Net Sıfır Hedefi Nedir?

Net sıfır emisyon ne anlama geliyor? Önemi nedir? Net sıfıra nasıl ulaşabiliriz?

Net Sıfır Hedefi Nedir?

İklim krizine dair yapılan tüm araştırmalar gösteriyor ki, en yıkıcı etkilerinden kaçınabilmek için öncelikli olarak yapmamız gereken bir şey var: 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yarı yarıya azaltmak, 2050 yılına kadar da tamamen sıfırlamak. İşte burada karşımıza şu tanım çıkıyor: Net sıfır emisyon. Peki iklim politikalarının etrafında şekillendiği bu hedef ne anlama geliyor? Net sıfıra neden bu kadar önem veriliyor? Dahası bu hedefe nasıl ulaşabiliriz? Cevaplara tek tek bakalım…

Net sıfır nedir?

İnsan kaynaklı faaliyetler nedeniyle atmosfere salınan ve sera etkisine neden olan karbondioksit, metan, azot oksit gibi gazların miktarını yeryüzü tarafından doğal olarak emilen sera gazı miktarıyla eşitlemek anlamına geliyor. Bir başka ifadeyle net sıfır, atmosfere yeni emisyonlar eklememek demek. Yani salım devam edecek ancak bu, atmosferden eşdeğer miktarda gaz emilerek dengelenecek.

Net sıfır neden önemli?

Net sıfır hedefi önemli çünkü en azından karbondioksit salımı için bu, küresel ısınmanın kontrol edilebildiği bir durum olacak. İklim değişikliğine neden olan emisyonları mevcut düzeyde tutmaya devam edersek, önümüzdeki yıllarda sıcaklıkların 1,5°C’nin çok üzerine çıkacağı öngörülüyor. Bu da dünyanın dört bir yanında tüm canlı yaşamını ve doğal kaynaklarını tehdit edecek.

Net sıfır hedefine ulaşmak için neler yapılabilir?

  • Fosil yakıtların kullanımını mümkün olduğunca sıfıra indirgemek. Bunların yerine rüzgâr, güneş, su gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek.
  • Enerji, tarım, ulaşım, sanayi gibi sektörlerde enerji tasarrufuna ve yeşil enerjiye yatırım yapmak.
  • Ormansızlaşmayı durdurmak, ormanları ve bitki örtüsünü restore etmek.
  • Karbon yakalama teknolojilerine yatırım yapmak.
  • Tek bir birey bile yaşam tarzında küçük değişiklikler yaparak kendi net sıfır hedefine odaklanabilir: Daha sebze ağırlıklı beslenme düzenini tercih etmek, yakın noktalara giderken araç kullanmak yerine yürümek veya bisiklete binmek, gıda israfını azaltmak, enerji tasarrufu yapmak, plastik gibi ürünler yerine daha doğal ürünlere yönelmek vb.

Daha yaşanabilir bir dünya için net sıfır hedefine ulaşmaya ihtiyacımız var. Bu da bireylerin, sivil toplumun, özel sektörün, devletlerin bu amaç için bir arada çalışmasını gerektiriyor.

Net sıfır dahil olmak üzere sürdürülebilir bir dünya adına ne gibi sözler verdiğimizi okumak için Akıllı Hayat 2030 vizyonumuza göz atın!