Dünya Çevre Günü: Ekosistem Restorasyonu İçin Harekete Geçme Zamanı

Dünya Çevre Günü nedir? Bu yılki teması nedir?

Dünya Çevre Günü: Ekosistem Restorasyonu İçin Harekete Geçme Zamanı

Her üç saniyede bir, dünya bir futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanını kaybediyor. Son yüzyılda sulak alanlarımızın yarısını yok ettik, mercan resiflerimizin yüzde 50 kadarı çoktan kayboldu. Karbon emisyonları art arta üç yıl boyunca yükseldi. Üstelik COVID-19'un ortaya çıkışı, ekosistem kaybının ne kadar kötü sonuçları olabileceğini de gösterdi. Çünkü doğal kaynaklarımızı hızla tüketip hayvanlar için doğal yaşam alanını daralttık. Böylece koronavirüsler de dahil olmak üzere patojenlerin yayılması için ideal koşullar yarattık.

Bilim insanlarına göre gezegen, geri döndürülemez bir felakete artık sadece bir adım uzakta. Küresel sıcaklık artışını 1,5 °C ile sınırlama hedefimizde başarısız olursak bundan çok daha kötü bir tablo bizi bekliyor.  Sera gazı emisyonlarının bugünkü seviyelerinde kalması halinde, 2030 ile 2052 yılları arasında sıcaklık artışının 1,5 °C sınırını geçeceği biliniyor. Bu da çevre, yaşam alanları ve ekolojik sistemler üzerindeki pek çok olumsuz etkinin kalıcı olacağı, onarılamayacağı anlamına geliyor.

Hayal edin, yaratın, canlandırın!

Bu tablo karşısında 5 Haziran Dünya Çevre Günü bu yıl ‘ekosistem restorasyonu’ temasına odaklanıyor ve hepimize şu sloganla sesleniyor: “Yeniden hayal edin, yeniden yaratın, yeniden canlandırın.” Restorasyon, doğayı sömürmeyi bırakıp iyileştirmeyi; bunun için de önce verdiğimiz hasarı durdurmayı ve nihayetinde tersine çevirmeyi amaçlıyor.

Bu uğurda sürdürülebilir uygulamalar açısından farkındalık yaratmak, çevre odaklı değer oluşturmak ve en önemlisi de kolektif hareket etmek gerektiğini biliyoruz. Her geçen gün daha bilinçli tüketim yapan müşteriler artık amaç odaklı şirketleri tercih ediyor. Şirketler ekonomik büyümeyi sadece mali tablolarla değil sürdürülebilir ve inovatif yatırımlarla ölçüyor. İş modelleri çevreye etki, çeşitlilik ve kapsayıcılık ekseninde dönüşüyor ve paydaşların birbirleriyle olan ilişkileri bu çerçevede yeniden tanımlanıyor.

Zorlu Holding olarak dünyadaki bu değişime biz de Akıllı Hayat 2030 vizyonumuzla yanıt veriyoruz. Sorumlu yatırım holdingi yaklaşımımızla daha iyi bir gelecek için insan odaklı ekosistemlere ve yenileyici iş modellerine yatırım yapıyor, radikal iş birliklerinden güç alıyoruz. Grubumuz, şirketlerimiz, paydaşlarımız, toplum ve gelecek için yatırım yaparken çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarında en yüksek değeri yaratmaya odaklanıyoruz.

Küresel amaçlara ulaşma konusunda farkındalık yaratmak, ilham vermek ve kolektif enerjiyi tetiklemek adına aktif bir rol üstlenmeyi sürdürüyoruz. Çevre Günü’nün teması doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz Çevre Odaklılıkla Değer Oluşturmak webinarı da bunun son örneği. Sizleri de dünyamızın geleceğini daha iyi anlamaya, riskleri gözden geçirip çözümlere odaklanmaya, değerli fikir önderleri ve iş dünyası temsilcilerine kulak vermeye davet ediyoruz!