Sürdürülebilir İş Ortamları Nasıl Yaratılır?

Sürdürülebilir üretim ve tüketimin temeli nedir? Sürdürülebilir üretimin prensipleri nelerdir? Zorlu Holding olarak hangi sürdürülebilir üretim yöntemlerini kullanıyoruz

Sürdürülebilir İş Ortamları Nasıl Yaratılır?

Değişen dünya değerlerimiz, değişen dünya şartlarıyla ilgili. Küresel sorunlarımız olan çevre kirliliği, aşırı sanayileşme ve aşırı nüfus artışı, beraberinde karbon emisyonu oranının yükselmesini, ona bağlı olarak da daha birçok yeni çevre sorununu getirdi. Durum böyle olunca, özellikle son yıllarda ‘sürdürülebilirlik’ bir temel yaşam değeri haline geldi; sağlık, spor, beslenme gibi gündelik yaşamın içinde kendine daha fazla yer bulmaya başladı. Bunun kurumsal yaşamdaki etkilerine bakacak olursak, modern insan hayatının önemli bir bölümünün ofislerde, yani iş ortamlarında geçtiği gerçeğinden hareketle, ‘sürdürülebilir çalışma’ prensiplerinin de artık bir temel değer haline geldiğini söyleyebiliriz.

Çalışma alanlarında sürdürülebilirlik, yeşil ofis, yeşil mimari, enerji tasarrufu gibi pratiklerle sağlanıyor. Şimdi bunları kısaca açalım.

Yeşil mimari nedir?

Sürdürülebilir kurumsal yaşamın günümüzdeki standartlarından biri, çevreye uyumlu olan yeşil binalardır. Peki ne anlama gelir? Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, tüketilen suların çeşitli sistemlerle geri kazanıldığı, gün ışığından maksimum oranda yararlanılan, yetkin ısı yalıtımının yer bulunduğu, enerjisinin bir kısmını kendi kendine üretebilen/dönüştürebilen özel binaları tasarlayan mimari anlayış “yeşil mimari” olarak adlandırılır. 

Sürdürülebilir bir iş ortamının sağlanması için, onun kapsadığı ortamın yani mekânın da mümkün mertebe sürdürülebilir olması gerekir. Yeşil mimari ile birlikte çalışma alanları:
 • Daha düşük emisyona neden olur,
 • Gün ışığından daha fazla yararlanılan tasarımlara yer verildiği için elektrikli aydınlatma ürünlerinde tasarruf sağlanır,
 • Enerji tüketimi büyük oranda azalır,
 • Binanın genel hava kalitesi artar,
 • Binanın çevresindeki ağaç sayısı artar.

Yeşil ofis nedir?

Yeşil binalar, henüz yeterince yaygınlaşmasa da onunla alakalı bir diğer yaklaşım günümüzde epey revaçta: Yeşil ofisler. Ofislerde uygulanan bu ‘yeşilleşme’ uygulamaları ile küçük çalışma alanları sürdürülebilir yaşam yaklaşımlarına göre düzenleniyor. Böylece hem şirket hem de bireysel olarak çalışanlar, ekolojik ayak izlerini kolektif bir şekilde azaltabiliyor.

Daha sürdürülebilir çalışma alanları: Yeşil ofis uygulamaları neler?

Yeşil ofis uygulamaları ısıtma ve soğutma sistemlerinden elektrik tüketimine, ulaşımdan kâğıt tüketimine, büro malzemelerinden gıda tüketimine kadar birçok konuyu kapsıyor. Bir çalışma alanının “yeşil ofis” olarak adlandırılması için:

 • Ofiste mutlaka geri dönüşüm kutuları olmalı; atıklar tıbbi, cam, plastik, kâğıt, pil ve mavi kapak olarak ayrılmalı.
 • Yapay ışıklandırma azaltılmalı.
 • Hem yöneticiler hem de çalışanlar, mümkünse işe geliş ve gidişlerde motorsuz taşıtları tercih etmeli.
 • Pencerelerin açılabildiği zamanlarda klimalar çalıştırılmamalı.
 • Sensörlü musluklar tercih edilmeli.
 • Harekete duyarlı ışıklandırma sistemleri kullanılmalı.
 • Çalışma saatlerinin dışında tüm elektronik cihazlar kapatılmalı ve mümkünse elektrik kaynaklarından çıkartılmalı.
 • Şeker, tuz, karabiber, kahve, çay gibi ürünler kiloluk paketler halinde alınarak cam kavanozlarda saklanmalı, günlük paket atığının önüne geçilmeli.
 • Tek kullanımlık hiçbir ürüne yer verilmemeli.
 • Ofis temizliği için kullanılan ürünlerde, sert kimyasallar içeren temizleyiciler tercih edilmemeli, mümkünse sirke, limon gibi doğal temizleyiciler kullanılmalıdır.

Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda, sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi, bakış açısı ve tutum haline getirirken, yaşam alanlarımızda da bu yaklaşımı hayatımızın ayrılmaz bir parçasına dönüştürmek için adımlar atıyoruz.

Bu değerlere sahip çıktığımızın bir göstergesi olarak, Levent 199’da, kullandığımız enerjiyi Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendirdik. Bu sertifika ile Levent 199’un enerjisinin Zorlu Enerji’nin Alaşehir I Jeotermal Santrali’nde ürettiği yenilebilir enerjiden karşılandığını göstermiş bulunuyoruz. Türkiye’de bu büyüklükteki ilk A+ ofis projesi olan ve aynı zamanda bünyemizdeki birçok şirketimize de ev sahipliği yapan Levent 199, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından LEED Gold Sertifikası almaya da hak kazandı.