Başka Bir Dünya Yok: Birlikteysek Bir Geleceğimiz Var

Çevreci, akıllı ve adil bir gelecek için hedeflerimiz neler? Sorumlu yatırım holdingi olma yolunda hangi adımları atıyoruz?

Başka Bir Dünya Yok: Birlikteysek Bir Geleceğimiz Var

Başka Bir Dünya Yok: Birlikteysek Bir Geleceğimiz Var

“Yaşayacak başka bir Dünya yok.” Peki ama bize yaşam sunan bu biricik gezegene nasıl bir iz bıraktık? İklimi daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde değiştirdik ve etkileri her geçen gün daha yıkıcı, yoğun ve hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başladı. Üstelik etkimiz sadece çevreyle, doğal kaynakların tahribatıyla ya da biyoçeşitlilik kaybıyla sınırlı değil. Dünyanın hemen hemen her yerinde kapsayıcılık, eşitlik ve erişilebilirlik adına toplumsal ve sosyal dengeyi zedeleyen sorunlar yaşıyoruz. Ekonomik kalkınmayı genele yayamıyoruz. Oysa ancak doğal kaynaklara iyi baktığımızda, hepimiz için adil ve eşit koşullar yarattığımızda ortak bir gelecekten söz edebiliriz. Ama nasıl?

Sürdürülebilirlik artık çağımızın ‘kolektif eylem sorunu’ olarak kabul ediliyor. Çünkü gezegene bıraktığımız ayak izimizi yine birlikte silmek durumundayız. Gündelik hayattaki bireysel çabalarımızdan tutun da kurum-devlet düzeyindeki adımlara dek birlikte hareket etmek ve dönüşmek durumundayız. Çünkü ancak Birlikteysek Bir Geleceğimiz Var! Çevreden nitelikli eğitime, toplumsal cinsiyet eşitliğinden sorumlu üretim ve tüketime kadar tüm sürdürülebilirlik hedeflerimiz için birlikte çalışmamız gerekiyor.

Ortak akılla ortak hedefe

Daha iyi, eşit, adil, refah dolu, güvenli bir geleceğin çerçevesini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çiziyor. Bize de bunu kolektif bir şekilde hayata geçirmek düşüyor. Zorlu Holding olarak biz gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmanın ortak akılla bu hedeflere ilerlemekten geçtiğine inanıyoruz. Bu çabanın grup şirketlerimizden, çalışma arkadaşlarımızdan, paydaşlarımızdan, tüm değer zincirimizden geçtiğini biliyoruz. 

Sorumlu yatırım holdingi yaklaşımımız ve Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz doğrultusunda iş hedeflerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile, anlaşmalarla belirlenmiş pek çok alt hedefle hizalıyoruz! Daha adil, eşit ve her bakımdan iyi bir gelecek için çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında şirketlerimizle birlikte tüm paydaşlarımız için yüksek değer yaratmayı hedefliyoruz. İnsan odaklı ekosistemler yaratmak ve yenileyici iş modelleri geliştirmek üzere radikal iş birliklerinden güç alıyoruz. Hedeflerimize ancak birlikteysek ulaşabileceğimizi biliyoruz, bu nedenle “Birlikteysek Bir Geleceğimiz Var” diyoruz.

Peki birlikte hangi somut hedeflere koşuyoruz?

  • 2050 yılında tüm değer zincirlerinde net sıfır emisyon
  • 2030’a kadar atıklarımızı yarı yarıya azaltmak, 2050’de sıfır atığa ulaşmak
  • 2030’a kadar kullandığımız suyun yarısını, 2050’ye kadar da tamamını geri dönüştürmek
  • 2030’a kadar stratejik tedarikçilerde yüzde 100 sürdürülebilir tedarik zincirine sahip olmak
  • Her yıl FAVÖK’ün yüzde 1’ini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ayırmak
  • İşin geleceğine yatırım yapmak
  • Kapsayıcılıkta ve çeşitlilikte lider olmak
  • Sosyal yatırımlarda öncü olmak
  • Tüm sektörlerde çalışanların en çok tercih ettiği şirket olmak

Biz değişen dünyaya ayak uydurabilmek için kurumsal sürdürülebilirlik dönüşümüne önem veriyoruz. Sürdürülebilir uygulamaların kullanımını teşvik etmek için bireylerden şirketlere kadar uzanan paydaşlarla ilişki kuruyoruz, değer zincirinin tüm halkalarında etki yaratabilmeyi hedefliyoruz.

Daha sürdürülebilir bir yaşam sağlamak için sadece çevresel etkilerimizi azaltmakla sınırlı kalmıyoruz. Adil ve eşit bir gelecek için insan sorumluluğu hakkında düşünme biçimini değiştirmek amacıyla harekete geçiyoruz. Biliyoruz ki #BirlikteysekBirGeleceğimizVar!

Hedeflerimizin tamamını paylaştığımız filmimizi izlemek için tıklayın.