Kentler, Emisyonlar ve Hava Kirliliğine Karşı Mücadelede Oyunu Değiştirebilir

Kaç kent fosil yakıt kullanımını sonlandırdı? Dünya nüfusunun ne kadarı yenilenebilir enerji hedefi bulunan kentlerde yaşıyor?

Kentler, Emisyonlar ve Hava Kirliliğine Karşı Mücadelede Oyunu Değiştirebilir

Sürdürülebilir bir dünya ve daha yaşanabilir bir gelecek için fosil yakıtları terk ederek yenilenebilir enerji kaynaklarına bir an önce geçmemiz gerekiyor. REN21 (21. Yüzyıl İçin Yenilenebilir Enerji Politikaları Organizasyonu-Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) tarafından hazırlanan ‘Kentlerde Yenilenebilir Enerjinin Küresel Durumu 2021’ raporu da dünya çapında kentlerin enerji dönüşümü kapsamında attıkları adımların kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor.

2020 yılına kadar 43 kentte ısınma ve/veya ulaşım sektörlerinde fosil yakıt kullanımını sonlandıran politikalar yürürlüğe konuldu. Bu miktar, 2019’daki sayının beş katına denk geliyor. Küresel ölçekte kentsel nüfusun yaklaşık dörtte birini oluşturan bir milyar insan, yenilenebilir enerji hedefi ya da politikası bulunan kentlerde yaşıyor. REN21’in İcra Direktörü Rana Adib, “Bu örnekler ne kadar ilham verici olsa da iklim değişikliğini zamanında durdurmaktan hâlâ oldukça uzağız” diyor.

Rapor, enerji konusunda kendi geleceğine kendi elleriyle yön verenlere, salım azaltımının yanı sıra yerel ölçekte birçok faydayı da işaret ediyor. Yerel istihdamın yaratılması, refahın ve hayat kalitesinin artması ve kent sakinlerinin daha sağlıklı olması bu faydalar arasında yer alıyor. Raporda dünyanın dört bir yanından cesaret verici iyi uygulama örneklerine de yer veriliyor ancak kentlerin büyük çoğunluğunun daha iddialı hedefler koymaya yönelik planları, güçleri ya da kaynakları bulunmuyor.