Sosyal Girişimciliğin Geleneksel Girişimden Farkı Ne? Sosyal Girişimciliğin Ayırt Edici Özellikleri

Sosyal girişimciliğin diğer girişimlerden farkı ne?

Sosyal Girişimciliğin Geleneksel Girişimden Farkı Ne? Sosyal Girişimciliğin Ayırt Edici Özellikleri

Günümüzde girişimcilik kavramı çok geniş bir tanımı içerise de birbirinden ayrılan iki tanımın üzerinde durmamız gerekiyor: Geleneksel girişimcilik ve sosyal girişimcilik. Peki bu iki girişimcilik türünün birbirinden ayrıldığı noktalar neler?

Geleneksel girişimcilik nedir?

Aslında girişimcilik denildiğinde aklımıza ilk gelen tanım budur; ticarete odaklı, tamamen kâr sağladığı gibi ekonomiye da katkı sağlayan girişimcilik türüdür. Yeni girişim fırsatları, ham maddeler, ticari açıklardan faydalanarak büyür. Geleneksel girişimcilikte finansal kâr elde etmeye odaklanılır.

Sosyal girişimcilik

Geleneksel girişimcilikten farklı olarak, ağırlıklı amacı sosyal yarar yaratmak olan sosyal girişimcilik, elde ettiği kârı bu amaç için kullanır. Çevre, işsizlik, kadın hakları, eşitlik gibi yaygın sosyal sorunların çözümü için geliştirilen girişimler sosyal girişimlere örnek olarak gösterilir. Geleneksel girişimcilikte olduğu gibi sosyal girişimde de kâr elde etmek amaçlanır fakat sosyal girişimciliğin başarısı, toplumsal değer yaratması, bir toplumsal sorunu çözmesiyle ölçülür.

Sosyal girişimcilik ile geleneksel girişimciliğin ortak noktaları

  • Her iki girişimcilikte de ortak aranabilir, belirlenen hedefe ulaşmak için başka kurumları veya kişileri ikna etmek gerekebilir.
  • Her iki girişimcilik de risk almayı ve buna göre bir strateji yapmayı esas alır.
  • Her iki girişimcilik de ekonomiye büyük katkı sağlar, yalnızca sosyal girişimcilik elde ettiği kârı, ilgili sosyal sorunu çözmeye de harcar.

Sosyal girişimciliğin ayırt edici özellikleri

Sosyal girişimciliğin geleneksel girişimden ayrıştığı noktaları 3 başlık altında anlatmamız mümkün.

Piyasaya değil sosyal hedefe odaklanır: Geleneksel girişimler çoğu zaman piyasa dalgalanmalarına göre, pazardaki hareketlere göre hareket eder, stratejilerini buna göre belirlerler. Oysa sosyal girişimcilikte ilgili sosyal hedefe ve organizasyon yapısına odaklanılır. Elde edilen kâr, çoğunlukla bu organizasyonu güçlendirmek için harcanır.

Toplumsal yarara bakılır: Geleneksel girişimcilerin başarısı, yalnızca elde edilen mali sonuca göre ölçülür; girişimin piyasadaki payı, değeri, elde edilen net kâr, müşteri mutluluğu bu başarının elde edilmesinde belirleyicidir. Oysa sosyal girişimcilikte başarı, arzu edilen sosyal hedefin yaratılmasıyla ölçülür.

İnsan kaynaklarında gönüllülük esasına da bakılır: Geleneksel girişimler, daha çok mali rekabete göre hareket ettikleri için, bu firmaların insan kaynakları sürecinde de aynı rekabet işleyebilir. Yani hangi çalışan girişime daha çok yarar ve kazanç getiriyorsa, ona göre istihdam sağlanır. Oysa sosyal girişimcilikte toplumsal duyarlılık da devreye girer. İlgili sosyal girişime destek vermek, çalışmak isteyen bireyler, o firmada kişisel duyarlılıkları nedeniyle gönüllü ya da yarı zamanlı personel olabilirler.