Sürdürülebilir Olmak İsteyen Kurumlar Neler Yapabilir?

Kurumlar sürdürülebilir olmak için neler yapabilir? Bir kurumun sürdürülebilir olması dünya için ne anlam ifade eder? Zorlu Holding olarak sürdürülebilirlik adına neler yapıyoruz?

Sürdürülebilir Olmak İsteyen Kurumlar Neler Yapabilir?

Dünya neredeyse her alanda hızlı bir değişime tanık oluyor. Bu değişimlere neden olan en büyük etken de şüphesiz ki iklim krizi. İklim krizi, cinsiyet, yaş ve sınıf fark etmeksizin tüm toplumun ve daha da önemlisi devletlerin ve kuruluşların da hem doğayı hem de canlı yaşamını gözeten yöntemlere geçmesi gerektiğini gösterdi. Çünkü iklim krizi sadece hava durumuna değil doğal kaynaklara, ekonomilere, sosyal duruşlara, teknolojiye, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve çok daha fazlasına etki ediyor. Bu noktada da tüm devlet ve kuruluşlar, sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklanıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) da bu doğrultuda aksiyon almayı kolaylaştıran hedefler sunuyor. SKA bu bağlamda 17 farklı amaçla 2030 yılına kadar sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı planlıyor.

Dünyanın içerisinde bulunduğu bu çok yapılı dönüşüm iş hayatına da hem dolaylı hem doğrudan yollarla temas ediyor. İklim kriziyle mücadelede iş dünyasına sürdürülebilir çözümler ve uygulamalar üretmek düşüyor. Öncelikler doğal kaynakların verimli kullanışı, ekolojik olarak yeniden kullanım, sürdürülebilir ekonomi ve doğal sermayelere yatırım yapmak oluyor.

Peki sürdürülebilir bir kurum olmak, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için Zorlu Holding olarak biz neler yapıyoruz?

Akıllı Hayat 2030

Zorlu Holding olarak, dünyamızın içinde bulunduğu durumu özümsüyoruz. Üzerimize düşenleri yerine getirmek için de Akıllı Hayat 2030 vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz. Hem dünyaya hem de çalışanlarımıza daha iyi bir gelecek sunmak için SKA kapsamında projeler hayata geçiriyoruz. İş amaçlarımızı SKA’lar ve uluslararası anlaşmalarla hizalıyor, yeni evrensel hedefleri hedeflerimiz olarak benimsiyoruz. Daha iyi bir gelecek için belirlediğimiz bazı çevresel önümüzdeki hedeflerimizi ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • 2030 yılına kadar atıkları %50 oranında azaltmak.
  • 2050 yılına kadar sıfır atık noktasına ulaşmak.
  • Kullanılan suyun %50’sini 2030 yılına kadar geri dönüştürmek.
  • 2050 yılına kadar kullanılan suyun tamamını geri kazanmak.
  • %100 sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturmak.
  • Her yıl Zorlu Holding’in FAVÖK’ünün %1’ini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ayırmak.

Hedeflerimize ulaşmak için her gün itinayla çalışıyor ve yeni stratejileri destekliyoruz. Çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarında en yüksek değeri yaratmaya odaklanıyoruz. İnsan odaklı ekosistemlere ve yenileyici iş modellerine yatırım yapıyoruz. Her zamanki gibi bugün attığımız her adım daha iyi bir dünya için!