İklim Uyum Fonları, İklim Kırılganlığını Artırıyor

İklim adaptasyonu projeleri, gelişmekte olan ülkelerde ne gibi kırılganlıklara yol açıyor? Öğrenmek için tıklayın!

İklim Uyum Fonları, İklim Kırılganlığını Artırıyor

Zorlu Holding olarak, gezegenin kaynaklarını sürdürülebilir kılmanın gerekliliğine inanıyoruz. Yapılan bir araştırma da iklim kriziyle mücadelede kaynakları doğru kullanmanın önemine işaret ediyor.

Norveç Yaşam Bilimleri Üniversitesi (NMBU) ve Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen bir incelemeye göre , uluslararası olarak finanse edilen iklim adaptasyonu projeleri, gelişmekte olan ülkelerde yeni kırılganlıklar yaratıyor ve kırılganlıkların etkisini güçlendirerek daha geniş alanlara yayılmasına neden oluyor. Ayrıca istenilmeyen olumsuz sonuçlara ulaşılıyor. 

Çalışmada iklim uyum müdahalelerinin marjinalleştirme ve gücü suiistimal etme araçları olarak kullanıldığı görülüyor. Yeniden yerleştirme yöntemleriyle yerlerinden edilen çiftçiler topraklarını kaybediyor ve gıdaya ulaşma yolları kısıtlanıyor. Gıda güvenliği riski arttığı gibi, bu gruplar daha da savunmasız kalıyor.

Kırılganlık neden kaynaklanıyor?

Çalışma, bu ve buna benzer istenmeyen sonuçların dört ana konu yüzünden oluştuğunu söylüyor. Bunlar:

  • Sistem veya tarihi sebepler yüzünden doğal kaynaklara erişimde eşitsizlik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ırk ilişkileri gibi kırılganlığı artıran önemli konularda yüzeysel bilgi ve anlayış
  • Projelerin tasarımı ve uygulanması sırasında yerel halkın dahil edilmemesi
  • Uyum projelerini, iklim değişikliğine karşı kırılganlığı tetikleyen sebeplere gerçekten hitap edip etmediğini dikkate almadan mevcut kalkınma projelerine entegre etmek
  • ‘Başarılı’ adaptasyonun neye benzediğine ilişkin kavramsal ve pratik açıdan yetersiz anlayış.

Bu dört ana başlıktaki kavramsal yaklaşımların yetersizliği, iklim uyum projelerinin yerelde daha büyük kırılganlıklar yarattığına değinen uzmanlar, acilen harekete geçilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.