İklim Krizi Gıda Üretimini Tehlikeye Sokuyor

İklim değişikliği gıda üretimini nasıl etkiliyor? Harekete geçmezsek bizi ne bekliyor?

İklim Krizi Gıda Üretimini Tehlikeye Sokuyor

İklim krizinin sonuçları olan yağış rejimindeki değişiklik, aşırı sıcaklık, kuraklık ve doğal afetler tarımda büyük bir sürdürülebilirlik sorununa yol açıyor. Yapılan araştırmalar sürdürülebilirlik hedeflerimizi hayata geçiremediğimiz takdirde ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor.

Bunlardan biri olan One Earth dergisinde yayımlanan makaleye göre iklim krizine karşı harekete geçilmezse küresel gıda üretiminin üçte biri bu yüzyılın sonuna kadar risk altında olacak. Finlandiya’dan Aalto Üniversitesi’nden araştırmacıların yayımladığı makalede toplam gıda üretiminin yüzde 95’inin ‘iklim güvenli’ alanlarda yapıldığı aktarıldı.

Sera gazı emisyonlarının azaltılmaması durumunda küresel sıcaklıkların 3,7 derece artacağı tahmin edildiğinden, tarım yapılan arazilerin de üçte birinin risk altında olacağı saptandı. Ancak küresel sıcaklık 1,5 veya 2 derece gibi Paris Antlaşması hedefleri içinde kalırsa gıda üretiminde yalnızca yüzde 5 ile yüzde 8 oranında azalma bekleniyor. Makalenin yazarlarından Matti Kummu, “İklim güvenli alanların daraldığını gördüğümüz için çok endişeleniyoruz. Tehlike sinyali veren bölgelerde yaşayan insanları ve toplulukları iklim uyumlu ve dirençli hale getirerek güçlendirmeliyiz” dedi.

Araştırmaya göre İskandinav bölgelerinde ısınan hava nedeniyle tarımın gelecekte daha yaygın alanda yapılabileceği öngörülüyor ancak genel kaybın kazançtan kat kat fazla olduğunun da altı çiziliyor. Çalışma aynı zamanda şimdiden tarım verimliliğinde küresel ısınmanın etkilerinin görüldüğünü de ortaya koyuyor.