Madencilikte Çevre Dostu Atık Yönetimi

Çevre dostu madencilik için etkin atık yönetimi uygulamaları neler?

Madencilikte Çevre Dostu Atık Yönetimi

İklim değişikliğinin etkileri günden güne daha çok hissedilirken iklim kriziyle mücadele çalışmaları da giderek artıyor. Sektörler özelinde hazırlanan eylem planlarıyla doğal kaynakların sürdürülebilirliği, enerji verimliliği ve sıfır atık gibi konular üretim süreçlerinde daha da fazla yer almaya başladı. Madencilik sektörü de doğal kaynak tüketiminin ve çevresel etkilerin yoğun olduğu süreçlere sahip. Ancak etkin atık yönetimi ile madencilik sektöründe çevresel etkileri en aza indirmek mümkün. Gelin, bu yöntemleri birlikte inceleyelim.

Madencilikte etkin atık yönetimi

Madencilik sektöründe çevresel etkileri azaltacak etkin atık yönetimi uygulamalarından bazıları şu şekilde:

Atık yönetimi planları

Madencilik şirketleri, atık yönetimi planlarını etkin bir şekilde uygulayarak atık miktarını azaltabilirler. Bu planlar atıkların kaynağında azaltılmasını, ayrı toplanmasını ve uygun şekilde bertaraf edilmesini içeriyor. Atık miktarının azaltılması için atık su ve hava emisyonlarının kontrol altında tutulması gibi zorunlu önlemlerin yanında daha verimli ve çevre dostu teknoloji ve süreçlerin benimsenmesi de önem taşıyor.

Teknolojik ilerlemeler

Teknolojik gelişmeler, etkin atık yönetimi süreçlerinin madencilik sektörüne entegrasyonunu kolaylaştırıyor. İleri işleme teknikleri, atıkların daha etkili bir şekilde ayrıştırılmasını ve geri kazanılmasını sağlayabiliyor. Ayrıca ileri filtreleme sistemleri, atık suyun arıtılmasını ve geri dönüşümünü kolaylaştırabiliyor. İnovasyon ve Ar-Ge çalışmaları, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik yenilikçi çözümler sunabiliyor.

Geri dönüşüm ve geri kazanım

Madencilik faaliyetlerinde oluşan atıkların geri dönüşüm ve geri kazanımı, döngüselliğe dayalı bir kaynak ve atık yönetimi yaklaşımı olan sıfır atık hedefine ulaşmada önemli adımlardan biri. Üretim proseslerinde çevreci teknolojiler kullanılarak atıkların proses içerisinde geri kazanımın sağlanmasıyla verimliliğin arttırılması ve atık oluşumunun azaltılması mümkün. Ayrıca, madencilik işlemleri sırasında oluşan metal, plastik, cam, kağıt gibi atıklar uygun alanlarda ayrı şekilde toplanarak, döngüsel ekonomi modeline uygun olarak değerlendirilmesi için lisanslı atık yönetimi tesislerine gönderilebilir. . Bu sayede, Geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleriyle atık malzemelerin yeniden kullanılması sağlanarak doğal kaynakların tükenmesi önlenebilir.

Geri dönüşüm suyu kullanımı

Madencilik faaliyetlerinde yaygın olan su kullanımı, atık su oluşumuyla sonuçlanabiliyor. Etkin atık yönetimi hedefine ulaşmak için madencilik şirketleri, işlemler sonucunda ortaya çıkan atık suyu geri dönüştürerek tekrar kullanabilir. Bu sayede kullanılan doğal su kaynağının azaltılması ve oluşacak atık suyun azaltılması sağlanabilir. Atık suların Arıtma sistemleri ile zararlı maddeler uzaklaştırılması sağlanarak su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunulabilir.

Eğitim ve farkındalık

Madencilik sektöründe etkin atık yönetimi ve sıfır atık prensiplerinin benimsenmesi ve uygulanması için çalışanların eğitimi ve farkındalığı da büyük önem taşıyor. Şirketler, çalışanlarına çevresel sorumlulukları anlatan eğitim programları düzenleyebilir ve atık yönetimi kültürünü teşvik edebilir. Çalışanların, atık azaltma ve geri dönüşüm konularında bilinçlenmesi, sektörde sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada büyük bir etkiye sahip olabilir.

