Dünya İklim İçin Grevde: Talepler Neler?

Küresel İklim Grevi ne anlama geliyor? Önemi nedir? Eylemciler ne talep ediyor?

Dünya İklim İçin Grevde: Talepler Neler?

Tüm dünya bir kez daha hep bir ağızdan “Yaşayacak başka bir gezegen daha yok!” diyor. İklim kriziyle mücadele konusunda daha kararlı ve somut adımlar atılmasını talep eden yüz binlerce insan, dünyanın dört bir köşesinde 22 Ekim 2021’de yeniden Küresel İklim Grevi’ne çıkıyor. Fridays For Future (Gelecek İçin Cumalar) çatısı altında düzenlenen eylemler ‘#SistemiKöktenDeğiştir’ (#UprootTheSystem) sloganıyla, iklim hedeflerini yeniden hatırlatıyor ve iklim krizine öncelik verme konusunda çekimser kalan politika yapıcılar üzerinde ahlaki baskı oluşturmayı amaçlıyor.

Bilime kulak verilmesini ve gelecek için bir an önce harekete geçilmesini isteyen eylemcilerin talepleri neler peki? 

  • Küresel sıcaklık artışını 1,5°C'nin altında tutmak. Bunun için özellikle ekolojik ayak izi yüksek olan kuzey ülkelerinin fosil yakıtlardan vazgeçerek emisyonları büyük ölçüde kesmesi gerekiyor. 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için somut planlara ve ayrıntılı yıllık karbon bütçelerine ihtiyaç duyuluyor.
  • Sıcaklıkların ve emisyonların azaltılması hedeflerini daha ulaşılabilir kılmak için iklim krizi konusundaki en geniş konsensüs sayılan Paris İklim Anlaşması’nı bir an önce uygulamaya koymak.  
  • İklim adaletini ve eşitliğini sağlamak. Ada devletleri, az gelişmiş ülkeler ve yerli halklar gibi iklim krizinin etkilerinden çok daha fazla etkilenen kesimleri geride bırakmamak. 
  • Özellikle aşırı hava olaylarının neden olduğu zararlar için borçları iptal etmek ve bu olaylardan etkilenen topluluklara hizmet eden iklim uyum fonları hayat geçirmek. İklim finansmanını adil olarak uygulamak.
  • Biyoçeşitliliğin özellikle yerli toplulukların yaşamları ve kültürleri üzerindeki etkisini kabul etmek; bunu yok etmeyi uluslararası ceza gerektiren bir suç olarak yasalaştırmak.
  • İklim krizinin, insan güvenliğine yönelik bir risk olduğunu kabul etmek. İklim mültecilerinin haklarının uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmasını sağlamak.
  • Küresel, yeşil ve adil bir toparlanma için dünya çapında adil aşı dağıtımını sağlamak ve COVID-19 teknolojilerindeki fikri mülkiyet kısıtlamalarını askıya alarak küresel bir iyileşme için çalışmak.

Nasıl başladı? Nasıl gelişti?

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’ün Ağustos 2018’de İsveç Parlamentosu önünde başlattığı okul grevi kısa sürede binlerce gencin dikkatini çekti ve tek kişilik bu protesto küresel bir gençlik isyanına dönüştü. Dünyanın dört bir yanındaki gençler, dünyayı bu hale getiren nesillere ve politika yapıcılara “Geleceğimizi daha fazla elimizden almayın” çağrısı yaptı. Fridays For Future çağrısıyla 24 Eylül 2021’de gerçekleştirilen bir önceki Küresel İklim Grevi’nde dünya çapında 800 binden fazla insan sokaklara çıktı. 

Yapılan tüm araştırmalar da bu küresel kaygıyı doğruluyor. Son olarak Birleşmiş Milletler’e bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC), iklim kriziyle ilgili en kapsamlı raporunda da ortaya konulduğu üzere, insan etkisi doğanın düzenini kökten değiştirdi. İnsan kaynaklı faaliyetler sonucu iklim krizinin etkileri yoğunlaştı, yaygınlaştı ve hızlandı. Kaçınılmaz olan bazı sonuçları yavaşlatmanın tek yolu ise küresel sera gazı emisyonlarını azaltmaktan geçiyor. 

Daha adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dünya için biz de Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz doğrultusunda toplum ve gelecek için yatırım yaparken çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarında en yüksek değeri yaratmaya odaklanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yaşanan küresel zorluklara, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı rehber alarak yanıt veriyoruz. Çünkü biliyoruz: Bugün attığımız her adım, daha iyi bir dünya için!