ve Afet Risk Yönetim Uzmanı Erdem Ergin; Boğaziçi Üniversitesi’nden akademisyen Prof. Dr. Fikret Adaman ve Moneye Kurucu Lideri Özlem Denizmen panelist olarak katıldı.

Panelin açılışını yapan Akan Abdula, koronavirüsün toplumda geleceğe ilişkin kaygıları ciddi şekilde körüklediğini ve bu sürecin düşük gelirli kitlenin eğitimden sağlığa, beslenmeden barınmaya dezavantajlılık durumunu daha da artırdığını söyledi. Abdula, yeni davranışlar geliştirmek için, öncelikle toplumdaki dezavantajlı kesimlerinin neler yaşadığını anlamak ve bu topluluklarının ihtiyaç ve problemlerine yönelik bireysel ve sistematik müdahaleler yapmak gerektiğini belirtti. 

Panelde Erdem Ergin afetlerle değişim arasındaki ilişkiyi irdelerken, Fikret Adaman salgını ekonomik sistem üzerinden değerlendirerek insanlığı bu krize iten koşulları sorguladı. En temel stres kaynağının para olduğuna ve yoksullaşmanın boyutuna dikkat çeken Özlem Denizmen ise, içinde bulunduğumuz dönemin en önemli üç becerisini, doğru soruyu sorabilmek, egolardan kurtulup evrilmek ve insan olmak şeklinde sıraladı.

Değişimde ekonomi, iklim, toplum psikolojisi üzerine içgörüleri okumak için tıklayın!

Değişimde İşin Geleceği: Kriz, fırsatı da yaratıyor

20 Mayıs tarihinde gerçekleşen webinarın konusu ise ‘Değişimde İşin Geleceği’ oldu. Moderatörlüğünü S360 Kurucusu ve Genel Müdürü Kerem Okumuş’un üstlendiği buluşmaya SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Garanti BBVA Kurumsal Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Sabancı Holding IK ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur; ATÖLYE Kurucu Ortağı Kerem Alper, Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Semih Boyacı ve Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül katıldı.

Koronavirüs krizini, içinde taşıdığı potansiyeller üzerinden ele alan bu bölümde Kerem Okumuş, küresel krizlerin yeni başlangıçları tetikleme potansiyeli, pandemi ve iklim krizi ilişkisi, Covid-19 sonrası beklenen temel değişiklikler ve eşitsizliklerin yeniden adres edilmesi gibi konuları ele aldı. Koronavirüs krizini sürdürülebilir kalkınma gündemi ve uluslararası örgütlerin politikaları üzerinden değerlendiren Ebru Dildar Edin ise, aynı zamanda bu krizin şirketler için çok öğretici olduğunu ve iyi bir lidere sahip olan şirketlerin bu dönemden güçlenerek çıkacağını belirtti. 

Anahtar girişimcilerde

Hakan Timur, Covid-19 salgınının dijitalleşme, yeni ofis düzenleri ve uzaktan çalışma gibi konuları belki 10 yıl geriye çektiğini, ancak bu dönemdeki keşfedişlerin kalıcı olup olmayacağını zamanın göstereceğini söyledi. Bu süreçte kurumların amaçlarını yeniden tanımlayabileceklerini ve çalışanlarla bu döngünün yeniden kurgulanabileceğini belirten Kerem Alper, bu dönemin girişimler için nasıl bir potansiyel sunduğuna dikkat çekti. Mehru Aygül ise, bu dönemden çıkacak olanın da insanlığı bu dönemden çıkartacak olanın da girişimciler olduğunu vurguladı. Semih Boyacı, yeni dönemin farklı bir liderlik ihtiyacı ortaya çıkardığını aktardı.

Değişimde şirketler ve sürdürülebilirlik üzerine içgörüler hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız tıklayın. Kurum kültürü ve girişimcilik üzerine hangi içgörülerin öne çıktığını merak ediyorsanız ayrıntıları okuyun!

Öğrenmenin geleceği nasıl olacak?

imece dialogues’un 27 Mayıs’ta gerçekleşen üçüncü etkinliğinde, eğitim öğretim pratiklerinin koronavirüs salgınının getirdiği değişimden nasıl etkilendiği sorgulandı. Gazeteci Emin Çapa’nın moderatörlüğünde gerçekleşen webinara İELEV Özel 125. Yıl İlkokul/Ortaokul Müdürü Burcu Aybat, Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul ve MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut katıldı.

Emin Çapa, konuşmasına okul, üniversite ve eğitim kavramlarının kendisi ve panelistler için ne ifade ettiği üzerine bir çerçeve çizerek başladı. Okulu, ‘bir şey öğrenilen yer’ olarak değil de ‘kim olduğunu bulduğun yer’ olarak tanımlayan Çapa, eğitimin ancak bu tanım sayesinde ezberciliğin ötesine taşınabileceğini söyledi. 

K12 eğitimine odaklanan Burcu Aybat ise okulu, bilgi ve beceri aktarımının yanı sıra insan yetiştirmenin mercekte olduğu ve değerler zihniyetinin aktarıldığı bir yer olarak tanımladı. Üniversite ve sonrası eğitimine odaklanan Erhan Erkut da eğitimin 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandıran, geliştiren bir yapı olması gerektiğini dile getirdi. Özel sektörün yaklaşımını değerlendiren Erdem Erkul ise okulun iyi insan olma ve kültür kazanma işlevlerini yerine getirmesi gereken bir yapı olması gerektiğini söyledi.

Değişimde eğitim ve öğrenme üzerine içgörüler hakkında daha fazlasını okumak için tıklayın!