Daha iyi bir dünya için çalışıyoruz

Zorlu Holding olarak Akıllı Hayat 2030 stratejimiz kapsamında daha iyi bir dünya için çalışıyoruz. Bu doğrultuda çevresel etkilerimizin en aza indirgenmesi gerektiğinin bilinciyle projeler geliştiriyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için tüm süreçlerimize etkili atık yönetimi uygulamalarını entegre ediyoruz. Çalışmalarımıza dair detayları ve edindiğimiz verileri paylaşmak için projelerimizi anlattığımız videolar hazırladık. Projelerimizde emeği geçen ve süreçlerde öncü roller alan çalışma arkadaşlarımızın anlatımıyla sunduğumuz videolarımıza Youtube kanalımızdaki “Bizden Hikayeler” video serimizden ulaşabilirsiniz.

Bizden Hikayeler video serimizin altıncısı olan Cevher Atıklarının Öğütülerek Geri Kazanımı & Proses Atık Suyunun Geri Kazanımı projeleri videomuzda, madencilikte etkin atık yönetimi hedefimiz doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarımızı, Meta Nikel Kobalt Proses Yöneticisi Semih Erzenoğlu anlatıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı raporuna göre dünyadaki kaynaklar, ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmiyor. Kaynakların verimli kullanımı ve etkili atık yönetimi uygulamalarıyla bu gidişatı tersine çevirmek mümkün. Meta Nikel Kobalt Madencilik olarak Akıllı Hayat 2030 stratejimiz kapsamında atıkların geri kazanımı için sürdürülebilirlik projeleri geliştirerek süreçlerimize entegre ediyoruz.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik olarak hazırladığımız iki farklı projemiz bulunuyor. Bunlardan biri cevher atıklarının öğütülerek geri kazanımını diğeri ise proses atık suyunun geri kazanımını hedefliyor.

Cevher atıklarının öğütülerek geri kazanımı projesinde eleme sonucunda oluşan Nikel içerikli atıl durumdaki atıklar, bilyalı değirmende öğütülerek prosese geri kazandırıldı. Proje sonucunda çözündürme kademesine beslenen katı miktarı %3 oranında arttırılırken çözündürmede kullanılan sülfürik asit kimyasalının tüketiminde ise %20’lik düşüş elde edildi. Ürün açısından bakıldığında ise 120.000 ton atığın öğütülmesi ile 1100 ton Nikel 60 ton Kobalt üretimi yapıldı. Bunun yanında sülfürik asit tüketiminin düşmesi ile karbon ayak izi de azaltılmış oldu. Proje ile atıklar hammadde niteliğine çevrilerek döngüsel ekonomi sağlandı, sıfır cevher atığı hedeflendi ve atık depolama maliyeti düşürüldü.

Proses atık suyunun geri kazanımı projesinde ise proses atıklarının depolandığı ADT barajının yüzeyinde toplanan su, arıtılarak proses içinde yeniden kullanıldı. 2018’den bu yana yürüttüğümüz proje kapsamında tesisimizin toplam yıllık su tüketiminin ortalama %44’lük kısmı ADT barajının yüzey suyundan karşılanmış oldu.

Öte yandan, ADT barajından kullanılan su miktarı, işletmemizin bulunduğu Gördes ilçesindeki hanelerin yıllık su tüketimlerinin ortalama % 55’ine karşılık geliyor. İlerleyen süreçte hedefimiz ise ADT barajından kullanılan su oranını %100 seviyesine çıkartarak “sıfır temiz su” mantığıyla çalışabilmek. Böylelikle ekosistemle barışık madencilik faaliyetleri sürdürülebilmeyi amaçlıyoruz.

Projelerimizde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın referans alıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon ve Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim başlıklarına katkı sağlamış olduk.

Akıllı Hayat 2030 Strateji Çerçevesi ve Uzun Vadeli Stratejik Hedefler açısından bakıldığında, Cevher atıklarının öğütülerek geri kazanımı projesi ile döngüsel ekonomi sağlanmış, “Sıfır Cevher Atığı” düşüncesi ön plana çıkarılmış, kıt kaynaklar geri dönüşüm odağında değerlendirilmiş ve sülfürik asit tüketimi düşürülerek karbon ayak izi azaltılmış oldu.

Proses suyunun geri kazanımı projesi ile de ekolojik ayak izi azaltılmış, “Sıfır Temiz Su” düşüncesi ön plana çıkarılmış ve temiz su kaynaklarının azalması ile su kullanımı geri dönüşüm odağında değerlendirilmiş oldu.

Çevre dostu yeni nesil madencilik ilkesini benimseyerek sektöründe öncü olma misyonumuzla atıklarımızı geri kazanarak çevresel etkilerimizi en aza indirgeme hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.