Orman Yangınlarının Çevresel Ayak İzi

Orman yangınlarının etkileri nelerdir? Yangınlar çevreye ne gibi zararlar verir?

Orman Yangınlarının Çevresel Ayak İzi

Dünya, her yıl yaklaşık 10 milyon hektar orman kaybediyor. Bu, Türkiye’nin yedide biri kadar ormanlık alanın yok olduğu anlamına geliyor. Oysa, iklim değişikliğiyle mücadelenin anahtarı olan ormanlar, mevcut ve gelecek nesillerin refahına da katkıda bulunur. Hatta sunduğu kaynaklarla yoksulluğun azaltılmasında ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşılmasında önemli bir rol oynarlar.

Ancak tüm bu paha biçilmez ekolojik, ekonomik ve sosyal yararlara rağmen ciddi bir küresel ormansızlaşma kriziyle karşı karşıya bulunuyoruz. İklim değişikliğinin tetiklediği yangın, sel, erozyon gibi felaketlerin yanı sıra aşırı nüfus artışı, tarım arazisi açmak için ağaç kesimi gibi etkenler nedeniyle ormanlarımızı kaybediyoruz. Biz bugün bu etkenlerden yangınlara odaklanalım ve biyoçeşitlilikten hava kirliliğine kadar doğayı nasıl etkilediğine yakından bakalım…

  • Bir ağaç yılda 150 kilograma kadar karbondioksit tutabilir. Bir ağacın bile yanmasıyla iklim krizinin başlıca etkenlerinden biri olan sera gazlarına karşı bu mücadele kozunu da kaybetmiş oluruz. Yangın süresince ağaçlarda ve diğer bitki örtüsünde depolanan karbondioksit, metan ve azot oksit gibi güçlü sera gazları atmosfere bırakılır.
  • Yangınların ardından toprak hidrofobik hale gelebilir, yani çok az su emer. Bu da bitki ve ağaçların kök salmasını zorlaştırır, toprağı savunmasız bırakır.
  • Ormanların doğal döngüleri bozulur. Örneğin istilacı bazı bitki türleri çoğalabilir, bazı bitki türleri yok olabilir. 
  • Canlı türlerinin doğal yaşam ortamları bozulur. Kimi hayvan türleri ölürken, hayatta kalabilenler de faunanın bozulmasıyla besin kaynaklarını yitirirler.
  • Geniş bir çevreye yayılabilen küller, besin maddelerinin çoğunu yok eder. Toprağı aşındırarak sel ve toprak kaymalarına neden olur.
  • Bölgenin mikro iklimini değiştirir ve sağlıksız yaşam koşulları yaratır. Solunum yolu rahatsızlıklarından kalp yetmezliğine kadar pek çok hastalığı tetikleyebilir.

Tüm canlılara yaşam kaynağı sunan ormanlar sürdürülebilir bir dünya için vazgeçemeyeceğimiz unsurların başında geliyor. Dolayısıyla yaşamımızı korumak da ormanlarımızı korumaktan geçiyor.

Ormanlar iklim krizine karşı mücadele için neden önemlidir, okumak için tıklayın!