Akıllı Hayat 2030’un Yeni Vizyonu Neler Anlatıyor?

Akıllı Hayat 2030 stratejisi hangi hedefleri içeriyor?

Akıllı Hayat 2030’un Yeni Vizyonu Neler Anlatıyor?

Zorlu Holding olarak, dünyadaki paydaş temelli dönüşüme göre düzenlediğimiz Akıllı Hayat 2030 stratejimizi yeniledik. “Sorumlu yatırım holdingi” anlayışıyla düzenlenen bu strateji kapsamında, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında belirlediğimiz hedefler doğrultusunda; 2030 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı, 2050 yılına kadar ise bu hedefi tüm değer zincirini kapsayacak hale getirmeyi hedefliyoruz.

Zorlu Grubu Liderleri buluştu

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon ile gelişen sanayi gruplarından biri olan Zorlu Holding olarak, yenilenen Akıllı Hayat 2030 stratejisini, Zorlu Holding üst yönetimi ve çalışanların katılımıyla gerçekleşen webinar ile duyurduk. Çevrim içi toplantıda Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Zorlu Holding CFO’su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal, Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan, Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Zorlu Maden Grubu Başkanı Orhan Yılmaz, Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanı Necmi Kavuşturan grubun çalışanlarıyla bir araya geldik.

Dünyadaki paydaş temelli dönüşümü yanıtladığımız Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda, atıkları 2030'a kadar %50 oranında azaltmayı ve 2050'ye kadar da sıfır atık noktasına ulaşmayı hedefliyoruz. 2030'a kadar kullanılan suyun %50'sini, 2050'ye kadar tamamını geri kazanmayı; 2030'a kadar da %100 sürdürülebilir tedarik zincirini oluşturmayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte, sosyal yatırımlarda öncü olmak ve 2030’a kadar her yıl grubun FAVÖK’ünün %1’ini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı veren çalışmalara ayıracağız.

Holding olarak varlıklarımızı, “insan odaklı ekosistemler” ve “yenileyici iş modelleri” olmak üzere iki alana yatırım yaparak yöneteceğiz. Bu alandaki hedeflerimize, tüm sektörleriyle güç birliği içinde hızla ulaşmak için kurumlar arası radikal iş birlikleri gerçekleştirerek, küresel sorunlara çok paydaşlı yapılarla çözüm sunacağız.

‘’Sorumlu yatırım holdingi yaklaşımımızla, şirketlerimizin çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı işler üretmesini sağlayarak karbonsuz ve daha sorumlu bir ekonomiye geçişi hızlandıracağız.”

‘’Son 4-5 yıla bakıldığında dünyanın, insanlık tarihinin en hızlı ve köklü dönüşümlerinden birini gerçekleşti, iklim krizi, kısıtlı doğal kaynaklar, dijitalleşme derken şu an içinde yaşadığımız pandemi gibi birçok büyük meseleyle karşı karşıyayız. Tüm bunlar, küresel sistemi değişime zorlamaya devam ediyor. Bu değişim için bizim gibi özel sektöre önemli sorumluluk düşüyor. Biz, yenilenen Akıllı Hayat 2030 stratejimizle aslında dünyada yaşanan bu değişim ve dönüşüme Zorlu Grubu olarak nasıl cevap vereceğimizi daha da net ortaya koyuyoruz. Bu stratejiyle, sorumlu yatırım holdingi yaklaşımımızla; şirketlerimiz, paydaşlarımız, toplum ve gelecek için yatırım yaparken; çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında en yüksek değeri yaratmaya odaklanıyoruz.‘’

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül

“Düşük karbonlu bir büyüme stratejiniz yoksa bu dünyada uzun dönemde ayakta kalmanız ve yaşamanız mümkün değil.”

‘’Avrupa Yeşil Mutabakat çağrısı ve Avrupa Birliği, 2050 yılına kadar net-sıfır karbon salım hedefine ulaşmayı taahhüt ediyor. Bu amaç doğrultusunda 2030’a kadar AB’nin karbon emisyonlarının 1990 yılına kıyasla en az %55 azaltılması isteniyor. Düşük karbonlu bir büyüme stratejiniz yoksa bu dünyada uzun dönemde ayakta kalmanız ve yaşamanız mümkün değil. Bu konunun elzem bir zorunluluk olmasının yanı sıra bugünün gençleri ve geleceğimiz; gezegenin var oluşunun devamı için de ne kadar önemli ve kaçınılmaz olduğunun farkındayız. Biz de bu anlayışla, yeni stratejimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde insan odaklı ekosistemler ve yenileyici iş modelleri kurmaya daha fazla odaklanacağız. Yenileyici iş modellerimizle, 2030 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. 2050 yılına kadar bu hedefi tüm değer zincirini kapsayacak hale getireceğiz.

Zorlu Holding CFO’su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Cem Köksal

Dünyada yaşanan gelişmelerle ve hatta pandemiyle birlikte, artık sürdürülebilirliğin tercih değil, hem şirketler hem de bireyler için bir zorunluluk olduğunun bilincindeyiz. Akıllı Hayat 2030 ile özellikle son 3-4 yılda ölçülebilir, verimli ve önemli adımlar gerçekleştirdik. Sürdürebilirliği bir iş yapış biçimine dönüştürerek, uzun dönemde küresel rekabete dayalı sürdürülebilir büyüme gerçekleştirirken; hem kurumlarımızın kolektif hareket etmesini sağlamak hem de hedeflerimizin daha hızlı hayata geçirmesine zemin hazırlamak için stratejimizi dünyanın değişen, yeni ihtiyaçlarına göre belirleyerek oluşturduk. Kurum olarak daha iyi bir dünyaya ulaşma hayalimize her geçen gün daha fazla inanıyor, bu konuda güçlü adımlar atıyoruz.