2021’in İlk 6 Ayında Türkiye’nin Enerji Karnesi Nasıl Oldu?

Yeni Avrupa Elektrik Görünümü Raporu’nda Türkiye’nin elektrik verileri ne boyutta?

2021’in İlk 6 Ayında Türkiye’nin Enerji Karnesi Nasıl Oldu?

Enerji politikaları konusunda çeşitli araştırmalar gerçekleştiren bağımsız iklim ve enerji kuruluşu Ember’in yeni yayımladığı Avrupa Elektrik Görünümü Raporu’nda, Avrupa ülkelerinin 2021 yılının ilk yarısındaki elektrik üretimi verileri açıklandı. Türkiye’ye özel bir bölüm ayrılan raporda, ülkemizin rüzgâr ve enerjisinde bir büyüme yakaladığı ortaya çıkarken, kuraklığın bir etkisi olarak hidroelektrik üretiminde düşüş yaşandığı vurgulandı.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretimi payı 18. sıraya düştü

2021 yılında Türkiye, rüzgâr ve güneş enerjisi üretim payını son yıllara benzer şekilde artırmaya devam etti. Rüzgâr ve güneş enerjisinin payı, 2020 yılının ilk yarısında %12,2 iken 2021 yılının ilk yarısında %12,9’a çıktı. Öte yandan, rüzgâr ve güneş enerjisindeki istikrarlı artışa rağmen, Türkiye’nin yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payı 2020 ile 2021’in ilk yarısı arasında büyük ölçüde düştü.

Türkiye, 2020 yılının ilk altı ayında toplam üretiminin yarısından fazlasını (%50,5) yenilenebilir kaynaklardan üreterek, yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki payı açısından tüm Avrupa ülkeleri arasında 10. sıraya yerleşmişti. 2021 yılının ilk yarısında, üretiminin %61’ini fosil yakıtlara bağlayan Türkiye, aynı sıralamada bu yıl 18. sıraya geriledi. Ayrıca ülkenin hidroelektrik üretim payı rekor seviyede düşüş göstererek, 2014 yılından beri yaşanan en dip rakamı gördü. Rüzgâr ve güneş enerjisindeki üretim artışına rağmen yaşanan kuraklık nedeniyle, fosil üretim payı %78,4’e ulaştı.

"Türkiye, bu kaynakların toplam üretimdeki payını yüzde 13'e kadar çıkarmayı başardı ancak halen yenilenebilir enerji üretiminde hidroelektriğe fazla bel bağlamış durumda. Bu nedenle herhangi bir kurak yılda elektrik üretiminde fosil yakıtların payı ve dolayısıyla karbon yoğunluğu çok yükseliyor. Ancak Türkiye, hidroelektrik santrallerinde kurulacak yüzer güneş santralleriyle iki farklı üretim profiline sahip yenilenebilir enerji kaynağını bir araya getirerek kendisini bu tür durumlara karşı kolaylıkla koruyabilecek bir potansiyele sahip."

Ufuk Alparslan - Ember Enerji Analisti

AB’de temiz kaynaklardan elde edilen elektrik üretiminin iki kat artması gerekiyor

Rapordaki verilere göre, Avrupa Birliği ülkelerinde elektrik talebinin üçte ikisi nükleer ve yenilenebilir enerjiden sağlandı. AB ülkelerinde elektrik sektöründeki karbon salımı pandemi öncesi döneme oranla %12 azaldı. Son 5 yılda temiz enerjinin elektrik üretimindeki payı %1,2 artış göstermesine rağmen, AB’nin 2030 misyonuna varması için bu oranın iki kat artması gerektiği ortaya çıktı. İspanya, Fransa, İtalya, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde fosil yakıtlı elektrik üretiminin maliyeti, güneş ve rüzgâr santrallerinin üretim maliyetlerine oranla iki kat yükseldi. Bu yükselmesinin neticesi ise 2021’in ilk yarısında kendisini gösterdi; doğalgaz fiyatlarında artış yaşandı.

Raporun tamamına buradan erişebilirsiniz.