Zorlu Tekstil Sürdürülebilir Su Yönetiminde Sektöre İlham Veriyor

Zorlu Tekstil'in Perde Arıtma Tesisi Atık Suyun Geri Kazanımı Projesi, suyu yeniden kullanılabilir hale getirerek nasıl su tasarrufu sağlıyor? Öğrenmek için tıklayın.

Zorlu Tekstil Sürdürülebilir Su Yönetiminde Sektöre İlham Veriyor
Suyun ekosistemler, ekonomiler ve toplum insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dünyamızın üçte ikisi su ile kaplı, ancak içilebilir ve ulaşılabilir su kaynaklarımız ne yazık ki düşündüğümüz kadar çok değil.
Yerkürede bulunan suyun %97,5’i okyanuslarda bulunan tuzlu sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5 oranındaki tatlı suyun büyük kısmı kutuplarda buzul ve çok derin jeolojik tabakalarda yeraltı suyu olarak bulunuyor. Ulaşabildiğimiz temiz su miktarı ise dünyanın toplam su varlığının yüzde 1’inden bile az. Üstelik iklim değişikliği nedeniyle bu oran daha da düşme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bu nedenle çağımızda su tasarrufu sağlayan çalışmalar günden güne önemini daha da artırıyor. Suyu korumak, kullanımını iyileştirmek ve kaynakları yönetmek için dünya, Sürdürülebilir Su Ağı Planı çerçevesinde yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Su kıtlığı, kirlilik, iklim değişikliği ve artan nüfustan kaynaklanan zorluklar ele alınıyor, suyun korunmasına ve adil bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olan en son teknolojiler ve etkili stratejiler hakkında çalışmalar yapılıyor.

Net Sıfır hedefinin önemli bir parçası da “Su Pozitif”

Sürdürülebilirlik gündeminden aşina olduğumuz Net Sıfır hedefi “su pozitif” kavramını da Su pozitif terimi, su kaynağının restorasyonuna katkıda bulunulması adına çekilenden daha fazla suyun tatlı su kaynaklarına geri verilmesi anlamına geliyor.  Aynı zamanda su yönetimi için bir çerçeve oluşturarak sürdürülebilir su yönetimini sağlamaya odaklanan bir yaklaşım.
Su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından bireysel olarak alınan tasarruf önlemlerinin etkisi göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Bununla birlikte özellikle su tüketimi yüksek sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin de su kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve gelecek nesiller için su güvenliğini sağlamayı önceliklendirmesi gerekiyor.

Zorlu Tekstil’den öncü proje: Perde Arıtma Tesisi Atık Suyun Geri Kazanımı

Üretim sırasında harcanan suyun miktarı bakımından sektörler arasında bazı farklar bulunuyor. Tekstil sektörü %20 su kullanım oranı ile en çok su kullanan sektörlerin başında geliyor. Peki bu tablo karşısında nasıl bir önlem almak gerekli? İşte atık suların yeniden değerlendirilmesi bu noktada karşımıza çıkan çözümlerden biri. Çünkü atık sular, tekrar değerlendirilebilir en büyük su potansiyelini oluşturan kaynaklardan biri. Atık suları farklı arıtma teknikleri kullanarak tekrar kullanılabilir nitelikli bir su kaynağı haline getirmek mümkün. Zorlu Holding olarak, Grup şirketlerimizden Zorlu Tekstil’de geçmişten bugüne birçok süreç iyileştirmesi ve su tasarruf çalışması gerçekleştirdik. Bunlardan en güncel olanı ise Perde Arıtma Tesisi; Atık Suyun Geri Kazanımı Projesi. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile sektörümüzde ve etkili olduğumuz ekosistemde öncü rol üstlendik. Perde Arıtma Tesisi; Atık Suyunun Geri Kazanımı Projesi’nde atık su olarak deşarj edilen 600 m3’lük suyun önce atık karakterizasyonu üzerinde çalışarak ihtiyaç duyulan kaliteye getirecek prosese karar verdik. İlave ekipman ve elde bulunan tanklar kullanılarak; dezenfeksiyon, kum filtre ve aktif karbon uygulamalarıyla deşarj suyunun ilave bir arıtım prosesinden daha geçirilmesi sonucu tekrar değerlendirilebilir su elde ettik. Teknolojik altyapımız ile bu suyu, boyalı baskı şablonlarının yıkamasında kullanıyoruz. Böylece daha az doğal kaynak tüketip atık suyu tesisimiz içerisinde simbiyoz ederek farklı bir prosesin ihtiyacını gideriyoruz. Tamamen kendi ekibimizle gerçekleştirdiğimiz bu proje ile kaynak verimliliğini ön planda tutarak, yüksek yatırım maliyeti yaratmadan geri dönüşüme katkı sağlıyoruz.

Gelecek İçin Bugün projesi ile sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyoruz

Gelecek İçin Bugün projesi, daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için var gücüyle çalışan Zorlu Tekstil'in sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk odaklı yaklaşımını yansıtan bir vizyonu temsil ediyor. Bugün alınan kararların yarının dünyasını nasıl şekillendireceğinin farkındalığıyla, sosyal ihtiyaçlar ile çevresel sorumlulukları bir arada ele alma hedefi taşıyan Zorlu Tekstil’in amacı, Gelecek İçin Bugün projesiyle sürdürülebilir bir geleceğe daha yüksek bir katkı sağlamak.
Zorlu Tekstil, ev tekstili sektöründe öncü olma hedefi doğrultusunda sürekli olarak inovasyona odaklanıyor. Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda kapsam 1-2’de net sıfır emisyona ulaşmayı ve atıklarını yüzde 50 azaltmayı hedefliyor.
Her alanda daha yaşanabilir bir geleceğe sahip olma yolunda; cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliğini misyon edinen Zorlu Tekstil, geleceği daha güçlü kılmak için kadınların, farklı nesillerden bireylerin ve engellilerin iş hayatındaki temsilini artırmaya devam ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini içtenlikle benimseyerek herkes için adil ve eşit fırsatlar sağlanmasını önemsiyor.
Sektöre sunduğu yenilikçi yaklaşımla, ev tekstili alanında öncü olma hedefini koruyan ve dünyanın en inovatif ev tekstili üreticisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Zorlu Tekstil, müşterilerinin beklentilerini karşılamak ve geleceğe yönelik sürdürülebilir çözümler sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Doğa dostu bir yaklaşımla çalışmalarımıza hız veriyoruz

Zorlu Holding olarak, kurulduğumuz günden bu yana çevre bilinciyle hareket ediyoruz. Bu projemiz ile, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda kullanılan suyun geri kazanımı hedefimize doğrudan katkı sağlayarak, BM Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları’ndan “Sorumlu Üretim ve Tüketim” ve “Sudaki Yaşam” hedeflerine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Su kaynaklarımızın korunmasına yönelik sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Suyun tasarruflu kullanımı ve gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak için süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Biliyoruz ki bugün attığımız her adım, daha iyi bir dünya için.