SPK ‘Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’ Neler Getiriyor?

Şirketlerin sürdürülebilir kararlar almasını ve bunlara uymasını öngören düzenleme hakkında merak ettikleriniz bu yazıda!

SPK ‘Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’ Neler Getiriyor?

Her geçen gün çok daha fazla yatırımcı ve kurumsal şirket sürdürülebilirlik kavramını benimsiyor. İş dünyasının ana odağı finans, yatırım, üretim olmaya devam ediyor ancak daha yaşanabilir dünya da bu göstergeler arasına giriyor.

Sosyal ve çevresel sorunları çözmek isteyen şirketler sürdürülebilir yatırım kavramını öne çıkardıkça konu finans dünyasını da yakından ilgilendiriyor. İşte Sermaye Piyasası Kurulu da kurumların sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sağlamak adına Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi düzenlemesine imza attı. Peki bu ne anlama geliyor, düzenleme neler getiriyor?

Bunun için, Zorlu Holding olarak Akıllı Hayat 2030 vizyonu kapsamında destek verdiğimiz Dünya gazetesinin ‘Sürdürülebilir Dünya’ özel sayfasında yer alan Momentum köşesinde 2 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan Prof. Dr. Güler Aras imzalı yazıya bir göz atalım.

Halka açık şirketlerin kısa, orta ve uzun vadede karar süreçlerine sürdürülebilirlik konularını entegre etmelerini ve bunları açıklamalarını teşvik edecek önemli bir düzenleme yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 'Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi', Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik ile 2 Ekim 2020'de yürürlüğe girdi. İlkeler seti şu an için gönüllü olsa da gönüllü ilkelere uymamanın da gerekçelendirilerek açıklanması gerekiyor.

‘Uy ya da açıkla’

Düzenleme Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Eylem Planı'nın “Küresel sürdürülebilir yatırım akımlarından firmalarımızın daha fazla pay almasının teşvik edilmesi” maddesi çerçevesinde Borsa İstanbul AŞ liderliğinde yürütülen; SPK, şirketler, ilgili STK'lar ve meslek örgütlerinin içerisinde yer aldığı Görev Gücü çalışmalarının en somut çıktılarından. “Uy ya da Açıkla” yaklaşımına dayalı düzenleme, şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim bilgilerini 2021 yılından itibaren belirlenen ilkeler çerçevesinde açıklamalarını öngörüyor.

Raporlama zamanına dikkat!

Sürdürülebilirlik veya entegre rapor hazırlayan şirketler, halihazırda bu çerçevede açıklanması öngörülen bilgilere raporlarında büyük ölçüde yer veriyor. Dolayısıyla, bu düzenlemeye hazır sayılırlar. Ancak, raporların yayımlanma zamanı çeşitli sebeplerle farklılaşabiliyor. Tebliğe göre bu bilgilerin faaliyet raporu ile eşzamanlı olarak açıklanması gerekiyor. Dolayısıyla, şirketler 'Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi' ile uyumlu olarak açıklayacakları bilgileri faaliyet raporlarının içerisine ekleyebilecekleri gibi, bu bilgilere sürdürülebilirlik veya entegre rapor içerisinde yer vermeyi tercih etmeleri halinde bu raporlarını faaliyet raporları ile eşanlı olarak yayımlamaları ve faaliyet raporlarında da bu bilgilere atıfta bulunmaları gerekecek.

Bu noktada, ‘tek bir rapor’ hazırlığı uygulamada şirketler açısından en pratik çözüm olarak görünüyor. ‘Entegre Faaliyet Raporu’, bu gerekliliği sağlayacak en uygun raporlama düzeni olarak karşımıza çıkıyor. Yani Entegre Faaliyet raporu hazırlayan şirketler zaten bu gereklilikleri karşılıyor.

Uygulamayan şirketler için de öğrenme süreci başlıyor

“Uy ya da Açıkla” prensibi doğrultusunda halka açık şirketin çoğunluğunun gönüllü olarak bu ilkeleri uygulayacağı öngörülüyor. Aksi takdirde, bu ilkelere uymadığı, gelecek yıllarda da bu ilkelere uymak gibi bir hedefinin olmadığı mesajının çıkarılması çok olası. Bu düzenlemenin, ilk aşamada Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’ne uygun açıklama yapamayan şirketler için dahi anlama ve öğrenme süreci ve sürdürülebilirlik kültürünün gelişmesi anlamında önemli bir motivasyon sağlaması bekleniyor.

Düzenleme, bir yandan şirketlerin uzun vadeli bakış açısını benimsemelerini teşvik ederken, diğer yandan yatırımcıların da sermayesini bu çerçevede yönlendirmelerine yönelik çok önemli bir mesajı içeriyor.

Zorlu Holding olarak sürdürülebilirlik adına üzerimize düşeni her zaman yapmaya çalışıyoruz. Neler yaptığımızı öğrenmek isterseniz 2019 yılı sürdürülebilirlik raporumuza göz atabilirsiniz!