IEA’dan İçgörüler: Yenilenebilir Enerji Yatırımları Nasıl Dağılıyor?

Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi büyük. Peki yenilenebilir enerji yatırımları nasıl dağılıyor? Akıllı Hayat Blog’da sizin için yazdık. Okumak için tıklayın.

IEA’dan İçgörüler: Yenilenebilir Enerji Yatırımları Nasıl Dağılıyor?

Son yıllarda yaşadığımız pandemi ve iklim krizinin artan etkileri, tüm dünyada acil eylem planları oluşturulması ihtiyacını ortaya koydu. Tüm yaşantımızı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bu olaylar, enerji üretimi ve tüketiminde de yenilikçi çözümler üretmemiz gerektiğini gösterdi. Giderek artan insan nüfusu ve tüketim alışkanlıklarımızın dünyadaki doğal kaynakların karşılama kapasitesinin üzerine çıkması, yenilenebilir enerjinin öneminin hatırlanmasını sağladı. 

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 7. maddesi olan Erişilebilir ve Temiz Enerji , herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamayı hedefliyor. Peki yenilenebilir enerji yatırımları bu amaçlarla uygunluk gösteriyor mu? Yatırımların dağılımı nasıl? Gelin birlikte inceleyelim.

Yenilenebilir enerji yatırımları artıyor

Enerjide uzun yıllardır fosil yakıtlara bağlı olan sektörler, yaşanan iklim ve enerji krizi nedeniyle yenilenebilir enerjiye geçiş için çalışmalara başladığını duyuruyor. Devletlerin ve büyük organizasyonların da teşvikleriyle giderek popülerleşen bu dönüşüm, karbon emisyonunun sıfırlanması gibi amaçlar taşıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın Dünya Enerji Yatırımı 2023 Raporu’na göre, küresel Covid-19 pandemisinin ardından enerji yatırımları, fosil kaynaklardan yenilenebilir kaynaklara doğru ivmelendi. Tahminlere göre 2023 yılında 2,8 trilyon dolarlık enerji yatırımı yapılması beklenirken, bunun 1,7 trilyon dolardan fazlası başta yenilenebilir enerji olmak üzere temiz enerjiye ayrılacak.

Bu artış her ne kadar etkileyici olsa da yatırımlar çoğunlukla gelişmiş birkaç ülkede yoğunlaşmış durumda. Çin, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri temiz enerji yatırımlarında başı çeken ülkeler konumunda yer alıyor. Diğer yandan Türkiye’de de yenilenebilir enerji alanında ilerlemeler yaşanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yayımlanan verilere göre toplam 104.599 MW elektrik kurulu gücüne sahip olan ülkemizde bu gücün yaklaşık 32 bin MW’lik kısmını hidroelektrik santralleri oluşturuyor. Kurulu gücün %30’una denk gelen bu oran, geçtiğimiz yıl %20 seviyelerindeydi. Bir diğer yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşin de kurulu güçteki payı, geçen yıla göre neredeyse iki kat artarak %10’a yaklaştı. 

Elektrikli araçlar yenilenebilir enerjiye teşvik ediyor

Teknolojide yaşanan gelişmeler, enerji yatırımlarının artması yönünde etkileyici bir role sahip. Elektrikli araç teknolojisinin geldiği nokta, elektrik ihtiyacının daha sürdürülebilir yollarla sağlanabilmesini teşvik ediyor. Bir yandan yenilenebilir enerji yatırımları artarken bir yandan da elektrik şebekeleri ve pil depolama teknolojilerine yapılan yatırımlar da artıştan payını alıyor. Bunlarla paralel olarak fosil yakıtlara yapılan enerji yatırımı ise düşme eğilimini sürdürüyor.

2022 yılında 600 milyar dolar seviyesinde olan güneş ve rüzgâr odaklı yenilenebilir enerji yatırımlarının bu yıl 650 milyar doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Karbon emisyonunu azaltmak için önemli bir hamle olan elektrikli araçlar için altyapının geliştirilmesi ve pil teknolojisinde adımların atılması da yakın vadeli planlar arasında.

Yeni nesil teknolojileri hayata geçiriyoruz

Zorlu Holding olarak yenilenebilir enerjinin kullanımının ve yaygınlaşmasının önemini biliyoruz. Bu doğrultuda Zorlu Enerji bünyesinde, Türkiye’deki üretimimizin tamamında yenilenebilir enerjiden faydalanıyoruz. Yurt içindeki 7 hidroelektrik, 4 jeotermal, 3 doğal gaz ve 3 rüzgâr santraliyle 739MW, yurt dışı yatırımlarıyla birlikte toplam 1086 MW’lık kurulu güce sahip Zorlu Enerji’nin yurt içindeki elektrik üretiminin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor.

Zorlu Enerji Grubu bünyesinde yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek amacıyla 2018 yılında ZES markasını hayata geçirdik. Karbon emisyonunu azaltma hedefleri içinde elektrikli araçların pazardaki payının artırılması çok önemli. ZES’te bu geçişin kolaylaştırıcısı olarak doğa dostu teknolojilerin kullanımını artırmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde, 1.800‘den fazla noktada yaklaşık 4.000’e yakın elektrikli araç şarj istasyonuyla hizmet veriyoruz. Ayrıca istasyonlarda sunulan enerjiyi I-REC sertifikası ile belgelendirerek kullanıcılara araçlarını temiz enerjiyle şarj etme imkânı sunuyoruz. Ayrıca yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması ve enerji verimliliği kapsamında kendi elektrik ihtiyacını karşılamak isteyen bireysel ve kurumsal tüketicilere, güneş enerjisi alanında projelendirmeden kuruluma kadar geniş bir yelpazede hizmet sağlıyoruz. 

Zorlu Enerji olarak Avrupa genelinde elektrikli otomobillere geçişi hızlandırmayı ve kullanıcılara gelişmiş bir elektrikli otomobil şarj deneyimi sunmayı amaçlayan eCharge4Drivers projesinin de ortakları arasında yer alıyoruz.

Temiz enerjinin kullanımını artıracak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, kaynakları verimli kullanan ve tasarruf sağlayan beyaz eşyaları tüketicilerle buluşturan Vestel bünyesinde 2022 yılında Türkiye’nin ilk yerli elektrikli bisiklet bataryasını ürettik. Ayrıca yeni nesil madencilik faaliyetleri yürüten Meta Nikel şirketimizle, elektrikli otomobillerin bataryalarında kullanılan nikel ve kobaltın verimini artırarak karbonsuzlaşmaya destek sağlıyoruz.

Zorlu Grubu olarak “sorumlu yatırım holdingi” anlayışımız ve Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz kapsamında sürdürülebilir bir gelecek için kaynaklarımızı koruyor, yenilenebilir enerjileri kullanıyoruz. Çünkü bugün attığımız her adım, daha iyi bir dünya için!