11 AB Ülkesinden Çağrı: Fosile Hayır

AB ülkeleri, enerji altyapısına yönelik fosil yakıt yatırımlarını durdurma çağrısı yaptı.

11 AB Ülkesinden Çağrı: Fosile Hayır

Avusturya, Belçika, Almanya, Danimarka, Estonya, İrlanda, Lüksemburg, Letonya, Hollanda, İspanya ve İsveç gayri resmi bir belgeyle Avrupa’nın enerji altyapısına yönelik fosil yakıt yatırımlarını durdurma çağrısı yaptı.

Enerji sisteminin karbondan arındırılmasının Avrupa’nın 2030 ve 2050 iklim hedeflerine ulaşmada önemli bir rolü olduğunu savunan bildiride, AB’de görüşülmekte olan Trans-Avrupa enerji altyapı (TEN-E) yönetmeliğinin revizyonunun tekrar düşünülmesi gerektiği açıklandı. 2020 Aralık ayında Avrupa Komisyonu’nun yönetmelikte yaptığı revizyonda, petrol ve doğalgaz altyapı yatırımlarının, sınır ötesi enerji projelerinde hızlı izin alabilmesini sağlıyor ve projelere yatırım fırsatı yaratıyor.

Ülkeler, bildiride TEN-E’nin fosil yakıtlara yatırımı hızlandırmaması gerektiğinin altı çizilirken, önümüzdeki birkaç yıl içinde yapılacak fosil yatırımlarının etkisinin on yıllarca süreceğini vurguluyorlar. Uzmanlar da bu yatırımların AB’nin 2050 net sıfır hedefini tehlikeye sokacağı görüşünde birleşiyor.