Sürdürülebilirlik Neden Sadece Çevreden İbaret Değildir?

Sürdürülebilirliğin sosyal ve yönetişimsel boyutları neler? Bunları gerçekleştirmek için neler yapılmalı?

Sürdürülebilirlik Neden Sadece Çevreden İbaret Değildir?

Hızlı ve radikal dönüşümlerin peş peşe geldiği olağanüstü bir çağda yaşıyoruz. İklim krizi, kaynak ihtiyacı, göçler, teknolojik gelişmeler, dijitalleşme, salgın hastalıklar derken her sabah kabarık bir gündeme uyanıyoruz. Yaşanan her gelişme geleceğe dair kaygıları derinleştiriyor, fakat diğer taraftan eşit , adil ve sürdürülebilir bir yaşama ulaşma arzusu da günden güne artıyor.

Özellikle son birkaç yıldır çevre dostu uygulamaların önem kazandığına tanık oluyoruz. İklim politikalarının konuşulduğu zirve toplantılarında uluslararası anlaşmalar imzalanıyor. İş süreçlerini ekolojik denge ile uyumlu olacak şekilde düzenleyen şirketlerin sayısı giderek artıyor. Karbon emisyonunun azaltılması, sıfır atık, yenilenebilir kaynak kullanımı gibi çevresel hedefler hız kazanıyor. Peki sürdürülebilir bir yaşam için yapılabilecekler yalnızca çevresel yatırımlarla mı sınırlı olmalı? Tabii ki hayır. Gerçekte sürdürülmesi gereken pek çok fayda var!

Hayallerimizdeki dünya ancak insana yakışır bir yaşamın örülmesi ile mümkün. Bu da bizi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ nın sosyal ve yönetişimsel boyutlarını konuşmaya itiyor. Küçük ya da büyük ölçekli birçok şirket iş süreçlerinde insanın gelişimini önceleyen, eşit fırsatlar sunan, şeffaflığı merkeze alan bir dizi yaklaşım benimsiyor. Çünkü hepimiz için adil koşullar sağlandığında geleceğimiz için ortak bir faydadan söz edebiliriz. Bu yüzden gelin şimdi rotamızı sürdürülebilirliğin sosyal ve yönetişimsel boyutlarına doğru çevirelim.

Sürdürülebilirliğin sosyal boyutları neler?

Gelecek nesillere verimli, temiz ve sürdürülebilir bir gelecek bırakmak istiyoruz. Öyleyse iş süreçlerinde sosyal faydayı açığa çıkaracak kapsamlı uygulamalara ihtiyaç var. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • İş stratejileri geliştirirken paydaşların talepleri ile uyumlu olmak

 • Marka değeri ve sadakatinin geliştirilmesi için müşterilerden düzenli geri bildirim almak

 • Müşteri ve çalışan memnuniyetine yatırım yapmak

 • Müşterilerin beklentilerine uygun ürün ve kaliteli hizmet sunmak

 • İş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde sağlamak

 • Toplumsal faydayı amaçlayan sosyal sorumluluk projeleri yürütmek

 • Çalışanların yetkinliği ve bağlılığını teşvik edecek yatırımlar yapmak

Sürdürülebilirliğin yönetişimsel boyutları neler?

Her birimiz engin bir başarı potansiyeline sahibiz. Bu potansiyelin geliştirilmesi ve fiziksel verimin sürdürülmesi ancak doğru iş politikaları ile mümkün. Peki yönetişimsel boyutta neler yapılabilir?

 • Yönetimin her aşamasında etkin performans sağlayacak iş politikaları üretmek

 • Riskleri yönetmek için iş süreçlerinde etkin sistemler kurmak ve işletmek

 • Yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler de dahil olmak üzere tüm paydaşların güvenini almak

 • Ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir kılmak

Zorlu Holding olarak sosyal ve yönetişimsel (ÇSY) alanda en yüksek değeri hedefliyoruz

Zorlu Holding olarak, zamanın ötesinde düşünmeye odaklanan Akıllı Hayat 2030 stratejimizle bizler de sürdürülebilir bir geleceğe yön vermeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda çevresel olduğu kadar sosyal ve yönetişimsel alanda da üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Tüm paydaşlarımıza eşitlikçi, kapsayıcı ve adil bir çalışma ortamı sunabilmek için insan odaklı ekosistemlere yatırım yapıyoruz. Faaliyet alanlarımızda toplumsal fayda odaklı, doğal denge ile uyumlu ve tüm canlıların iyi olma halini gözeten bir yaklaşım benimsiyoruz.

Başlıca hedeflerimiz ise şunlar;

 • İşin geleceğine yatırım yapmak.

 • Çalışanların en çok tercih ettiği şirket olmak

 • Kapsayıcılık ve çeşitlilikte lider olmak

 • Sosyal yatırımlarda öncü olmak

Kısacası canlılar, toplum, çevre ve tüm gezegenimiz için en iyi olanın peşindeyiz. Çünkü biliyoruz ki ancak birlikte mutluysak güzel bir gelecekten söz edebiliriz.

Zorlu Holding’in sürdürülebilirlik kapsamında çevresel, sosyal ve yönetişimsel hedeflerini içeren Akıllı Hayat 2030 vizyonu tanıtım filmine ulaşmak için tıklayın.