İnovasyon Sürdürülebilirliği Nasıl Etkiler?

Daha sürdürülebilir bir dünyanın anahtarı inovatif çözümlerde!

İnovasyon Sürdürülebilirliği Nasıl Etkiler?

Yenilik, uzun vadeli iş başarısı için her zaman kritik faktör olmuştur. Geleneksel iş tanımının, devinim halindeki dünyanın sürdürülebilirlik açısından yaşadığı zorlukları karşılamaya yetmeyeceğini uzun bir süredir deneyimliyoruz. Sürdürülebilirlik arayışı; ürünler, teknolojiler ve iş modelleri hakkındaki düşüncelerini değiştirme konusunda şirket ve kurumları zorluyor, rekabet ortamını değiştiriyor. İlerlemenin anahtarı ise yine inovasyon oluyor. 

En doğa dostu ürün nasıl üretilebilir? Doğal kaynakları en efektif şekilde kullanmanın yolu nedir? Riskler ve etkiler nasıl ortadan kaldırılabilir? Yaşam standardını yükseltme konusunda neler yapılabilir? İşte bu gibi sorular, ürün ve hizmetleri yeniden tasarlayacak yöntemleri bulmak adına inovasyon enerjisini tetikliyor.

Atıkları üretime kazandırmak

İnovatif çözümler doğası gereği tasarruf, verim, kapsayıcılık ve sosyal etki gibi sürdürülebilirliğin en çok ihtiyaç duyduğu çözümlere odaklanır. Örneklerle bakalım…

  • Üretim aşamasında geliştirilen akıllı çözümler çevresel ayak izini azaltır, enerji israfını önler.  
  • Daha doğa dostu materyalleri seçmek, hatta doğaya zarar verecek atıkları geri dönüştürerek üretimde yeniden kullanmak büyük fark yaratır. Örneğin Korteks olarak doğada çözünmesi yıllar süren pet şişeleri geri kazanarak bunlarla perde üretimi gerçekleştiriyoruz.
  • Çevre dostu olmak maliyetleri de düşürür çünkü şirketler kullandıkları girdileri azaltır.
  • Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını iş süreçlerine dahil etmek çevreye verilecek zararı en aza indirger. Güneş, rüzgâr, su gibi temiz enerji kaynakları üretim ve hizmetlerin yanı sıra günlük hayatta binalarda, ulaşımda (elektrikli otobüsler, güneş enerjisiyle çalışan aydınlatmalar vb.) tercih edilebilir. Örneğin İTÜ öğrencileri tarafından tasarlanan ve Zorlu Enerji tarafından desteklenen elektrikli araba tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor. 
  • Günlük hayatta kullandığımız çok sayıda araç ya da hizmet, teknolojinin ve inovasyonun yardımıyla daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir hayat yaratır. Örneğin Zorlu Holding ve Vestel iş birliğiyle geliştirilen ve navigasyon teknolojisinden yararlanan akıllı baston WeWALK, görme engellilerin bağımsız hareketlerini iyileştiriyor.

Sürdürülebilirlik, yenilik yapmak için sayısız fırsat sunar. Ar-Ge ve girişimcilik, bu fırsatları çevre ve toplum için kullanarak, ürün ve hizmetleri dönüştürür. Daha sürdürülebilir bir gelecek ve daha yaşanabilir bir dünya için inovatif çözümlere, teknolojiye kulak vermeliyiz.